(12.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Já už jsem vás v úvodu seznámil s tím prvním impulsem, což byl dopis z 19. března. Dále jsem v pondělí 23. března obdržel dopis od předsedy vlády Andreje Babiše, ve kterém mě informoval, že vláda schválila

vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 785;

vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, sněmovní tisk 786;

vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 787;

vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, sněmovní tisk 788;

vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2020, sněmovní tisk 789.

Zároveň jsem byl vládou požádán, abych rozhodl, že uvedené návrhy zákonů, které jsme obdrželi jako sněmovní tisky 785 až 789, budou projednány v době vyhlášeného stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Dne 23. března jsem podle § 99 odst. 2 jednacího řádu svým rozhodnutím číslo 43 rozhodl o projednávání předložených vládních návrhů ve zkráceném jednání, přikázal jsem sněmovní tisk 785 výboru pro zdravotnictví, tisk 786 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tisk 787 výboru pro sociální politiku, tisk 788 rozpočtovému výboru k projednání a stanovil jim nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 24. března do 10 hodin. Dále jsem sněmovní tisk 789 přikázal rozpočtovému výboru a stanovil nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 24. března 2020 do 15 hodin.

Nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 42. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. V návaznosti na to, co jsem vám právě teď přečetl, přečtu to, na čem se shodlo dnešní grémium.

My navrhujeme doplnit návrh pořadu této schůze o sněmovní tisky 785, 786, 787, 788 a 789 a ty následně projednat v tomto pořadí: sněmovní tisk 784 - ošetřovné, tisk 788 - EET, tisk 785 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění, tisk 787 - sociální pojištění, tisk 786 - maturity a přijímací zkoušky, a konečně tisk 789 - novela zákona o státním rozpočtu.

Nebude-li námitka, hlasovali bychom o celém gremiálním návrhu jedním hlasováním.

V tuto chvíli mám k pořadu jednání přihlášku jedinou písemnou od pana poslance Václava Klause, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, my jako Trikolóra podpoříme vládní návrhy protože se v této chvíli nedá nic jiného dělat, musíme být jednotní jako Češi, to je jasné. Nicméně stejně bych poprosil o zařazení dvou bodů, až schůze bude končit. Jeden z nich je Informace premiéra o přípravě nemocnic na závažný nárůst péče - to je název toho bodu. A druhý je: rezervy. To znamená to, že já bych rád, aby nás pan premiér informoval krátce o tom, jaká opatření jsou přijímána, jak se Česká republika připravuje na případný dramatický nárůst počtu nemocných v českých nemocnicích. Protože to, co vidíme někde jinde v Evropě, nevypadá příliš dobře. Naše čísla jsou daleko lepší, to všichni víme zatím, ale přesto bych se rád zeptal, jaká opatření se dělají a jak to vypadá. To je k tomuto bodu. Nerad bych došel k tomu, aby to bylo jako u roušek, protože tam jsme sledovali spíš takový klid, a potom improvizaci. Ale nějaké ty plicní ventilátory si už lidé doma nevyrobí. To je jeden bod.

Druhý bod. My podpoříme samozřejmě různé výdaje, ale byli jsme to my, kteří jsme chtěli vyrovnaný rozpočet, dokud byl blahobyt. Tehdy jsme získali 77 hlasů. Já bych rád v druhém bodě vyzval usnesením, aby ministryně financí v nějaké lhůtě předložila úspory ve výši 200 mld. korun, které budou prostě z těch výdajů, které můžeme oželet, jsou to tisíce věcí, abychom měli peníze skutečně na sanování toho potřebného. Čili to je druhý bod.

A třetí bod, co bych rád slyšel - vyjádření ministra zemědělství k tomu, jak se teď připravujeme na sezónu a sklizeň, protože Česká republika je dlouhodobě pasivní z hlediska výroby potravin a nedělám si iluze, jak se ostatní evropské a světové země budou chovat, pakliže ta krize bude větší.

Čili to jsou tři informace, které bych rád slyšel, se kterými se lidé na mě obracejí, zda by nemohli členové vlády nás krátce informovat. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu této schůze. Jestliže ne, budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích. Nejprve tedy o návrhu grémia, který jsem před chvílí přečetl. Přivolal jsem kolegy, ale já myslím, že jsme v dostatečném počtu a můžeme hlasovat.

 

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh grémia na zařazení nových bodů a jejich pořadí. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 107, pro 103, proti nikdo. Návrh grémia byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zařazení nového bodu na pořad schůze. Já jsem to snad... zkusím - Informace předsedy vlády o připravenosti nemocnic, je-li to možné takto hlasovat, s tímto názvem. Je to nový bod, který navrhuje pan poslanec Václav Klaus.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 107, pro 50, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

 

Druhý bod, který navrhl pan poslanec Klaus je zpráva ministryně financí, jestli můžeme, protože zase jsem potom už nepostřehl, jak to bylo dál.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno 107, pro 42, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

A třetím je návrh pana poslance Klause - vyjádření ministra zemědělství k připravenosti ČR na sklizeň 2020 a v oblasti potravinové soběstačnosti.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno je 107, pro 37, proti 1. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 42. schůze, tak jak byl písemně předložen a jak bylo přijato usnesení nebo návrh grémia.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pořad schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno 107 poslanců, pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že byl schválen pořad 42. schůze Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP