(15.20 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento návrh je další ze série návrhů, které mají odlehčit osobám, které jsou postiženy mimořádnými opatřeními v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19. V tomto směru tedy stejně tak jako se to týká odvodů na sociální pojištění ze strany MPSV, tak jsme předložili návrh zákona týkající se odpuštění odvodů nebo platby záloh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění od března roku 2020 do srpna roku 2020 pro osoby samostatně výdělečně činné. To znamená, to je ten základní princip té právní úpravy, tak abychom odlehčili těm, kteří zkrátka mají teď aktuálně problémy z hlediska svého podnikání, stejně tak jako je to v případě sociálního pojištění.

Asi k tomu není nic moc co dodat. Jsou tam samozřejmě určité dopady do systému veřejného zdravotního pojištění, které odhadujeme na zhruba 8 mld. korun z hlediska výpadku pro systém. Ovšem budeme vycházet v tomto směru z určitých rezerv, které systém má, a věříme, že jsme schopni toto zvládnout v tom následujícím období.

Takže tolik asi jenom velmi stručně pro odůvodnění tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Připomínám, že prvé čtení se nekoná podle § 99 odst. 6, a návrh zákona výboru pro zdravotnictví, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny, už jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 785/1. Požádám tedy zpravodaje výboru pro zdravotnictví, poslance Davida Kasala, aby nás informoval o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro zdravotnictví projednal tento návrh na svém zasedání a 255. usnesení výboru pro zdravotnictví z 58. schůze ze dne 24. března 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592 o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 785, po úvodním slovu náměstka ministra zdravotnictví JUDr. Radka Policara, zpravodajské zprávě MUDr. Kasala a rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592 o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 785, přikázaného podle § 99 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny

a) projednala v obecné rozpravě,

b) projednala všechny jeho části v rozpravě i podrobné,

c) projednala jej do úterý 24. března do 19 hodin;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 592 o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů;

III. zmocňuje zpravodaje výboru poslance Kasala, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. A nyní máme rozhodnout, zda povedeme obecnou rozpravu. Výbor doporučil, ale to musíme schválit, zda povedeme obecnou rozpravu.

 

O tom, zda povedeme obecnou rozpravu, rozhodneme v hlasování číslo 16, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro, abychom vedli obecnou rozpravu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 16 z přítomných 95 pro 64, proti nikdo. Návrh byl přijat. A můžeme tedy obecnou rozpravu zahájit.

 

V obecné rozpravě je první přihlášený pan poslanec Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Podle dohody vystoupím se stanoviskem našeho poslaneckého klubu.

My samozřejmě tento návrh zákona podporujeme. Nicméně jsme současně připravovali pozměňovací návrh, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě, je to sněmovní dokument 4646. Jsou tam podrobně uvedeny důvody. Já ty hlavní důvody řeknu teď na mikrofon.

Říkám, my to opatření podporujeme. Současně to znamená, že do systému veřejného zdravotního pojištění má přijít zhruba o 8 až 8,5 mld. méně. Ten náš pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby tyto chybějící částky do systému dodal stát. Já myslím, že to je správné, že v okamžiku, kdy budeme schvalovat novou výši schodku státního rozpočtu, v okamžiku, kdy potřebujeme zdravotní péči, tak nemůžeme oslabovat ten systém tím, že vypadnou příjmy.

Takže ten pozměňovací návrh je poměrně jednoduchý, resp. to zdůvodnění - aby tu chybějící část do systému veřejného zdravotního pojištění dodal stát. Myslím si, že je na to dostatek prostoru v tom dnes jistě schválenému schodku, kdy budeme zvyšovat schodek o 160 mld. Obávám se, že to číslo zdaleka není, není konečné. A já věřím, že to podpoří i pan ministr, protože nepotřebujeme snižovat v této situaci a v následujících týdnech a měsících peníze, které budou ve veřejném zdravotním pojištění. A říkám, krok je správný, a současně si myslím, že tu povinnost bychom měli uložit státu.

Děkuji za podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který předkládám jménem našeho klubu, a pak v podrobné rozpravě se jenom formálně k tomu pozměňujícímu návrhu přihlásím. A teď panu zpravodaji dám jednu kopii toho pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní pan místopředseda Tomio Okamura s přednostním právem. Připraví se pan kolega Třešňák. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD souhlasí s návrhem zákona na odpuštění penále za neplacení záloh na zdravotní pojištění pro OSVČ po dobu půl roku. Ideální pomocí ze strany státu by pro OSVČ ale samozřejmě bylo odpuštění platby po dobu nouzového stavu. To ale vláda odmítá. Takže ve finále živnostníkům moc nepomůže.

V debatě nad zdravotním pojištěním jsme opět u tématu, kde na to vzít, protože tyhle peníze nejsou peníze pro zdravotní pojišťovny, v důsledku jsou na úhradu zdravotní péče. Nelze se nezamyslet nad tím, že podle zákona by měly být zdravotní pojišťovny neziskové a musí alespoň teoreticky poskytovat každému zákonem zaručenou péči, v praxi si tedy mohou konkurovat jen příplatky na vitamíny nebo na gymnastiku a tak podobně. Za to si za těžké miliony z kapes pojištěnců konkurují reklamou v televizi a dalších médiích, a samozřejmě vyplavou skandály, kdy se odhalí nějaké tunelování peněz pojištěnců.

Nabízí se ve světě osvědčený model, a to společný výběr sociálního a zdravotního pojištění prostřednictvím finančních úřadů a následně rozdělovaný prostřednictvím jednoho úřadu. Pojišťovny mají roční zisk zhruba 10 mld. korun, a zčásti plyne do zahraničí. Dvě zahraniční pojišťovny mají například zisk z monopolu, či duopolu na pojistné, které nařizuje stát, z úrazového pojištění zaměstnavatelů. Jak to, že tohle nevybírá VZP nebo její dcera PVZP a zisk nejde do našeho zdravotnictví, ale do Rakouska a do Itálie?

Vážené dámy a pánové, výše uvedené říkám proto, že pokud se tady bavíme o tom a vláda tady hovoří o tom, jak lidem pomoci, mluvíme o tom tady i my, tak se pojďme bavit o tom, jak a v jaké míře, tak já k tomu už předem říkám, že peníze tu jsou, jen stačí, aby šly k potřebným, nikoliv k miliardářům. V této souvislosti upozorníme vládu, že výkřik o bilionu korun, kdy většina z této částky má být vlastně jen půjčka, a to půjčka jen těm velkým, tak to za žádnou pomoc nejpotřebnějším nepovažujeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP