(12.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nyní budeme hlasovat, není-li námitky, jedním hlasováním o tom, že jak v obecné, tak v podrobné se stanovuje omezení řečnické doby na pět minut.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno je 104, pro 76, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Já tedy otevírám obecnou rozpravu s tím, že je zde gentlemanská dohoda, že za každý politický klub vystoupí jeden z poslanců. Z místa se první přihlásil pan místopředseda Okamura, pak pan poslanec Bauer, paní poslankyně Pekarová Adamová. Zbytek si poznačím později. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, teď tady projednáváme navrhovanou změnu ohledně rozšíření tzv. ošetřovného. Za klub hnutí SPD jsem chtěl sdělit, že my podporujeme rozšíření ošetřovného jako jedno z potřebných opatření na podporu lidí postižených epidemií koronaviru, takže podpoříme všechny návrhy, protože je tady řada pozměňovacích návrhů, které budou směřovat k navýšení potřebné finanční podpory a sociální podpory občanům.

Současně děkuji nejen naší poslankyni Lucii Šafránkové, která připravila náš pozměňovací návrh, ale i ostatním poslancům z jiných stran, kteří pozměňovacími návrhy zalátali nejviditelnější díry vládou předkládané novely, která bohužel neřeší životní realitu, kdy např. rodiče se v péči o dítě či děti střídají. Snad nám vládní většina tyto pro občany pozitivní návrhy odsouhlasí. Jiná věc je, že malé záplaty samozřejmě nespraví tisíce děr a chyb, které jsou také v jiných opatřeních, která se nyní chystají.

Takže náš pozměňovací návrh ještě v podrobné rozpravě představí naše poslankyně Lucie Šafránková a doufám, že tady projde taková varianta, která pomůže co nejvíc lidem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji i za dodržení času navzdory tomu, že máte přednostní právo. Pan poslanec Bauer za politický klub ODS, připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi jenom zkráceně stanovisko za poslanecký klub Občanské demokratické strany. My obecně podporujeme vládní snahu, aby změnila parametry tzv. ošetřovného. Dnes na výboru pro sociální politiku jsme načetli dva pozměňující návrhy. Ten jeden byl pouze legislativně technický a chtěl bych, aby nejenom paní ministryně, ale všichni zde přítomní ho vnímali jako akt dobré vůle, protože jsme požádali naše právníky, se kterými spolupracujeme, aby se na ten vládní návrh podívali a případně odstranili některé legislativně technické chyby, které my tam vidíme. Bohužel jsem viděl, že o tento akt dobré vůle nebyl ani na výboru pro sociální politiku zájem, a proto jsem ho následně nenačítal do systému.

To ovšem není případ toho druhého pozměňujícího návrhu, který se nachází v systému pod číslem 4617. Jeho snahou je pouze změnit dva klíčové parametry tzv. ošetřovného. Ten první parametr, který navrhujeme, se týká věku dítěte. Oproti vládnímu návrhu navrhujeme zvýšit věk, kdy mohou rodiče čerpat ošetřovné, z vládou navrhovaných 13 let na 15 let. A ten druhý parametr se týká toho parametru 60 % vyměřovacího základu. My oproti tomu vládnímu návrhu navrhujeme 80 %.

Proč věk 15 let? My jsme přesvědčeni, že to je optimálnější varianta, která je mimo jiné navázaná na povinnou školní docházku. Věk 13 let není v právním státu České republiky a nikde ukotven, naopak 15 let je ukotven, protože dosažením 15 let věku se dítě stává zletilým. Ten parametr 80 % mimo jiné vychází ze stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí, a dokonce i ze stanoviska a názoru paní ministryně, která slíbila, že se bude zabývat tím, jak se situace bude vyvíjet. I samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí si v určitém okamžiku dovedlo představit vyplácení těch 80 %. My jsme toho názoru, že ta situace už nyní je v některých oblastech velmi kritická, a z toho důvodu bychom se přikláněli, aby vyměřovací základ byl na rozdíl od toho vládního návrhu navýšen na 80 %.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Se stanoviskem poslaneckého klubu TOP 09 vystoupí paní předsedkyně Pekarová Adamová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Ještě jednou děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, i TOP 09 předkládá pozměňovací návrh ve stejném duchu, jako tady už říkal můj předřečník, tzn. zvýšení vyměřovacího základu z 60 na 80. Myslíme si, že je to adekvátní vzhledem k tomu, jak dlouho ty rodiny budou skutečně závislé zejména na této dávce ošetřovného.

A protože paní ministryně už právě říkala během výboru pro sociální politiku, že plánuje taktéž po určité době k tomuto případně přistoupit, tak bych se chtěla na něco zeptat. Chtěla bych se zeptat, po jak dlouhé době by k tomu právě ministerstvo přistoupilo. Já vím, že dneska je mnoho z těch věcí věštěním z křišťálové koule, ale na druhou stranu jaká délka povinného uzavření škol by musela být, aby to pro ministerstvo bylo důvodem k tomu kroku, aby zvýšilo samo od sebe vyměřovací základ na těch 80 %? Takže to bych se chtěla zeptat, protože předpokládám, že bohužel projdou návrhy pouze ty, které prošly ve výboru pro sociální politiku, což tento návrh nebyl.

Chtěla bych ještě jednou poděkovat i těm, kteří předkládají pozměňovací návrhy, ke kterým jsme se připojovali, ať už se týkají možnosti vystřídání se rodičů. Myslím, že je to zcela zásadní v této chvíli, protože opravdu někteří rodiče potřebují možnost se vystřídat. Pro některé provozy, které zůstávají platné, je to taktéž velkou pomocí, když vezmeme v potaz, že i zdravotní sestry, lékaři a další mají děti a mnozí dneska musí řešit, třeba protože jsou v páru oba zaměstnáni v těchto profesích, vystřídání se v péči o děti.

A poslední věc. Chci ještě zdůraznit, že jsme to byli též my, kteří přišli s návrhem na zvýšení toho věku, po který je možné čerpat ošetřovné u rodičů handicapovaných dětí, které chodí do školy, a jsme rádi, že ten pozměňovací návrh předkládali i další a aspoň jeden z nich prošel a z výboru nakonec je podpořen, protože na to se v tom původním návrhu poměrně pozapomnělo.

Jinak samozřejmě podporujeme, aby rodiče dostávali tuto dávku mnohem dřív, než bývá obvyklé. Tato situace je tak výjimečná, že by k tomu mělo dojít. A věřím tomu, že i to zvýšení z 60 na 80 % je dnes velmi snadno obhajitelné, protože jinak ty rodiče budou nuceni čerpat jiné sociální dávky, takže ten stát to bude stát mnoho peněz tak nebo tak. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A jestli souhlasíte, že bychom umožnili ještě jedno vystoupení a pak vyhlásili přestávku, ať neztrácíme čas. Na řadě je pan předseda Jurečka za klub KDU-ČSL, poté pan poslanec Kolářík, poté pan poslanec Rakušan, poté paní poslankyně Aulická Jírovcová.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych chtěl stručně v obecné rozpravě shrnout princip našich pozměňujících návrhů za KDU-ČSL. Začal bych tím, že si musíme uvědomit, že především spotřeba domácností z 60 % táhne ekonomiku České republiky, a proto pokud podtrhneme, byť u části domácností, příjmy, tak jim pomáháme spouštět kolotoč krize, která bude mít hlubší dopady, než by musela mít. Proto jsme za KDU-ČSL připravili pozměňující návrhy, které se zabývají otázkou výše ošetřovného. Já se neumím ztotožnit s tou 60% hranicí ani s tou argumentací, že vláda se k tomu případně vrátí, protože tito rodiče budou už v polovině dubna postaveni před skutečnost, že jejich náklady neklesnou o 40 %, složenky prostě nebudou o 40 % nižší a budou je muset zaplatit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP