(12.10 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Oceňuji i to, že pan premiér včera ve svém proslovu mnoho těchto profesních skupin zmínil. Mně dovolte zmínit ještě jednu, která mně v tom výčtu malinko chyběla. Já děkuji starostkám a starostům s malým "s" napříč republikou a napříč politickým spektrem za to, jak zvládají řešit krizové situace, za to, jak se postavili čelem k té krizi, kterou nikdy ve své profesní kariéře nezažili, za to, jak zvládají ve svých obcích a městech šířit klid a dokážou účinně a rychle svým občanům pomoci, dokážou jim poskytnout informace, dokážou dostat podporu, i tu základní, potravinovou, materiální, k seniorům, kteří jsou tou nejohroženější skupinou v našem obyvatelstvu. Zaslouží si velkou poklonu a velké poděkování, a ne nadarmo je to právě ta skupina politiků, která se dlouhodobě těší největší podpoře všech v České republice.

Dovolte mi ještě dvě poděkování. Jedno je našim vědcům. Čeští vědci, ten klenot toho, co Česká republika dlouhodobě má, ukazují, že jsou schopni obrovsky rychle reagovat na veškeré výzvy, které nová doba přináší, přicházet s novými technologiemi, přicházet s novými řešeními, která bezprostředně ochrání lidi.

Ale dovolte mi poděkovat i mnohokrát kritizovaným médiím veřejné služby, protože v této chvíli zareagovala velmi dobře. Máme tady pořady pro děti, vzdělávací pořady pro děti, výukové pořady, máme tady speciální programy pro seniory, kteří se mnohokrát nepohybují na internetu a takto se snáze dostávají k informacím.

A dovolte mi poděkovat možná trochu překvapivě i členkám a členům vlády České republiky za to, že se snaží té situaci čelit, přicházet s řešeními, která ochrání občany České republiky, a mnohokrát tráví dny a noci ve své práci a snaží se přijít s řešeními, která budou účinná. Ale zároveň bych chtěl poprosit i přítomného pana premiéra, přítomné ministryně a ministry, prosím, neberte si naši dílčí kritiku osobně. My jsme opakovaně řekli, že za opatřeními, se kterými vláda České republiky přišla, stojíme. My vás budeme podporovat. Všechny poslanecké kluby dopředu avizovaly, že podpoří ekonomická opatření, se kterými vláda v této fázi přichází.

My všichni ale máme své individuální životní příběhy. Mám bratra, který dělá primáře v jedné fakultní nemocnici, a prostě mi nedá, abych neupozornil na to, že stále ještě fakultní nemocnice nejsou dostatečně zabezpečeny ochranným materiálem. To prostě není kritika, která má přinést politické body. To je přece kritika, která má přinést nápravu těch skutečností, které nefungují. Teď jsme skutečně všichni na jedné lodi a přenos informací k vám, a já používám přímou linku, oslovil jsem během té doby pana ministra Havlíčka, pana ministra Hamáčka, bavil jsem se s panem doktorem Prymulou, my ty informace přenášíme nekonfliktním způsobem, ale i vy byste měli ocenit, že i opozice je schopna v regionech, ve svých volebních obvodech nashromáždit informace, které vy můžete využít. Neberte to prosím osobně. Ta kritika jednotlivých opatření, pokud jsou, je věcná.

Zároveň bych chtěl požádat, anebo podpořit ten návrh, aby se scházeli ekonomičtí experti jednotlivých stran a hnutí. Je to nutné. Musíme přijít s balíčkem opatření. Já tady nechci napodobovat některé předřečníky, číst patnáct návrhů v ekonomické oblasti hnutí STAN. Pojďme k tomu vytvořit speciální ekonomické grémium všech zástupců politických stran a hnutí ve Sněmovně a pojďme hledat taková řešení, která skutečně a reálně pomůžou lidem v České republice tuto nepoznanou krizi překonat.

Zároveň vítám návrh vlády přizvat do krizového štábu i zástupce opozice. Je to rozumné, je to dobré, protože všichni z nás tady ve Sněmovně reprezentujeme nějakou část společnosti a šíření informací ke všem lidem v České republice je potřeba. Zároveň bych chtěl požádat o pravidelné setkávání pana premiéra se zástupci všech stran a hnutí zastoupených ve Sněmovně, aby došlo k rychlé komunikaci a přenosu informací.

Pokud jsme u informací, rád bych podpořil, aby lokální samosprávy dosáhly na informace o tom, v kterých regionech se reálně vyskytuje zásadní ohrožení touto nepříjemnou nemocí, aby starostové měli informace, že v jejich teritoriu jsou nakažení. Je to to, co chybí. A oni jsou těmi, kteří nebudou panikařit, nebudou podporovat nějaký lynč nakažených, naopak, budou schopni přijmout taková opatření, která celé věci jednoznačně pomohou.

Je potřeba v této těžké době myslet na ty nejohroženější. Jsou to samozřejmě senioři. Chtěl bych opravdu vyzvat občany v České republice, aby podporovali veškerá opatření, která mají právě tuto nejzranitelnější skupinu obyvatel chránit, a aby všichni dokázali i v rámci svých rodin a lokálních komunit seniorům pomoci. Oni jsou těmi, kteří mohou být nejvíce ohroženi. Pomáhejme ve svých rodinách, neohrožujme nezodpovědným jednáním i vůči svým blízkým zbytečnými návštěvami i v rámci rodin. Pomáhejme, nakupujme jim, ale neohrožujme je.

Mysleme prosím na podnikatele. My jako STAN jsme navrhovali i třeba tříměsíční kompenzaci veškerých ztrát, které podnikatelé v současné době mají. My potřebujeme nastartovat ekonomiku v tom tvaru písmene "V", to znamená, teď dochází k nějakému rychlému propadu, ale my musíme všemi kroky zabezpečit to, aby tady byl rychlý nárůst směrem nahoru.

Vážení přátelé, dámy a pánové, teď opravdu není čas na to, abychom vedli laciné politické boje. Jsme tady v Poslanecké sněmovně všichni zástupci obyvatel České republiky. Jsme všichni zástupci nejrůznějších skupin sociálních, ekonomických v rámci z České republiky. Ale teď všichni z nich, ať volili kohokoliv z nás, myslí na jednu jedinou věc: ochránit svoje rodiny, ochránit sebe před nákazou. Všichni z nich myslí na to, aby byla zabezpečena jejich ekonomická budoucnost, a všichni z nich jsou v období, kdy mají strach. Nezneužívejme toho strachu, nevyužívejme ho, nepodlehněme laciným svodům toho, abychom zneužili moc, kterou oni nám ve volbách dali. Držme se i v krizových dobách všech demokratických principů, nestrašme lidi dvouletým uzavíráním hranic, nestrašme je tím, že ta opatření tady budou na věky věků, nestrašme je nějakými politickými proklamacemi, ale nabízejme jim řešení a pokusme se lidem i říci, kdy daná opatření skončí, a pokusme se jim slíbit, že se potom navrátíme ke klasickému modelu liberální demokracie sebevědomé země, členské země Evropské unie, jak tomu bylo před vypuknutím této krize. Je to důležité, lidé to od nás chtějí slyšet. A především chtějí vidět, že v době krize jsme my, rozhádaná Poslanecká sněmovna, schopni se sjednotit a ukázat, že reprezentujeme celý náš národ, jeho nejrůznější skupiny. Na hádání a na ty naše politické taškařice bude dost času potom, až tato krize pomine.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Současné by chtěl poděkovat bez rozdílu všem řečníkům, kteří zde vystoupili, oslovili veřejnost seznámili ji se svými postoji a seznámili ji s tím, že jsou připraveni pomáhat v těchto nelehkých dnech. I to je role Parlamentu, komunikovat s občany.

A nyní, jak už tady taky zaznělo, jak doufám, končí čas slov a nastává čas činů. Takže já přivolám kolegy z předsálí. Končím rozpravu k otázce potvrzení legislativní nouze a přistoupíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 2 přihlášeno je 106, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat a dostáváme se k pořadu této schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP