(15.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Na minimální půjčku 500 tisíc korun malý živnostník nejen nedosáhne, ale ani ji nepotřebuje. Potřebuje jednoduchý a levný stát, který mu nechá maximum peněz, co si vydělá. Chceme stát, který nebude parazitovat formou DPH na exekucích, který je nebude podporovat pomocí zcela neodpovědné justice.

Slovensko se zavázalo občanům snížit ceny elektrické energie. České energetické monopoly za podpory vlády naopak po desetiletí zdražují elektrickou energii českým občanům, a to v situaci, kdy například do Německa nebo Rakouska vyvážíme elektřinu, kilowatt někdy za 1,40 koruny, ale někdy úplně zdarma. Politici ODS, ČSSD a KDU-ČSL vytvořili skupinu solárních baronů. Ale poplatky za obnovitelné zdroje jsou minimum proti tomu, co si účtují například distributoři elektřiny. Za poslední desetiletí to byla téměř tisícovka miliard korun a zhruba 100 by to mělo být i letos. O přesná čísla jsme požádali příslušné úřady. Tak jako voda, tak i distribuce něčeho tak strategického, jako je elektřina, by mělo být státní a státem občanům poskytované jen za úhradu skutečných provozních nákladů.

Stejně tak to platí například o telekomunikacích, kdy stát by měl sám provozovat vlastní síť pro občany za minimální platby a případný výdělek by měl jít na důchody nebo zdraví. Jen tady to jsou opět stamiliardy, které tečou zčásti do zahraničí.

V neposlední řadě tu bude řeč o byrokracii, EET a dalších povinnostech živnostníků a firem. Proč o tom všem mluvím v souvislosti s opatřeními na pomoc občanům v souvislosti s nouzovou krizí kolem koronaviru? Ta nejlevnější pomoc je zjednodušit jim práci zrušením maxima byrokracie. Nejde totiž jen o to dát lidem nějakou almužnu, ale cíleně a systémově jim zlevňovat a zjednodušovat život. Dá se to říct jednoduše: stát má pomáhat, ne škodit. Tady právě o tom schválně hovořím, abychom si řekli, že stát má možnosti dostat do rozpočtu miliardy korun, jenom kdyby se choval skutečně s péčí řádného hospodáře. Přeji vládě, sněmovně a našim občanům, aby se to konečně začalo dařit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny. Dále je přihlášen pan předseda Zbyněk Stanjura. Aha, tak to byla špatná informace při předávání řízení. Na řadě je v obecné rozpravě pan poslanec Petr Třešňák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jako klub Pirátů jsme jasně deklarovali, že tento vládní návrh podpoříme, a jsme vlastně rádi, že vláda víceméně aplikuje náš návrh, který jsme předkládali Ministerstvu financí již minulý týden v pondělí dopisem pana kolegy Ferjenčíka, a následně ho i kolegové předkládali na rozpočtovém výboru. S technickým konceptem samozřejmě souhlasíme, jak jsem zmínil, tedy že budou OSVČ osvobozeny po dobu šesti měsíců od placení záloh do výše minimálních záloh, a následně při ročním vyúčtování po podání přehledu bude na ně nahlíženo, jako by zmíněné zálohy uhradily. Nicméně výpadek financí pro zdravotní systém bude masivní a odhadujeme ho na částku kolem 8,5 miliardy, to zde zmínil i pan ministr a před chvílí i pan poslanec Stanjura.

A v okamžiku, kdy tedy říkáme to A, tak je zapotřebí říci i to B, tedy jakým způsobem budeme kompenzovat rozpočet zdravotnictví. Nicméně v systému se kromě pozměňovacího návrhu pana předsedy Stanjury objevil, tuším, ještě jeden technicky odlišný, ale o rozpočtu, takže možnosti na stole jsou. Třetí varianta z dílny vlády zde bohužel není, takže očekávám, že vláda doporučí hlasovat pro jeden z těchto dvou mechanismů.

Dále bych rád posléze v podrobné rozpravě načetl pozměňovací návrh, který rozšiřuje vládní novelu o další skupinu obyvatel, a to jsou osoby bez zdanitelných příjmů. Přestože se jedná o skupinu, která není zcela homogenní, navrhujeme, aby za období březen až srpen 2020 tyto osoby taktéž neplatily pojistné. Uvědomme si prosím, že se jedná hlavně o osoby pracující na dohodu o provedení práce, které by si tak nově účelově mohly začít zařizovat živnostenský list, a to určitě není za současné situace žádoucí.

Zároveň mi dovolte, abych využil bod týkající se platby zdravotního pojištění k otevření tématu, které s tím sice nesouvisí přímo, ale považujeme za důležité, aby zde dnes také zaznělo. V současné době se jasně ukazuje, že vývoj nových léčiv proti COVID-19 je náročnou disciplínou, a tak se zkouší antivirotika, která by zabrala i proti jiným virům. Remdesivir zatím vypadá jako nejvhodnější lék, další varianty různých léčiv se nyní zkoušejí v laboratořích farmaceutických firem. Ale např. u Remdesiviru už dochází k omezení přístupu, i u dalších léků se můžeme setkat s tím, že výrobce nebude stíhat dodávat na náš trh potřebné množství. A protože je léčivo patentově chráněno, tak jiný výrobce na území Evropské unie, který by například potřebnou kapacitu měl, jej vyrobit nesmí.

Patentová ochrana léčiv je na jednu stranu jistým garantem stability farmaceutického průmyslu ve smyslu zaplacení samotného vývoje léčiva, na druhou stranu je zároveň někdy i brzdou dostupné léčby. O to horší, pokud se pohybujeme u takovýchto krizí a mnoho zemí má vyhlášen nouzový stav. V nouzovém stavu by tak například Evropská unie mohla zavést povinné poskytnutí licence v rámci mimořádné situace i na léčiva dosud chráněná patenty. Nucená licence by se vztahovala na výrobce, který je držitelem patentu a nechce či nemůže do Evropské unie daný inovativní léčivý přípravek dovážet, nebo jej nabízí za vysoce nepřiměřenou cenu.

Proto bych si posléze dovolil navrhnout v podrobné rozpravě následující usnesení, tedy že Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby v Radě EU iniciovala jednání o omezení platnosti patentů výroby léčiv v případě nouzových stavů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A na řadě je pan předseda Kalousek v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, v podstatě jenom volně navážu na své předřečníky, protože i my samozřejmě souhlasíme s touto úlevou pro OSVČ. Na druhou stranu nelze přehlédnout, že to bude znamenat výpadek příjmů zdravotních pojišťoven. Kolegové napočítali 8,5 miliardy, mně to vychází skoro k deseti, ale nebudeme se snad o takové číslo hádat. V každém případě je to výpadek poměrně citelný v okamžiku, kdy zdravotní systém bude čelit poměrně bezprecedentnímu tlaku. Pokládal bych za neodpovědné ho zbavit těchto příjmů bez náhrady. Jenom tady připomínám, že jsme marně protestovali proti tomu, aby byly rozpuštěny rezervy zdravotních pojišťoven. To se vám to rozpouštělo, když byly dobré časy! Co byste teď za ty rezervy dali.

Ale já tedy souhlasím s tím, že to má být kompenzováno. Otázkou je, jakou technikou. Já milerád podpořím pozměňující návrh pana poslance Stanjury, ten je verbální, já ho mám zpracovaný v podstatě číselně, protože podle mého názoru se to dá vypořádat v rámci zákona o státním rozpočtu uvnitř kapitoly Všeobecná pokladní správa, kdy na jedné straně, až se k tomu bodu dostaneme, vláda navyšuje poměrně masivní vládní rozpočtovou rezervu na bezprecedentních 60 miliard, obávám se, že letos ne naposledy, a na straně druhé je v rámci Všeobecné pokladní správy platby za státní pojištěnce. Domnívám se tedy, že by bylo správné 10 miliard z vládní rozpočtové rezervy v rámci kapitoly VPS převést do platby státních pojištěnců a máme to vyřešeno v rámci novely zákona o státním rozpočtu. Nemusíme to dělat v rámci novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ať tak či onak, jsem přesvědčen, že to udělat musíme. Nabízím svoji variantu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych za klub KDU-ČSL vám sdělil stanovisko k tomuto sněmovnímu tisku. Je to sněmovní tisk 785, což je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Také poslanecký klub KDU-ČSL v této závažné situaci podpoří důležité změny ve veřejném zdravotní pojištění.

Vnímáme jako velmi citlivou v tuto chvíli situaci osob samostatně výdělečně činných. Budeme o tom mluvit ještě i v tom dalším bodu. Víme, že v tuto chvíli řada malých a středních podnikatelů musela utlumit nebo zcela zastavit svoji činnost, a nemá to vliv nejenom na jejich rodiny, ale má to významný vliv i na zaměstnanost celé řady dalších lidí. Takže my tento krok vítáme a vítáme hlavně ten základní bod této novely, kdy se navrhuje ulevit OSVČ na šest měsíců od plateb záloh na veřejné zdravotní pojištění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP