(12.00 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Musím také připomenout, že ne vždy všechno probíhá, aspoň dle informací, které máme, dle statutu Ústředního krizového štábu. V něm je v článku 2 bodu 2 uvedeno, že tím, kdo by měl primárně vykonávat jednotlivá doporučení, je Bezpečnostní rada státu. A pokud mám správné informace, ta už se mnoho dní nesešla a všechno řeší pouze vláda. Takže chci apelovat i na dodržování těchto pravidel, která jsou jasně dána statutem, resp. i zákonem. Ten je určitě nutné teď ctít, i když jsme v nouzovém stavu.

Ráda bych ocenila také pomoc finanční, a moc to tady nezaznívá, která nám je poskytnuta Evropskou unií. A budeme dbát na to, aby byla transparentně využívána. Vážíme si také toho, že v rámci Evropské unie, byť je často některými z vás tady kritizována, jdou finanční prostředky právě třeba na vývoj vakcíny, to je dnes naprosto klíčové. A prosím, abychom v rámci té komunikace zbytečně nepoškozovali naše vztahy s partnery, se kterými tvoříme jeden celek, a měli bychom se snažit i do budoucna jej posílit, nikoliv touto krizí oslabit.

Chci apelovat v jedné věci na krizový štáb i vládu, aby vylepšila, opravdu výrazně vylepšila tok informací, které jdou od ní směrem dolů. A teď nemyslím jenom občanům. Teď myslím skutečně jednotlivým složkám, které jsou dnes v plné pohotovosti. Protože stále získáváme neblahé informace o tom, že starostové obcí je nedostávají úplně včas. Stále ještě i zdravotníci a hygiena a další složky si stěžují na to, že se mění velmi rychle jednotlivé pokyny, ale bohužel se k nim ty informace nedostávají tak rychle, jak by bylo potřeba.

Také chci vyzvat k tomu, aby i informace občanů, které jsou neméně důležité, a to i v souvislosti s tím, co tady budeme dnes projednávat, a věřím, že i v blízkých týdnech v dalším balíčku opatření, aby byla centralizovaná na jednom jediném místě, na jednom webu. Myslím si, že to není jenom o informacích z hlediska zdravotního, ale dnes už i o ekonomických opatřeních pomoci, které se mohou lidé dočkat. Bylo by potřeba, aby skutečně k tomuto bylo zřízeno jedno jediné informační místo, protože to loví ze všech možných tiskových konferencí, z webů jednotlivých ministerstev a ta informovanost pak není dobrá. Myslím, že tohle je to nejmenší, co pro informovanost v tuto chvíli může stát udělat.

Apelujeme neustále na to, aby se více testovalo, a chceme to zmínit i zde. Testování v posledních dnech bylo spíše méně než více, než aby přibývalo otestovaných osob. Začíná docházet i materiál na testování. A já věřím tomu, že v této rovině vláda činí a Ústřední krizový štáb též, ale chci na to znovu upozornit, aby opravdu bylo co nejvíce testováno. Využívejte prosím více českých výrobců ať už ochranných prostředků, dezinfekcí a celé řady dalšího materiálu včetně právě testů.

Dovolte mi ještě na závěr se vyjádřit k těm návrhům, které tady dnes projednáme. TOP 09 přichází s celou řadou ekonomických opatření a řada z nich bude i v rámci těch zákonů a balíčků, který tady dnes projednáme, ať už se to týká ošetřovného, živnostníků, a předložíme i pozměňovací návrhy, se kterými jsme bohužel neuspěli v rámci výborů, protože chceme, aby ošetřované, které tady dnes také máme projednat, bylo ve vyšší výši než 60 % mzdy. Tato částka v tuto chvíli na tak dlouhou dobu, po kterou ji rodiče dětí budou muset pobírat, protože školy jsou zavřené, je prostě moc nízká. A myslím, že kompromisu 80 % bychom měli dosáhnout. Ale o tom určitě ještě řeč bude.

Zároveň s tou podporou chci vyjádřit očekávání, že tímto to zdaleka nekončí a že skutečně se tady v blízké době sejdeme znovu k dalšímu balíčku, který by obsahoval to, co zatím ještě tato podpora neobsahuje, ať už se to týká živnostníků, a už tady zazněla ta přímá finanční pomoc úplně těm nejdrobnějším, kteří ze dne na den přišli o veškeré tržby a teď bojují o přežití. Věřím tomu, že všichni chceme, aby nezaměstnaných přibývalo opravdu co nejméně. A my v tom vládu jednoznačně podporujeme a podpoříme. Jen je potřeba v těchto krocích být ještě razantnější a opravdu využít té podpory k tomu, abychom vymysleli lepší balíček.

Jedna věc, která však nekoresponduje s těmi slovy o nezneužití situace, je dle nás návrh, který zde máme řešit dnes a byl až opravdu za pět minut dvanáct představen, a ten se týká České národní banky. Svým charakterem tento zákon skutečně nepatří do stavu legislativní nouze. Myslíme si, že by opravdu neměla Česká národní banka nakupovat státní dluhopisy a bondy. A pokud ano, tak to máme projednat skutečně v řádném legislativním procesu. My se tedy pak následně, pokud to takto bude provedeno, s tím smíříme. Ale s čím se smířit nemůžeme, je, že se ten zákon tady objevuje právě teď, právě v těchto okamžicích, v rámci legislativní nouze. Proto chci apelovat na vládu, abychom tento zákon opravdu dnes neprojednávali. Aby ho stáhla. Protože opravdu není důvod, abychom zrovna takto spěchali v takto zásadní věci. Prosím tedy, nezařazujte tento návrh, pokud chcete, aby celá ta debata dneska byla opravdu rychlá, abychom spěli k rychlým závěrům.

Poslední věc, kterou si zaslouží zejména zdravotníci, lidé v první linii, ale také naši občané, kteří mnozí opravdu se okamžitě chopili iniciativy, pustili se do řady dobrovolnických aktivit, pomáhají svému okolí - moc vám děkujeme! Děkujeme vám za to, jak si pomáháte, jak jste zodpovědní. A chceme apelovat na ty, kteří jsou k těm opatřením zatím lhostejní, aby je nebrali na lehkou váhu, aby je taktéž dodržovali. Ale největší dík teď směřuje ke všem těm, kteří opravdu bojují v první linii. Často ještě stále bez ochranných pomůcek. K těm směřuje naše velká podpora, jsme s nimi v našich myšlenkách neustále.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jenom krátkou poznámku. Odkazuji na § 99 odst. 2 jednacího řádu, kde o zkráceném jednání může rozhodnout předseda Poslanecké sněmovny. Já jsem to rozhodnutí neučinil. Takže diskutovat o novele zákona o České národní bance dnes nebudeme.

Další na řadě je zástupce klubu STAN, pan předseda Vít Rakušan.

 

Poslanec Vít Rakušan: Hezký dobrý den, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane předsedající, pane premiére, členky a členové vlády České republiky.

Dovolte mi, prosím, abych na začátku svého proslovu poděkoval. Abych poděkoval všem lidem v České republice, kteří ukázali, že Češi nejsou ten brblající národ, který na všechno jenom nadává a vždy je nespokojen. Ukázali to, že Češi jsou národem velmi činorodých lidí, kteří jsou schopni improvizovat, kteří jsou schopni řešit krizové situace a kteří jsou schopni v tu těžkou krizovou chvíli skutečně táhnout za jeden provaz.

Dovolte mi, abych poděkoval zdravotníkům. Sám mám několik z nich ve své vlastní rodině a vím, že jsou to lidé, kteří teď na hraně vlastního rizika ohrožení vlastního zdraví věnují svoji energii daleko nad rámec svých pracovních povinností tomu, aby v České republice nezavládla panika, aby se lidé uzdravili, aby lidé měli jistotu toho, že jim má v té těžké chvíli kdo pomoci. Dovolte mi, abych poděkoval všem záchranářům, hasičům, policistům, abych poděkoval ale i prodavačkám, prodavačům, pošťákům, všem lidem, kteří jsou dennodenně nuceni být v bezprostředním kontaktu s lidmi. Je to potřeba, protože tito lidé mnohokrát poděkování prostě neslyší.***
Přihlásit/registrovat se do ISP