(11.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Co se týče bezdomovců, tak musím poděkovat naší poslankyni Lucii Šafránkové, která již minulý týden zkontaktovala pana ministra obrany Metnara, zdali by nějaká prázdná armádní zařízení nebyla možná k dispozici, protože bezdomovci - stěžují si na to i občané, často nás kontaktují - bohužel nemají místo, kde by se mohli v karanténě všichni na jednom místě soustředit, potažmo kde by mohli být ubytováni odděleně, a pohybují se i bez roušek například na ulici. A zaznamenáváme na to mnoho podnětů. Tak my už to řešíme. Jak jsem již říkal, naše poslankyně Šafránková už v tomto smyslu oslovila i příslušné ministry. Tak doufám, že tato situace bude rychle vyřešena v zájmu toho, abychom se s pandemií co nejrychleji vypořádali.

Vláda tady dnes v rámci pomoci občanům, v návrhu na pomoc občanům navrhuje astronomický deficit ve výši 200 miliard korun. Hnutí SPD sociální a ekonomickou pomoc jednoznačně podpoří. Zároveň je ale nejlepší doba na ozdravení státního rozpočtu a tuto nouzovou situaci je nutné využít k seškrtání zbytečných výdajů, jinak se nedoplatíme, protože ten deficit je tak vysoký, že normálně už by stát krachoval. To znamená, my ruku v ruce musíme udělat i opatření, co se týče nepotřebných výdajů, abychom je seškrtali. A deficit může být ve skutečnosti mnohem menší. A můžeme také nechat více peněz lidem v peněženkách.

Budu konkrétní. SPD navrhuje škrtnout veškeré veřejné peníze takzvaným politickým neziskovým organizacím. Kde dnes jsou? To jsou ty organizace, co tady propagují migraci, multi-kulti, gender, Evropskou unii a podobně. A jsou placeny z veřejných peněz. To je taky zajímavé, že je vláda dodnes platí, přitom verbálně slyšíme něco jiného, co se týče ústních proklamací. Takže to je potřeba škrtnout. A prezident Zeman tady hovoří dokonce o 11 miliardách korun ročně, takže bychom je ušetřili. Samozřejmě ty neziskové organizace, co se starají o staré lidi, o potřebné, o děti, tak ty samozřejmě zachovejme.

Dále navrhujeme ukončit inkluzi ve školství. To prosadila ČSSD minulé volební období v koalici s hnutím ANO. A znamená to úsporu 6 miliard ročně. Takže to už máme skoro 20 miliard. 6 miliard ročně. Na tu inkluzi si stěžují úplně všichni.

Dále navrhujeme zrušit nákup amerických vrtulníků. To je 14 miliard. Nebo jiné armádní techniky. Nebo jiné nové armádní techniky.

Dále navrhujeme vrátit domů vojáky z Afghánistánu, což je téměř miliarda korun ročně. Francouzi už vojáky vrátili. Proč je tam držíme? Potřebujeme je doma, ty naše vojáky.

Dále navrhujeme ořezat peníze solárním baronům. Ti dostávají teď 40 miliard ročně, a to díky zákonu, který v minulosti ve Sněmovně odhlasovaly ODS, ČSSD a KDU-ČSL.

Další naše návrhy směřují k přesunutí peněz směrem k pracujícím a slušným občanům, takže to stát nebude stát nic navíc. Ve Sněmovně leží zákony z pera SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Přesuňme ty peníze k těm slušným, řádným, pracujícím lidem, kteří jsou teď v nouzi.

Dále nám tady leží zákon na zrušení plateb autorských poplatků OSA pro provozovny, pro které není hudba výdělkem. Tím bychom nechali více peněz živnostenským a jiným provozovnám, prodejnám, zdravotnickým zařízením a tak dále. A znova bychom jim pomohli jednoduše bez toho, abychom navyšovali státní rozpočet a deficit.

Ve Sněmovně leží také náš návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitosti, která je 4 %. Pojďme to odsouhlasit, ať ulevíme lidem, kteří teď budou mít krizi.

Na stole máme také návrh SPD na zásadní daňový odpočet z příjmů pro pracující rodiny s dětmi. Ty teď musíme podpořit. Lidé píší, že nemají na nájem, nemají ani na základní potřeby, bojí se své budoucnosti - ti pracující lidé.

Prosazujeme také zlevnění energií, jako to udělali Slováci, a zrušení DPH na exekuce, a taky aby se splácela nejprve jistina, a pak teprve přísudky. Chceme také u exekucí zrušit úroky z úroku. Tento zákon z pera SPD již leží rok ve Sněmovně. A zase ulevíme lidem, kteří teď mají problémy splácet exekuce. A zlevníme jim je, protože stát si dává na ty exekuce vysoké DPH. Pojďme to udělat, ať ulevíme okamžitě lidem. Ty návrhy jsou na stole. Je na vládě, aby to uchopila. Musí to rozhodnout vláda. My jsme bohužel opoziční strana.

Ve Sněmovně taky leží náš návrh zákona na zdanění dividend, které vyvádějí nadnárodní korporace z České republiky, protože ony nejsou zdaněné. Je to až 300 miliard ročně. Pojďme to přijmout. Já vím, že Evropská unie s tím nesouhlasí. Ale pojďme o tom mluvit. Pojďme být suverénní. Potřebujeme dostat peníze - Evropská unie, neevropská unie - k našim lidem, k našim potřebným občanům.

A v neposlední řadě leží ve Sněmovně také návrh SPD na zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu pro všechny seniory, invalidy, rodiče samoživitele a nejchudší občany.

Tím vším necháme lidem více v peněženkách. Všechno jde, když vláda bude chtít. A máme napsaných k okamžité realizaci řadu dalších návrhů. Takže pojďme to v legislativní nouzi přijmout klidně na příští schůzi a lidé hned budou mít víc peněz ve svých kapsách, dokonce aniž by se navyšoval o to víc ještě deficit, s čímž ovšem taky souhlasíme, protože je potřeba nalít potřebným lidem peníze okamžitě a co nejrychleji.

Je tedy pouze na rozhodnutí vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM, zdali jen jednoduše zadlužíme Českou republiku na další generace, nebo půjdeme tou nejsprávnější cestou a zároveň uděláme škrty nepotřebných výdajů. Vydělali by na tom všichni slušní a pracující lidé. A teď je ta ideální příležitost ozdravit i veřejné finance a dát na první místo slušné a pracující občany, slušné a pracující lidi včetně seniorů a invalidních důchodců.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Prosím o vystoupení zástupce poslaneckého klubu KSČM - pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý den, vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, členové vlády, paní a pánové. Předseda vlády požádal Poslaneckou sněmovnu o vyhlášení stavu legislativní nouze a na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny tento stav je vyhlášen. Máme posoudit, jestli trvá.

Dovolte mi odpovědět za klub KSČM, že jsme přesvědčeni, že stav legislativní nouze v České republice trvá. A můžeme být zatím rádi, že postupujeme v tomto režimu, nepostupujeme zatím v režimu § 109m, to znamená v ohrožení bezpečnosti republiky. Ale i to se může stát. Tedy odpovídáme a budeme hlasovat pro vyhlášení stavu legislativní nouze, nebo potvrzení jeho existence.

Dovolte mi pár poznámek k předloženým návrhům vlády. Klub Komunistické strany Čech a Moravy jednotlivé návrhy, které vláda předkládá pro jednání zasedání Poslanecké sněmovny, podpoří s tím, že máme výhradu k některým návrhům a předložíme pozměňovací návrhy, jak jsme avizovali ve výborech Poslanecké sněmovny, s tím, že předpokládáme, že tyto návrhy budou mít všeobecnou podporu a bude možné návrhy zákonů přijmout a posunout je do Senátu.

Pokud jde o další postup, avizuji, že předpokládáme vzhledem k vývoji v České republice, že stav legislativní nouze, stav nouze v České republice, jak jej vláda vyhlásila, bude pokračovat i po 12. dubnu letošního roku. A to neříkám jako nějaké strašení, ale jako reálný fakt vzhledem k vývoji situace s nákazou COVID-19. To znamená, že máme před sebou určitě ještě nejméně jedno zasedání, ve kterém budou posouzeny další návrhy. Tam už budeme chtít, aby vláda s námi komunikovala ještě intenzivněji, než tomu bylo dosud. A beru velmi vážně nabídku pana předsedy vlády a klub KSČM doplní do krizového štábu svého zástupce, abychom byli i my, kteří chtějí pomoci řešit situaci, která v České republice je.

Pokud jde o věci, které tady byly řečeny zatím z pohledu například toho návrhu, který tady předkládal pan kolega Okamura, jenom chci sdělit, že klub KSČM dnes předloží návrh zákona o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu České republiky, tak abychom o tom nemluvili, ale abychom konkrétně předložili Sněmovně návrh, kterým bychom to upravili do budoucna tak, abychom nemuseli o těch 11 miliardách, o kterých tady bylo řečeno, pochybovat.

Pokud jde o další návrhy jak ve státního rozpočtu, nebo v sociální oblasti, v oblasti resortu průmyslu a obchodu, předpokládám, že už se na nových návrzích budeme také podílet, s tím, že předpokládám, že Česká republika jako stát, ve kterém přece jen alespoň zčásti existuje řízení toho procesu lépe než v sousedních zemích, než zejména v Itálii nebo Španělsku či Velké Británii a Německu, budeme schopni včas realizovat taková opatření, která nám umožní v co nejkratší možné době, ještě do pololetí, stav nouze už ukončit a pokračovat v normálním životě občanů České republiky. K tomu jsme připraveni a budeme pro to ze všech sil pracovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP