(14.10 hodin)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych říci, že není čas na politikaření. Je čas na začátek procesu pomoci občanům České republiky. A návrh na změnu nebo těch parametrů ošetřovné je první z řad dalších opatření, která nás čekají. Nikdo nedokáže definovat vývoj situace a podle toho je potřeba jednat a upravit další pomoc a podmínky občanům. Je potřeba občanům otevřeně říci, že stav nouze pravděpodobně neskončí v půlce dubna a možná ani května, a i po zastavení šíření viru bude Česká republika další měsíce díky situacím v okolních státech uzavřena, a je tedy potřeba začít pomáhat především v zajištění ekonomické a sociální stability.

Podporujeme vládní návrh, tak jak byl předložen, a pozměňující návrhy paní Pastuchové, tzn. střídání rodičů na ošetřovném plus samozřejmě vyplácení za každý měsíc, a dále podporujeme pozměňující návrh pana kolegy Sklenáka.

Dále bych ráda upozornila, že požadujeme po vládě ČR připravit po dalším prodloužení stavu nouze, tedy po 10. dubnu 2020, zvýšení ošetřovného na 80 % průměrného výdělku, protože značná část obyvatel nemůže žít další měsíc z 60 %. Myslím si, že se na tom shodneme napříč politickým spektrem. A dále připravit legislativní úpravu na podporu i osob, které mají hlavní pracovní poměr na dohodě o pracovní činnosti a státu odvádějí odvody. Zdůrazňuji to z toho důvodu, že dnes máme předložené pozměňující návrhy, které tam mají zakomponovanou i dohodu o provedení práce, a to za KSČM opravdu vnímáme jako doplňkovou činnost, resp. příjem, protože je to omezeno především počtem hodin. Záleží nám na tom ale, aby lidé, kteří mají jako hlavní pracovní poměr na dohodu o provedení činnosti a odvádějí státu opravdu ty odvody, aby se i ošetřovné na ně vztahovalo, protože jak víme všichni, samozřejmě i úlevy na OSVČ se budou řešit jak dalšími sněmovními tisky dneska, tak vládním nařízením přes Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Chtěla bych říci, že podporujeme také 13 let, tedy tu hranici, která je navržena, protože my jsme to konzultovali s pediatry a opravdu nám bylo vlastně ve všech případech potvrzeno, že nemocenskou vystavovali pro rodiče dětem mladším 13 let, těch 14 až 15, tam to potřeba nebylo. Zároveň ale vnímáme, že je potřeba zase podpořit rodiny tam, kde je nějaké zdravotní postižení, a asi se zde všichni shodneme, tak jak je vládní zákon navržen, že nezáleží, jestli to jsou děti, nebo dospělí.

Mě velice, nevím, jestli možná mrzí, nebo ne, ale chtěla bych říci, že dnešek jsem si představovala trošku jinak, bohužel 21 pozměňujících návrhů, které se sešly, ukazují, že i když máme tento nouzový stav, je to vlastně zásadní krize České republiky, kterou jsme si my nevymysleli, tak jsem očekávala, že bude trošku konsenzus napříč politickým spektrem, bohužel se to neděje, ale já věřím, že i při tom hlasování a tak, jak to zatím běží v Poslanecké sněmovně, že ta situace bude daleko lepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aulické Jírovcové. Ptám se, jestli zpravodajka chtěla v rozpravě, nebo až v závěrečném slově. V rozpravě. Dobře. potom pan poslanec Václav Klaus. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Já zde vystupuji nyní jako poslanec za hnutí ANO s naším stanoviskem našeho hnutí. My se ztotožňujeme s předloženým vládním návrhem a podpoříme, nebo podpořili jsme, jak jsem řekla, pouze dva pozměňující návrhy, které byly přijaty na výboru pro sociální politiku, s tím, že ostatní, nebudu se opakovat, jsem zdůvodnila, např. střídání u babiček, dědečků, proč to nechceme, proč to nepodporujeme. Navýšení na 80 %. My se zde bavíme pořád o navýšení 80 %, ale ono 80 % je vlastně 97 %, 60 % je 70 %, takže opravdu my za hnutí ANO budeme podporovat navrženou vládní verzi s tím, že pokud tato situace bude trvat dál, jak předeslala paní ministryně práce a sociálních věcí, tak pak můžou ty debaty o navýšení pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Václav Klaus, poslední přihlášený v obecné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Jak jsem avizoval, doba je taková, že my podpoříme vládní návrhy, protože myslím, že není čas na to dělat, kdo je chytřejší, a chytřejší z Vodňan. Já jsem měl tři návrhy - informace vlády na podle mě důležité věci, to neprošlo, nic se neděje, doufám, že je to nějak zařízeno.

K této věci. My podpoříme vládní návrh, nicméně bych velice rád, když od toho tady poslanci jsou, aby upozorňovali na nějaké věci. Já se velice obávám toho, že my ženeme lidi, aby tedy zůstali doma s třináctiletými dětmi, a myslím si, že republika možná bude potřebovat spoustu pracovních sil. Se mnou mluví sestřičky, mám některé v rodině, a ony slouží dvanáctky. Protože Ukrajinky odjely domů, některé hlídají děcko, některé jsou v nějaké polokaranténě, čili my se spíš musíme zamýšlet, jak dostat lidi na ta důležitá místa, ať už to jsou vysokoškolští studenti, z nichž řada, což je skvělé, pomáhá sama od sebe, nebo jestli vláda plánuje nějaké armádní zálohy. Ale spíš se bojím, že ta opatření, jak jsem dostal tento materiál, míří k tomu, ať se lidi schovají doma i třeba s třináctiletým děckem.

Takže já to podpořím, protože je vážná doba, ale rád bych tedy vznesl, když jsou tady členové vlády, i ten apel obrácený, že buď bojujeme s tím koronavirem jako republika, anebo se všichni spíš zašíváme a tváříme se, že funguje sociální stát. Ale on nefunguje a fungovat nebude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Paní zpravodajka? Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Samozřejmě hned poté zahájím rozpravu podrobnou. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, já jenom stručně na ten dotaz, kdy by byl vhodný čas zvážit navýšení. Je to komplikovaná věc. My v tuto chvíli velmi bedlivě sledujeme příjmovou situaci obyvatelstva. Máme tady analýzy, které si myslím, že se krátkodobě nezmění, a budeme to kombinovat se situací na úřadech práce, tzn. s navýšením počtu nezaměstnaných, se situací, kdy budeme sledovat, kolik lidí nám požádalo o ošetřovné, kolik lidí je na nemocenské, kolik lidí požádalo o mimořádnou okamžitou pomoc atd., atd. Bude to kombinace faktorů plus budeme sledovat vývoj té pandemie v České republice, tak abychom správně kombinovali i případná opatření programu Antivirus, a po několika týdnech si tato čísla vyhodnotíme, a pokud dospějeme k názoru, že se nám velká část, tak jak to tady zaznívalo, rodin propadá pod nějakou snesitelnou hranici, tak v tomto případě bych pak eventuálně těch 80 % navrhla. Je potřeba ale říci, že skutečně 80 % redukovaného vyměřovacího základu je téměř 100 % čisté mzdy, to je potřeba mít na paměti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny, a očekávám tedy přihlášky do podrobné rozpravy. Pan kolega Kolařík se hlásí. Poté pan poslanec Bartoš. A ještě předtím, než vám dám slovo, navrhnu, abychom v podrobné rozpravě, tak jak byla dohoda z grémia, odhlasovali, že to odůvodnění bude v délce - pěti minut? (Informace mimo mikrofon.) Ale ono bylo hlasováno i v obecné rozpravě. Beru to tedy, jak mě informoval předseda, že je to schváleno pro obě rozpravy. Máte tedy slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo. Budu určitě rychlejší než pět minut, protože to odůvodnění už proběhlo v rozpravě obecné. Já bych se tady chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 4648, je to pozměňovací návrh k usnesení výboru pro sociální politiku, konkrétně k bodu 2 a 3, který rozšiřuje explicitní sdělení, že ošetřovné se vyplácí jednou měsíčně úplně pro všechny osoby, které jej pobírají, aby to vneslo klid mezi občany. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP