(11.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokud bych měl hovořit o otázkách další bezpečnosti státu, jsem přesvědčen, že příští opatření musí směřovat k tomu, abychom udrželi energetickou bezpečnost, abychom se vrátili k potravinové bezpečnosti, to znamená k výrobě, vlastní výrobě zejména živočišné, ale i rostlinné, k zemědělství, tak, abychom tam směřovali další prostředky, které dnes ještě neřešíme, a abychom je řešili na úkor jiných kapitol státního rozpočtu, nikoliv pouze za zadlužení přes státní dluhopisy.

Tolik ode mě k žádosti předsedy vlády o vyhlášení nebo o udržení stavu legislativní nouze na této schůzi. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane místopředsedo. Na začátku jsem zapomněl říct, že když zasedáme v tomto nouzovém režimu, není naprosto nezbytné sedět na vyhrazeném místě. Můžete se rozptýlit. Když vidím čtyři poctivě seřazené poslance SPD v jedné lavici, můžete se klidně rozsadit, aby byla větší vzdálenost.

Dále vystoupí za poslanecký klub ČSSD pan ministr vnitra Jan Hamáček.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já chci poděkovat za možnost tady vystoupit jménem klubu sociální demokracie, nicméně jsem přesvědčen, že v této situaci jsou důležitější činy než slova, a proto jenom poděkuji všem těm, kteří jsou v první linii, a i těm, kteří jsou za nimi a podporují je v jejich práci a v jejich boji. A poděkuji jejich blízkým, kteří je podporují a drží je, a chci jim slíbit, že je v tom nenecháme. Všem ostatním děkuji za to všechno, co děláte. A společně to zvládneme. (Potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Za poslanecký klub KDU-ČSL vystoupí pan předseda Marian Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré dopoledne. Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi také za klub KDU-ČSL několik vět.

Na první místě bych chtěl poděkovat všem lidem v České republice, kteří v těchto dnech se snaží aktivně přispět svou snahou k tomu, abychom tu situaci dokázali lépe zvládnout. Nejenom lidem v první linii, ale i všem lidem, tatínkům, maminkám, kteří šijí roušky. Musím říct, že příběh paní z Teplic, která má více než osmdesát let, je onkologická pacientka a šije roušky pro svou nemocnici, myslím, že to, co dneska v České republice spojuje společnost, krásně ilustruje.

Chtěl bych, pane premiére, poděkovat za váš včerejší projev i za vaši dnešní úvodní řeč ve Sněmovně. Neslyšíte to asi od zástupců opozice často, ale já si vážím toho, co jste včera řekl, a že jste taky řekl věci, na které pan prezident zapomněl. Díky za to.

Chtěl bych za KDU-ČSL říci, že je samozřejmě velmi důležité v tento okamžik pomoci chránit nejenom seniory, ale všechny lidi, kteří mohou být jakýmkoliv způsobem ohroženi, lidi, kteří mají chronická onemocnění, lidi se sníženou imunitou, prostě lidi, kteří mohou být jakýmkoliv způsobem koronavirem více ohroženi než běžná zdravá populace, a tedy i zdravotníci v první linii.

Za KDU-ČSL musím říci, že my vnímáme dvě důležité priority. Tou první je teď zvládnout maximálně v příštích týdnech zdravotní situaci, zabezpečit zdraví obyvatel, ochránit zdraví lidí v první linii, zdravotníků, a pak ten druhý důležitý krok, a to je připravit fungování naší společnosti co nejdříve na to, abychom mohli nastavit běžný režim, aby se děti mohly vrátit do škol, lidé do práce a abychom mohli nastartovat v plném rozsahu, nebo v maximální možném rozsahu, naši ekonomiku. Proto budeme podporovat rozumné návrhy vlády, které vláda předkládá, i které máme předloženy dnes na jednání této schůze Poslanecké sněmovny.

Poslanci KDU-ČSL se rozhodně neflákají. My jsme připravili více než dvanáct pozměňovacích návrhů k těmto materiálům, které předložila vláda. Předložili jsme takové návrhy, které pomáhají rodičům, domácnostem překonat tuto situaci, protože tito lidé nebudou mít v polovině dubna o 40 % nižší výdaje, budou muset své složenky zaplatit. Proto my navrhujeme například ošetřovné alespoň ve výši 80 % průměrného vyměřovacího základu, když už ne 100 %.

Je také ale velmi důležité, a k tomu vyzývám vládu, aby se tady postavil některý člen vlády do čela týmu, který nás dokáže připravit na takzvanou - já tomu říkám lidově bezkontaktní ekonomiku. Na to, abychom dokázali poté, co pomine ten největší nápor, dokázat s ochrannými pomůckami fungovat v práci, abychom dokázali nastavit režim home office, abychom dokázali vtáhnout naše vědecké a výrobní kapacity, které dnes, řekněme, spontánně vznikají, ať už jsou to lidé z ČVUT, z technické liberecké univerzity, aby se tito lidé propojili s firmami, které mohou v příštích dnech a týdnech vyrábět daleko větší množství ochranných pomůcek na bázi nanotechnologií. Jsme v tom dobří, pojďme to maximálním způsobem podpořit. KDU-ČSL to ráda podpoří.

Za nás mohu říci, že my budeme stranou, která bude stát při lidech, kteří mají problémy, kteří si pomoci nemohou, kteří jsou ohroženi, a budeme to naplňovat nejenom dnes, při jednání naší schůze, ale i v těch dnech příštích. A předpokládám, že vláda přijde ještě v rámci stavu legislativní nouze s dalšími konkrétními návrhy. Mimochodem, i v praxi to děláme. Naše poslankyně, senátorky, senátoři i poslanci také šijí roušky, rozvážejí je do svého okolí, zásobují nemocnice, ale i například členy bezpečnostních sborů apod.

Prosím jenom pěkně, pane premiére a vládo, všechny ty konkrétní návrhy na odklad plateb ať už v rámci sociálního, zdravotního pojištění, kurzarbeit, výzvy vůči odložení splatnosti úvěru, to všechno podporujeme a je to důležité. Ale prosím pěkně, od firem, od živnostníků jde velký apel: potřebují někteří, kteří jsou nejvíce ohroženi, konkrétní finanční podporu. Já chápu, že je to těžké vyčíslit, je těžké nastavit parametry, ale těmto lidem, kteří přišli ze dne na den o své tržby, o své zisky, ty bezúročné úvěry s odložením splátek příliš nepomohou. Tito lidé volají zoufale o pomoc a my jim pomoct musíme. Kdo dvakrát dává, rychle dává. A já bych byl rád, abychom uměli cíleně, dobře a rychle těmto nejvíce ohroženým lidem pomoci.

A zároveň mi dovolte vyslovit naději. Naději, že pokud se budeme chovat racionálně, budeme lidem naslouchat a budeme spolupracovat, jako že cítím i dnes na tom jednání Sněmovny duch, že by to takto mohlo alespoň pro příští dny a týdny fungovat, že to, co nás nejvíce dneska trápí, koronavirová epidemie v České republice, že to společně zvládneme. Díky za podporu. (Potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Za poslanecký klub TOP 09 vystoupí paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi také říci pár slov za klub TOP 09. Chci určitě ocenit kroky, které vláda v některých aspektech dělá velice rychle, a určitě podporujeme od samého začátku v některých ohledech opravdu tu razanci, byť zůstáváme velmi ostražití. A proto abych chtěla také apelovat na vládu společně jako už někteří předřečníci, aby skutečně tato situace nebyla zneužita a abychom v tomto nouzovém stavu, ve kterém se Česká republika nachází, znali také scénáře vývoje, se kterými vláda a Ústřední krizový štáb pracují, a abychom věděli, jaké kroky, nebo respektive jaké podmínky musí nastat k tomu, abychom jednotlivá opatření zase rušili a aby se život v České republice vrátil do normálu. Určitě je pro nás odstrašujícím příkladem to, co se děje v současné době v Maďarsku, a já tedy chci velmi apelovat na slova, která říkal pan premiér ve svém úvodním projevu, totiž ta slova, která mířila právě k nezneužití situace. Budeme to určitě bedlivě nejenom sledovat, ale pokusíme se maximálně kooperovat na tom, pokud to myslíte skutečně takto vážně.

Scénáře vývoje a dodržování statutu Ústředního krizového štábu jsou jedním ze základů, který požadujeme už několik týdnů, a já jsem kontaktovala předsedu Ústředního krizového štábu pana Prymulu s tím, že bychom měli velký zájem o to dostávat i zápisy z jejich jednání. Já považuji za mnohem lepší informovanost ve chvíli, kdy opravdu budeme jako poslanci i my tyto informace k dispozici mít.***
Přihlásit/registrovat se do ISP