(Jednání pokračovalo ve 14.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní ministryně. Budeme pokračovat v zahájené obecné rozpravě. V tu chvíli, kdy jsme přerušovali, byli do obecné rozpravy přihlášeni pan poslanec Kolářík, Rakušan a Hana Aulická Jírovcová. Takže bychom v tomto pořadí v obecné rozpravě vystupovali. Pan Lukáš Kolářík má slovo v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a kolegyně. Já bych se také krátce vyjádřil k návrhu vládního zákona, který zde v tuto chvíli projednáváme. My samozřejmě jako Piráti s navrhovanou úpravou souhlasíme a podpoříme ji. Jsme rádi, že spousta těch našich podnětů a spousta těch našich věcí, se kterými jsme přišli, byla zapracovaná ať už do toho návrhu, anebo do pozměňovacích návrhů, které nakonec prošly výborem. Bylo ale i pár věcí, které výbor odmítl, a proto bych rád je i předložil vám jako sněmovně, a požádal o jejich podporu.

První a zcela důležitá věc je, že se zapomíná při těchto rychlých opatření na celkem zranitelné osoby, a to jsou pracovníci na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, kteří zároveň také participují na sociálním pojištění, a můžeme si pod tím představit třeba matky samoživitelky, které už nemůžou dosáhnout na poloviční úvazek, a proto to řeší takto na dohodu, nebo třeba pedagogičtí pracovníci, kteří jsou také velice často na tyto dohody zaměstnáni. Proto navrhujeme jako Piráti podpořit i tyto lidi. Navrhujeme částku 212 korun denně, a pokud by tito občané měli více těchto dohod, tak navrhujeme tuto částku zdvojnásobit, a to na 424 korun. A k dalším dohodám už by se nepřihlíželo, aby se zamezilo nějakým podvodům a sepisováním mnohačetných dohod. Nesmíme přitom zapomenout právě na tyto nejslabší občany.

Druhá věc, která je podle nás celkem zásadní, je měsíční výplata ošetřovného. Výbor sice přijal nějaký pozměňovací návrh v této věci, nicméně když jsme se na to teď detailně podívali, tak se tam hovoří vlastně, že ta měsíční výplata by byla pouze v případě, pokud dochází ke střídání toho ošetřovného. Takže já avizuji, že budu podávat ještě pozměňovací návrh k tomu bodu 2 a 3 usnesení výboru pro sociální politiku, aby se nám podařilo toto odladit. Předpokládám, že to nebude problém. Jde o to, aby tam bylo explicitní pravidlo opravdu pro všechny, kteří pobírají to ošetřovné, aby byli uklidnění a nenarušilo to jejich rodinné rozpočty.

Zároveň je tady třetí kategorie, které se také zatím nikdo nevěnoval, a to jsou lidi v exekucích. A tady si myslím, že je třeba také nějakým způsobem pomoci, protože jsou to také velice zranitelné osoby, na které tyto problémy dopadnou jako první. My připravujeme několik takových opatření, která budu řešit s Ministerstvem spravedlnosti. Nicméně jedna věc se dá udělat hned, a to je možnost rozšířit přerušení insolvenčního procesu, který dneska už nově lze přerušit podle nové právní úpravy, ale ti lidé, kterým byla schválena tato insolvence předtím podle předchozí úpravy, tuto možnost nemají. Takže já bych navrhoval, abychom umožnili i těm lidem, kteří jsou v insolvenci už několik let, třeba tři nebo čtyři, aby rovněž mohli přerušit na třeba, řekněme půl roku, ten insolvenční proces, aby se mohli nadechnout a ty dopady na ně nebyly tak dramatické. Jim jde samozřejmě o to, aby na konci toho pětiletého procesu byli oddluženi, a tohle by jim mohlo celou tu snahu, kterou oni v předchozích letech projevili, celkově zhatit. Takže avizuji, že budu ještě podávat pozměňovací návrh k tomuto, společně s kolegou Farským jsme to připravili a načteme ho v podrobné rozpravě.

Další věc, kterou chceme zmínit, je samozřejmě potřeba pomoci nějak OSVČ, ale to se bude řešit v jiném tisku, takže k tomu asi budou hovořit více kolegové, ale je třeba na tuto skupinu samozřejmě nezapomenout, protože i oni přišli mávnutím kouzelného proutku o svoje byznysy, o svoji práci, o svoje zakázky, a jsou to také lidé, kteří drží tu ekonomiku a kteří potřebují pomoc.

Děkuji za pozornost a děkuji za podporu našich návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat, a to vystoupením pana poslance Víta Rakušana, připraví se Hana Aulická Jírovcová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Jenom krátká poznámka za klub STAN. My podpoříme návrh na zvýšení ošetřovného z 60 na 80 %. A těch 80 % považujeme skutečně v této chvíli za to nutné minimum.

Česká republika podle všech dostupných statistik je zemí, kde ne až tak velký počet lidí - a zaplať pánbůh za to - trpí tou bezprostřední chudobou. Na druhou stranu, a to jistě víme a potvrdíme si, obrovský počet lidí v ČR je těsně nad tou hranicí, kterou označujeme dlouhodobě za hranici chudoby. A my se skutečně domníváme, že ve chvíli, kdy těmto lidem nebude vypláceno alespoň těch 80 zmíněných procent, tak se nám reálně může stát, že se mnoho lidí velmi rychle v té době krize, pokud krize bude dlouhodobější, než si teď myslíme, právě pod tu hranici chudoby dostane, což by bylo pro ně osobně fatální, ale byl by to samozřejmě i zásadní ekonomický limit pro celou republiku jako takovou.

Zároveň prosím, mysleme v této chvíli i na matky samoživitelky. Ony jsou v této chvíli tou nejohroženější skupinou. Na hranici chudoby nebo těsně nad ní žije už v současné době velká většina z nich a právě ony by měly být podpořeny, protože mnohokrát zastupují roli i toho druhého rodiče, nemohou si jednoduše tu zodpovědnost v rámci rodiny dělit, nemohou si dělit ty náklady, jak je to v běžných rodinách. A ony vykonávají skutečně pro své děti, a mnohokrát velmi zodpovědně, obrovské penzum práce. Domnívám se, že si zaslouží v této chvíli podpořit více než jenom 60 procenty. Jak říkám, těch 80 % - a budeme tak hlasovat - považujeme za to vhodné minimum, kterými bychom mohli i tuto skupinu matek podpořit.

Zároveň ovšem se sluší samozřejmě poděkovat i paní ministryni a ministerstvu, že vůbec na tuto situaci zareagovaly, s tímto návrhem přicházejí, protože to samozřejmě reálně, ať už v jakékoli výši, lidem v České republice pomůže.

Takže podpoříme pozměňovací návrh na 80 %. Ale samozřejmě budeme hlasovat, pokud neprojde, i pro ten ministerský návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Zatím poslední v obecné rozpravě. Máte slovo, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP