Úterý 24. března 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

4.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového
pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 787/ - zkrácené jednání

Budeme tedy jednat ve zkráceném jednání a paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová tento bod uvede. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Velmi stručně. Tento návrh má za úkol ulehčit živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným, kteří z velké části ze dne na den přišli o práci či zakázky. Tento návrh, to znamená odpuštění záloh na důchodové pojištění a příspěvku na aktivní politiku zaměstnanosti na šest měsíců počínaje měsícem březnem, to znamená, již teď, pokud návrh bude schválen, jim má pomoci překonat kritické období.

U mnoha živnostníků došlo k propadu tržeb a my chceme, ještě jednou to zdůrazňuji, jim odpustit minimální zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti. Nejedná se o odsunutí, ale o odpuštění. Těm, co již za měsíc březen zaplatili, bude tato záloha přičtena nebo vyúčtována k dobru v měsíci září, pokud nebude toto opatření případně prodlouženo.

Co se týká nároku na důchod, to šestiměsíční odpuštění se bude chovat jako takzvaná vyloučená doba, kterou živnostníci velmi dobře znají z doby nemoci, a nebude to mít na výši jejich důchodu negativní dopad. Nicméně zdůrazňuji, že se jedná o minimální odvody, které ale platí z toho jednoho milionu živnostníků 60 procent z nich, a týká se to jak osoby na hlavní pracovní činnost, tak na vedlejší. Celkové náklady jsou podle našeho odhadu 2,5 miliardy měsíčně, to znamená, za těch šest měsíců výše až 15 miliard korun.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si vás požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 787/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Jan Bauer a informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé dámy a pánové, vše podstatné bylo již řečeno, proto mi dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku, které jsme přijali na dnešním ranním projednávání.

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona; 2. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona; 3. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději do 19 hodin dnešního dne; 4. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s tímto vládním návrhem zákona; 5. zmocňuje mne, zpravodaje výboru, abych se stanoviskem seznámil Sněmovnu a ve spolupráci se všemi dotčenými zajistil tak, aby to dobře dopadlo. Provedl příslušné legislativně technické úpravy atd."

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a nyní rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, jak bylo navrženo.

Zahajuji hlasování (číslo 20). Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 98, přihlášeno 78, pardon 80 poslanců. Opravuji se: Přihlášeno 98 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh jsme schválili.

 

Otevírám obecnou rozpravu a na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, pokud není námitek, navrhuji podle § 99, odst. 7 omezit řečnickou dobu na pět minut, a to pro obě rozpravy.

Námitka proti takovému postupu není, takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 21, přihlášeno 98 poslanců, pro 77, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

V obecné rozpravě je s přednostním právem jako první přihlášen místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD považuje vládní návrh na odpuštění placení záloh na důchodové pojištění za nedostatečný, jelikož se jedná pro mnoho postižených lidí v podstatě pouze o odklad platby. Takže vládní návrh ve finále nijak zásadně lidem nepomůže. S vládním návrhem ale samozřejmě také souhlasíme, protože každá, byť malá pomoc lidem je v současném stavu vítaná. Zároveň však navrhujeme rozšíření, to je odpustit pojistné v celé výši na půl roku všem, kdo nemohou vykonávat živnost v důsledku mimořádných opatření. Rád bych vyzval vládu, aby takový návrh připravila.

Systémově nám ale do budoucna nejde jen o zrušení šesti záloh, ale o celkové snížení odvodů. Následně přijde vždy otázka, kde brát na všechny potřebné výdaje. Tedy - kde brát a nekrást? To první je nekrást. To druhé je brát tam, kde peníze jsou, a nebrat je z kapes lidem, kterým budou chybět.

Stát si nechal v posledních letech ukrást stamiliardy korun a o stovky miliard nechal okrást občany i firmy díky nevymožitelné spravedlnosti v rámci naší nikomu neodpovědné justiční a exekuční mafie. Pokud škody po koronaviru napočítáme minimálně na desítky miliard, pak za škody z války s úroky za 80 let nám Německo dluží 15 tisíc miliard korun. Vláda ale stále reparace odmítá vymáhat, ačkoli sami Němci dluh nikdy, přátelé, skutečně nikdy nezpochybnili. Nezpochybnila jej ani česká vláda, ale argumentuje tím, že nechce prý narušovat dobré vztahy s Německem. Takže o reparace žádat nehodlá. To je odpověď na mé interpelace, které jsem podal na pana premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničí Petříčka v této věci. A jediní, kdo dluh zpochybňují, jsou sluníčkářští politici Demobloku a novináři.

To samé platí o zlodějích a podvodnících, kteří ve velkém ruku v ruce s politiky vládních stran okrádali či podváděli stát. Mám na mysli privatizace či podvody při čerpání dotací. Zářný příklad je pan Zdeněk Bakala, který vlastní časopis Respekt, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz a platí DVTV. Ve spolupráci s ČSSD privatizoval OKD, vytahal z nich miliardy a pak vytunelované OKD nechal na pospas. Jelikož nedošlo k dodržení smlouvy o prodeji OKD, tak první, co normálního člověka napadne, je podat návrh na zrušení smlouvy a žádat majetek zpět plus náhrady ušlé škody. Kdo si myslí, že tohle některou českou vládu někdy napadlo, nebo aby to dokonce udělala, je na smutném omylu.

A proč o tom mluvím v souvislosti s pandemií koronaviru? Protože peníze se tady nabízejí, kde je vzít do státního rozpočtu. Ale problém je, že vláda z nějakého důvodu nekoná, což v případě reparací např. polská a řecká vláda již zveřejnila, že chtějí jednat o reparacích. Česká vláda ale nechce narušovat vztahy s Německem. A teď potřebujeme peníze pro naše občany. Tak to myslím, že je jasná mozaika, a je potřeba si tam jenom doplnit kamínky tak, aby to secvaklo pro potřebné české občany. Ale vláda bohužel nechce v tomto ohledu zakročit. Takže naložit živnostníkovi nebo řadovému občanovi drakonické penále za daně nebo pojistky vláda umí, ale vymáhat po miliardářích zpět ukradený nebo jinak zneužitý, vyvedený nebo privatizačními machinacemi získaný majetek nikdo nechce. Co je to za vládu?

Ale budu v tom pořád ještě malý optimista. Věřím, že současná nouze donutí naše vládnoucí politiky, aby začali zvažovat, zda škody mají zase platit nevinní občané, nebo vezmeme peníze těm, kteří je státu a nám všem ukradli. Nastal čas nouze, kdy bychom měli chtít své peníze i s úroky zpět. A to po Němcích, kteří za naše peníze z nacisty naloupeného majetku 80 let budovali Německo, anebo po lidech, kteří si za peníze z privatizovaných vytunelovaných firem kupují novináře, honosná sídla, jachty a fabriky. Je tragédií a neschopností mnoha českých politiků a ekonomů, že se nedokážou vymanit z bludného kruhu, kdy hledají peníze stále tam, kde se ukazuje, že prostě nejsou, tedy u drobných plátců pojištění, a neberou je tam, kde jsou. Stát musí umět hledat a vytvářet i vlastní zdroje. Uměli to komunisté, uměl to Karel IV., umějí to vlády Německa i v současnosti, nebo dokonce i Číny. Jen v Čechách to ještě nikomu z vládnoucích elit nedošlo. Jenom tady bych chtěl poznamenat, že právě ty západní země i typu německých spolkových zemí mají dokonce podíly ve výdělečných soukromých firmách, aby právě inkasovaly.

Stát má navíc krom klasického investování možnost využívat tzv. přirozené monopoly, jako je energetika, přírodní suroviny nebo třeba telekomunikace. Bankám a spořitelnám v Česku loni stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 9,46 mld. korun na 90,9 mld. korun. A připomínám, že jde o zisk v podstatě ze zoufalství, protože jde o účetní peníze, které banky neuměly nijak vyvést nebo daňově optimalizovat.

A už jdu k závěru. Banky rekordně a bezrizikově vydělávaly miliardy korun od českých střadatelů a jejich peníze ukládaly do České národní banky za reposazbu. Zahraniční banky mnohdy také takto uložily i zdroje od svých zahraničních matek. Přeloženo do češtiny, velkou část jejich zisku jim zaplatila Česká národní banka, tedy opět my obyčejní občané, kteří tak byli bankami oholeni dvakrát. Je načase zvažovat např. vytvoření České státní banky, která bude spravovat peníze občanů za minimální náklady, a zisk půjde státu opět ve prospěch občanů. Nejen že stát bude moci svěřené peníze občanů investovat, aniž by si je půjčoval u komerčních subjektů.

Stručně shrnuto, je na jednu stranu fajn, že vláda dnes i na návrhy opozice něco málo odpustí lidem postiženým nouzovým stavem kolem koronaviru, ale to, co je důležité, je, aby to neskončilo tím, že to málo, co dnes milostivě nechá vláda lidem přechodně v kapse, jim pak sebere a s pořádným úrokem. Podnikatelé ani občané nepotřebují půjčky, potřebují přímou pomoc. A tou je dlouhodobé snížení jejich plateb státu nebo případně energetickým monopolům. Stručně řečeno, vláda by měla mít odvahu přímo odpustit co nejvíce lidem konkrétní platby. A tuto odvahu ani chuť nemá ani v tomto nouzovém stavu, a to je špatně. Takže doufám, že se v tom vláda pochlapí a skutečně pomůžeme co nejvíce pracujícím a slušným lidem v České republice, kteří se teď dostávají do finanční a sociální tísně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom na vysvětlenou, protože jste se na mě někteří obraceli. Ano, i v tomto případě jsem pustil pětiminutový limit, ale v případě řečníků s přednostním právem je pouze orientační.

Prosím, pan poslanec Munzar je na řadě. Připraví se pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, my jsme si tedy tento tisk podrobně prostudovali a podle mého nejlepšího přesvědčení se jedná o odpuštění povinných záloh, nejenom o odsunutí, tak možná je dobře, aby to tady zaznělo.

Já bych chtěl za klub ODS ocenit návrh na odpuštění povinných záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň tedy do výše minimálních záloh, i když se mnou samozřejmě můžete diskutovat, zda je tato výše dostatečná. Pro samostatně výdělečné činné, pro tyto osoby, pro živnostníky, je velmi těžká doba. Musí mít zavřené provozovny, nemají žádné nebo jen nízké tržby, přesto musí plnit své závazky, musí platit nájmy, energie. Pokud někoho zaměstnávají, musí za něj platit mzdové náklady, musí splácet úvěry a zároveň se musí starat o sebe a o své rodiny. Zde bylo několikrát řečeno, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Ale mnohdy je důležitější lidem peníze nebrat a nechat jim je v jejich peněženkách. Pro živnostníky bude velikým ulehčením, aby některé platby nemuseli odvádět. Je to určitě lepší, než aby živnost přerušovali a registrovali se na úřadech práce.

Já jsem rád, paní ministryně, že si to vláda uvědomuje, ale možná plně nedoceňuje, že bude nějakou dobu trvat, než se finančně vzpamatují jak samy osoby samostatně výdělečné činné, tak bude také nějakou dobu trvat, než se finančně vzpamatují také jejich zákazníci. I to ovlivní jejich podnikání po skončení nouzového stavu. Mnozí budou své podnikání budovat od začátku a termín do srpna na odpuštění sociálního pojištění ve výši minimálních záloh, jak předkládá vláda, je pro toto velmi krátký čas. Dnes nevíme, jak dlouho tato opatření budou trvat, a já věřím a všichni věříme, že to bude co nejkratší období. Ale po skončení nouzového stavu je potřeba mít dostatečně dlouhé období, aby se ekonomika, lidé, živnostníci mohli nadechnout, aby se mohli vzpamatovat, aby mohli své podnikání a své činnosti stabilizovat. Restart nebude ze dne na den a my potřebujeme, aby živnostníci pomohli nastartování soukromé spotřeby, aby sami začali nakupovat, aby začali znovu investovat do rozvoje ekonomických aktivit. To naše ekonomika bude potřebovat a k tomu jim potřebujeme dát dostatečný čas.

Proto navrhuji za klub ODS prodloužit termín navrženého odpuštění sociálního pojištění pro OSVČ od března až do prosince tohoto roku včetně, tedy místo šesti měsíců, jak navrhuje vláda, deset měsíců. My rozumíme tomu, že to povede k výpadku příjmů státního rozpočtu, ale ty peníze se do státního rozpočtu vrátí tím rychleji, čím rychleji se stabilizuje ekonomika. A právě OSVČ jsou jednou z páteří ekonomiky, které musíme pomoct a musíme ji udržet. Proto prosím o podporu tohoto návrhu, ke kterému se přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na řadě je pan poslanec Vít Kaňkovský. Připraví se pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL ke sněmovnímu tisku 787.

Poslanecký klub KDU-ČSL tento vládní návrh podpoří, což jsme už avizovali ráno na tiskové konferenci i na výboru pro sociální politiku. My velmi intenzivně a citlivě vnímáme současnou napjatou situaci malých a středních podnikatelů a evidujeme obavy osob samostatně výdělečně činných směrem do budoucích týdnů a měsíců. A také cítíme, že je role OSVČ pro naši zemi v řadě ohledů zásadní. A nejde jenom o ekonomickou stránku, ale jde i o to, že bez činnosti osob samostatně výdělečně činných si nedokážeme řadu věcí představit. Nejde jenom o některé služby, ale jde i o produkci některých výrobků, které jinak nejsme schopni zajistit. A pokud dojde ke kolapsu některých malých a středních podnikatelů, tak to samozřejmě bude mít nemalý vliv i na sociální stránku, to znamená, projeví se to negativně v oblasti zaměstnanosti se všemi dopady, které to může mít. Proto vnímáme pomoc této skupině osob stejně důležitou jako pomoc zaměstnavatelům i větším firmám. Je potřeba, aby pomoc ze strany státu šla ruku v ruce.

Jsem přesvědčený, že je potřeba, abychom v tuto chvíli krok za krokem nabízeli pomoc všem zmíněným skupinám a aby ta pomoc ze strany státu byla komplexní. Chci v tomto směru vyzvat vládu, a to tady možná dneska ještě nezaznělo, ale myslím si, že to s tím velmi úzce souvisí, že tím, co můžeme v tuto chvíli udělat, to, co může v tuto chvíli udělat vláda, je podpora českých firem. My tady dennodenně řešíme v nemocnicích i v dalších zdravotnických zařízeních, ale i v dalších segmentech kritické infrastruktury nedostatek ochranných pomůcek. A já bych chtěl vyzvat vládu, aby v prvé řadě oslovila české firmy, které se nabízejí, a nabízejí se s tím, že jsou schopny vyrobit dezinfekce, že jsou schopny vyrobit roušky, že jsou schopny vyrobit ochranné obleky a některé z nich i ony tolik potřebné respirátory, po kterých je největší hlad. A ten dopad bude dvojí. Za prvé dokážeme být v tomto směru soběstační - a je potřeba si říci, že pandemie koronaviru neskončí během dvou tří týdnů. My nevíme, jakým způsobem se situace bude vyvíjet v akutní fázi, ale také nevíme, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace i v těch dalších měsících. Proto spoléhat se jenom na dovoz vidím v tuto chvíli jako chybu. A proto chci vládu znovu vyzvat k tomu: oslovte české firmy, máte na to možnost, a dokonce se firmy nabízejí samy. A skutečně ten efekt bude dvojí. Budeme mít více ochranných pomůcek a podpoříme přímo české firmy, podpoříme zaměstnanost a dáme těmto firmám alespoň punc určité stability v této velmi nejisté době.

Takže ještě jednou shrnu za klub KDU-ČSL. My tuto novelu podpoříme, ale zároveň je zde apel směrem k vládě, aby se zamýšlela nad dalšími sociálními dopady nejenom ke skupině OSVČ, ale i k dalším subjektům a k dalším skupinám obyvatel. Je to velmi důležité. Je potřeba, aby vláda podporovala rodiny, aby vláda podporovala malé a střední firmy, aby vláda podporovala zaměstnance i velké zaměstnavatele.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek. Připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, předem bych chtěl říct, že jsem rád, že vláda naplňuje i to, o co jsme i my jako Piráti již minulý týden žádali, tedy odpuštění sociálního a zdravotního pojištění osobám, které jsou postiženy současnou krizí. Nutno podpořit OSVČ i jiné občany, kteří například přišli o práci ve zkušební době, pracovali na DPP, DPČ a podobně.

Další, co může podpořit OSVČ, je například odklad splátek. Jsem rád, že členové České bankovní asociace vyslyšeli moji žádost na zavedení možnosti odkladu splátek hypoték a jiných úvěrů. Pokud vím, jednotlivé banky již pomalu tuto možnost zavádějí. Současně bych chtěl ovšem požádat banky, aby se při zavádění jednalo o skutečnou pomoc jejich klientům, tedy bez dodatečných sankcí či poplatků.

Ministryni financí jsem zaslal také návrh, který by měl pomoci získat akutní finanční pomoc OSVČ i jiným lidem v nouzi a současně byl férový vůči všem občanům České republiky, a to zvyšme daňovou slevu na poplatníka, umožněme její předčasné vyplacení jako akutní pomoci státu kvůli koronavirové nákaze. V současné době bude kvůli koronavirové nákaze čelit mnoho občanů České republiky existenčním problémům. Stát by měl jednoduše a rychle poskytnout finanční prostředky všem občanům, kteří budou pomoc v příštích měsících potřebovat. V tuto chvíli proto Ministerstvu financí navrhuji zvážit možnost zvýšení daňové slevy na poplatníka a možnost jejího předčasného vyplacení již od dubna 2020. Jednalo by se tak o dočasnou obdobu základního příjmu.

Současná výše daňové slevy na poplatníka pro rok 2020 činí 24 840 korun ročně a i přes růst inflace v posledních deseti letech nedošlo k jejímu zvýšení od roku 2008. V tuto chvíli proto navrhuji zvýšit daňovou slevu na poplatníka v souladu s návrhem kolegy poslance Mikuláše Ferjenčíka na 33 tisíc korun ročně. Současně s tím by se pro osoby od 18 let věku, které nepobírají důchod nebo jinou formu státní výsluhy, změnila pro krizový rok 2020 forma slevy na bonus. To by zajistilo, že dané finanční prostředky získají i lidé bez příjmu. Stát by následně měl umožnit předčasné vyplacení daňového bonusu již v příštím měsíci v maximální výši 33 tisíc korun v několika měsíčních platbách, kdy maximální výše měsíční platby by činila 11 tisíc korun a poslední platba by byla státem odeslána nejpozději v prosinci tohoto roku. Obdobně by mohly být vyplaceny další daňové bonusy, jako je daňový bonus na děti.

Žádost o předčasné vyplacení by mohli podat všichni občané České republiky na svůj finanční úřad elektronicky, zřídit datovou schránku lze bezplatně na každém Czech Pointu. Elektronické podání by pomohlo snížit koncentraci lidí na finančních úřadech. Zaměstnancům, kteří podepsali prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a již část slevy uplatnili, by se snížila maximální vyplácená část o již uplatněné slevy. Vyúčtování daňové slevy, bonusů, proběhne standardně odevzdáním daňového přiznání za rok 2020, kdy následně proběhne případné doplacení daně.

Současná novela MOJE daně navíc zatraktivní využívání elektronické komunikace s veřejnou správou. Vytvořené datové schránky nově nebude nutné používat povinně a příští rok bude na základě mého návrhu prodloužena lhůta pro podání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc.

Výhodou tohoto řešení je férový přístup ke všem občanům, při kterém se současně prostředky dostanou k potřebným téměř ihned, nízká administrativní náročnost a předpoklad, že žádat nebudou ti, kdo prostředky akutně nepotřebují, protože prostředky stejně získají nejpozději při podání daňového přiznání, dělá tuto variantu snadno realizovatelnou.

Náklady na navýšení daňové slevy a rozšíření okruhu příjemců odhaduji na zhruba 50 až 60 miliard korun, přičemž až 35 miliard se pravděpodobně vrátí přes platby daní, povinných pojistných a dalších poplatků zpět do rozpočtu. Skutečný náklad pro státní rozpočet daného opatření může být zhruba 29 miliard korun. Domnívám se, že návrh je uskutečnitelný, výhodný pro občany i stát a je efektivní v současné situaci. Jsem rád, že mnoho podnikatelů i výzkumných institucí ukazuje svoji flexibilitu při adaptaci na nové požadavky ve výrobě ochranných pomůcek a zdravotních přístrojů. Technická univerzita v Liberci je špička v oboru nanovláken a nyní vyzývá i jiné české výrobce k maximální možné výrobě nanovláken s jejich pomocí. Například firma Safety Nano Protect v České Kamenici nyní vyrábí roušky z nanovláken. TU chce také vyrábět nanovláknové filtry, které by mohly být použity v domácky vyrobených bavlněných rouškách v kapsičkách, jak uvádí na rouskystulkou.org. Stejně tak akademici z ČVUT v Praze začínají s výrobou respirátorů s nejvyšší mírou ochrany, otestovali plicní ventilátor, obdobně tým dobrovolníků Covid19 za pomoci Prusa Research začal s výrobou ochranných štítů pro zdravotníky i další. Podpořme tyto živnostníky. Kupujme české a evropské výrobky a nechť je podpoří i stát, např. předobjednávkou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní je na řadě paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu stručná. Za poslanecký klub KSČM vyslovujeme samozřejmě souhlasné stanovisko k tomuto vládnímu návrhu. Bereme to jako vlastně druhou část úlevy pro osoby samostatně výdělečně činné. A jsem taky ráda, že tady zmiňujete, i další kolegové, tu podporu pro další zaměstnavatele, jsem ráda, že i samotná vláda přistoupila k tomu programu Antivirus. Myslím si, že těch pět částí, které paní ministryně zmiňovala nejen při včerejší tiskové konferenci, ale i dnes, je důležitých, a budu ráda, když to ještě rozšíří, protože tak jak jsme se o tom bavili, docela to opravdu pokrývá aktuální potřeby těch zaměstnavatelů, tzn. aby si udrželi své zaměstnance a zároveň aby plnili podmínky, které v programu jsou, a hlavně abychom společnosti, které nám zaměstnávají ty zaměstnance, udrželi v nějakém chodu, i když v téhle době začínají mít značné problémy, a tak jak jsme s některými hovořili, tak opravdu očekávají dva tři měsíce a dále už by měly existenční problém.

Takže za nás pro OSVČ, jsme rádi, že přistupuje vláda k tomuto opatření, a bereme to zase opět jako jedno z těch prvních opatření, asi bude podle vývoje situace následovat další. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Já bych také chtěla vyjádřit stanovisko TOP 09 a opravdu velice stručně ocenit tento návrh, který podporujeme, stejně jako podpoříme celou řadu z těch návrhů, které tady představili kolegové z jiných poslaneckých klubů.

My jsme už zhruba před čtrnácti dny jako základní balíček opatření navrhovali právě přistoupit tady k tomuto kroku, ale ten balíček, který jsme představili vládě, má i další body, které se týkají OSVČ, a rádi bychom, aby vláda vzala v potaz alespoň některé z nich. Jeden z těch zásadních pro ty, kteří jsou dneska opravdu ve své činnosti naprosto utlumeni, protože musí, protože je to z nařízení vlády, tak nám přijde rozumné rozšířit tu pomoc ještě formou finanční jednorázové pomoci. Má se jednat skutečně jenom o ty, kteří jsou touto současnou situací postiženi tak, že své provozy museli úplně uzavřít. Takže se to bude týkat určitě služeb, jako jsou kadeřnické salony, jako jsou stravovací služby, jako je celá řada třeba i v oblasti kulturní, uměleckých profesí, což jsou také často lidé, kteří pracují na tzv. živnosťák. Takže těmto lidem si myslíme, že by měla být poskytnuta pomoc ve výši alespoň 45 tisíc korun jednorázová, tzn. klidně rozložená do tří měsíců po třech splátkách, ale tak, aby jim umožnila vůbec kompenzovat tu jejich situaci, protože byť tento návrh podporujeme, je určitě dobrý, tak sám o sobě by nestačil a pro velkou část z nich ten problém nejenom v těchto dnech, ale i v budoucích týdnech bude ještě narůstat a bude horší a horší. Takže to je další podnět k tomu, čím bychom se mohli v následujících dnech či týdnech tady zabývat. A jak už jsem říkala, tyto podněty jsme vládě, jednotlivým ministrům, poslali. Pan ministr Havlíček, který mi jako jediný z ministrů na ně odpovídal, se konkrétně tady k tomu sice nevyjádřil, ale považovala bych za dobré, aby jej vláda zvážila, a za to bych předem byla velmi vděčná a poděkovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Nemá ani paní ministryně ani pan zpravodaj. Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Jak jsem avizoval, tak se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden v našem systému pod číslem 4644. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Takže končím druhé čtení tohoto návrhu a přerušuji projednávání tohoto bodu do doby, než budou projednána všechna druhá čtení dnešního programu.

 

Před projednáním vládního návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, sněmovní tisk 786, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám k tomuto rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Hlasujeme tedy o tom, že tento návrh zákona projednáme ve zkráceném jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 22, přihlášeno 99 poslanců, pro 80, proti 1. Návrh byl přijat.

Otevírám bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP