(13.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Takže velmi apeluji na Poslaneckou sněmovnu, abyste zvážili pozměňovací návrh, který jsem dal. Dal jsem jich několik, ale pokud jde o výši ošetřovného, dal jsem variantní návrh, který přiznává výši 100 % vyměřovacího základu, případně pozměňovací návrh, který přiznává alespoň 80 % vyměřovacího základu. Představte si situaci, že jsou rodiče, kdy je tam zaměstnanec maminka, která je třeba v rámci ošetřovného doma, a pak třeba manžel živnostník, který musel uzavřít svoji činnost, živnost. Byli postaveni do této obtížné situace. Není to pro ně vůbec jednoduché.

Dále se v rámci svých pozměňovacích návrhů také zabývám situací lidí, kteří jsou v rámci DPP, DPČ, tedy dohodě o pracovním poměru, dohodě o pracovní činnosti. Dost často jsou to třeba i lidé, kteří pracují jako asistenti v rámci škol atd., atd. Také zde jsem připravil pozměňovací návrh, který jsem upravil po ranní diskusi na sociálním výboru tak, abychom dali variantně dvě možnosti, abychom vycházeli z toho, že můžeme tento strop v případě DPP a DPČ dát na částku 7 890 Kč měsíčně, vychází to z minimální mzdy; nebo vycházím z průměrného ošetřovného, a tam je druhá varianta, která by těmto lidem přiznávala částku 14 600 Kč měsíčně. Argumentace, že někteří zaměstnavatelé tak obcházejí zákoník práce a podobně, v tento okamžik podle mě není úplně fér, protože ti lidé už prostě v té situaci jsou, musejí zůstat doma se svými dětmi a nemají moc na výběr. Nejsou schopni revidovat svůj pracovněprávní vztah u svého zaměstnavatele.

Dále jsme se snažili na podněty lidí z praxe řešit také jednu citlivou záležitost, a sice že ne všechna města, obce zavřely své školky, ale někteří rodiče mají přirozeně strach o své děti a chtějí je ponechat doma, chtějí se jim věnovat a chtějí vlastně být v institutu ošetřovného, ale v tento okamžik na to nemají nárok, tak abychom mohli umožnit těmto rodičům toto dítě mít doma. Někdo může namítat, že to ti rodiče budou zneužívat. Já si nemyslím, že by dneska chtěl být někdo dobrovolně s dětmi několik týdnů doma, nechodit do práce, pokud tu možnost má. Ale prostě pokud má přirozený rodičovský strach, tak si myslím, že umožnit mu tuto formu a nerozlišovat mezi tím, jestli dítě je v první třídě a má 7 let, anebo je v mateřské školce a má 5 let, tak abychom to také mohli umožnit. Takže i tento návrh tady také máme.

A potom ještě dále ty návrhy, které navrhujeme, se týkají například lidí, kteří mají nad 13 let, jsou například v prvním stupni v rámci péče, aby i o ně se mohli starat lidé v rámci režimu ošetřovného, případně také navrhujeme vyjít vstříc tomu, aby v rámci ošetřovného se mohli zapojit prarodiče nebo zletilí sourozenci, prostě aby to bylo flexibilnější a dávalo to větší komfort vůči lidem, kterých se to týká.

Samozřejmě potom v podrobné rozpravě se k těmto pozměňovacím návrhům a k jejich číslům přihlásím. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. V tuto chvíli jenom rekapituluji: přihlášen je pan poslanec Kolářík za klub Pirátů. Doufám, že jsem vás v té roušce dobře poznal. Musíte mi uznat, že jste s kolegou Martínkem trošku podobní, když máte roušku. A já vás viděl jenom periferně. Poté pan poslanec Rakušan, poté paní poslankyně Aulická Jírovcová. A tím bychom měli zástupce klubů k tomuto tisku.

Vyhlašuji polední přestávku do 14.00, na základě dohody grémia pouze hodinovou.

 

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP