(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom na vysvětlenou, protože jste se na mě někteří obraceli. Ano, i v tomto případě jsem pustil pětiminutový limit, ale v případě řečníků s přednostním právem je pouze orientační.

Prosím, pan poslanec Munzar je na řadě. Připraví se pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, my jsme si tedy tento tisk podrobně prostudovali a podle mého nejlepšího přesvědčení se jedná o odpuštění povinných záloh, nejenom o odsunutí, tak možná je dobře, aby to tady zaznělo.

Já bych chtěl za klub ODS ocenit návrh na odpuštění povinných záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň tedy do výše minimálních záloh, i když se mnou samozřejmě můžete diskutovat, zda je tato výše dostatečná. Pro samostatně výdělečné činné, pro tyto osoby, pro živnostníky, je velmi těžká doba. Musí mít zavřené provozovny, nemají žádné nebo jen nízké tržby, přesto musí plnit své závazky, musí platit nájmy, energie. Pokud někoho zaměstnávají, musí za něj platit mzdové náklady, musí splácet úvěry a zároveň se musí starat o sebe a o své rodiny. Zde bylo několikrát řečeno, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Ale mnohdy je důležitější lidem peníze nebrat a nechat jim je v jejich peněženkách. Pro živnostníky bude velikým ulehčením, aby některé platby nemuseli odvádět. Je to určitě lepší, než aby živnost přerušovali a registrovali se na úřadech práce.

Já jsem rád, paní ministryně, že si to vláda uvědomuje, ale možná plně nedoceňuje, že bude nějakou dobu trvat, než se finančně vzpamatují jak samy osoby samostatně výdělečné činné, tak bude také nějakou dobu trvat, než se finančně vzpamatují také jejich zákazníci. I to ovlivní jejich podnikání po skončení nouzového stavu. Mnozí budou své podnikání budovat od začátku a termín do srpna na odpuštění sociálního pojištění ve výši minimálních záloh, jak předkládá vláda, je pro toto velmi krátký čas. Dnes nevíme, jak dlouho tato opatření budou trvat, a já věřím a všichni věříme, že to bude co nejkratší období. Ale po skončení nouzového stavu je potřeba mít dostatečně dlouhé období, aby se ekonomika, lidé, živnostníci mohli nadechnout, aby se mohli vzpamatovat, aby mohli své podnikání a své činnosti stabilizovat. Restart nebude ze dne na den a my potřebujeme, aby živnostníci pomohli nastartování soukromé spotřeby, aby sami začali nakupovat, aby začali znovu investovat do rozvoje ekonomických aktivit. To naše ekonomika bude potřebovat a k tomu jim potřebujeme dát dostatečný čas.

Proto navrhuji za klub ODS prodloužit termín navrženého odpuštění sociálního pojištění pro OSVČ od března až do prosince tohoto roku včetně, tedy místo šesti měsíců, jak navrhuje vláda, deset měsíců. My rozumíme tomu, že to povede k výpadku příjmů státního rozpočtu, ale ty peníze se do státního rozpočtu vrátí tím rychleji, čím rychleji se stabilizuje ekonomika. A právě OSVČ jsou jednou z páteří ekonomiky, které musíme pomoct a musíme ji udržet. Proto prosím o podporu tohoto návrhu, ke kterému se přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na řadě je pan poslanec Vít Kaňkovský. Připraví se pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL ke sněmovnímu tisku 787.

Poslanecký klub KDU-ČSL tento vládní návrh podpoří, což jsme už avizovali ráno na tiskové konferenci i na výboru pro sociální politiku. My velmi intenzivně a citlivě vnímáme současnou napjatou situaci malých a středních podnikatelů a evidujeme obavy osob samostatně výdělečně činných směrem do budoucích týdnů a měsíců. A také cítíme, že je role OSVČ pro naši zemi v řadě ohledů zásadní. A nejde jenom o ekonomickou stránku, ale jde i o to, že bez činnosti osob samostatně výdělečně činných si nedokážeme řadu věcí představit. Nejde jenom o některé služby, ale jde i o produkci některých výrobků, které jinak nejsme schopni zajistit. A pokud dojde ke kolapsu některých malých a středních podnikatelů, tak to samozřejmě bude mít nemalý vliv i na sociální stránku, to znamená, projeví se to negativně v oblasti zaměstnanosti se všemi dopady, které to může mít. Proto vnímáme pomoc této skupině osob stejně důležitou jako pomoc zaměstnavatelům i větším firmám. Je potřeba, aby pomoc ze strany státu šla ruku v ruce.

Jsem přesvědčený, že je potřeba, abychom v tuto chvíli krok za krokem nabízeli pomoc všem zmíněným skupinám a aby ta pomoc ze strany státu byla komplexní. Chci v tomto směru vyzvat vládu, a to tady možná dneska ještě nezaznělo, ale myslím si, že to s tím velmi úzce souvisí, že tím, co můžeme v tuto chvíli udělat, to, co může v tuto chvíli udělat vláda, je podpora českých firem. My tady dennodenně řešíme v nemocnicích i v dalších zdravotnických zařízeních, ale i v dalších segmentech kritické infrastruktury nedostatek ochranných pomůcek. A já bych chtěl vyzvat vládu, aby v prvé řadě oslovila české firmy, které se nabízejí, a nabízejí se s tím, že jsou schopny vyrobit dezinfekce, že jsou schopny vyrobit roušky, že jsou schopny vyrobit ochranné obleky a některé z nich i ony tolik potřebné respirátory, po kterých je největší hlad. A ten dopad bude dvojí. Za prvé dokážeme být v tomto směru soběstační - a je potřeba si říci, že pandemie koronaviru neskončí během dvou tří týdnů. My nevíme, jakým způsobem se situace bude vyvíjet v akutní fázi, ale také nevíme, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace i v těch dalších měsících. Proto spoléhat se jenom na dovoz vidím v tuto chvíli jako chybu. A proto chci vládu znovu vyzvat k tomu: oslovte české firmy, máte na to možnost, a dokonce se firmy nabízejí samy. A skutečně ten efekt bude dvojí. Budeme mít více ochranných pomůcek a podpoříme přímo české firmy, podpoříme zaměstnanost a dáme těmto firmám alespoň punc určité stability v této velmi nejisté době.

Takže ještě jednou shrnu za klub KDU-ČSL. My tuto novelu podpoříme, ale zároveň je zde apel směrem k vládě, aby se zamýšlela nad dalšími sociálními dopady nejenom ke skupině OSVČ, ale i k dalším subjektům a k dalším skupinám obyvatel. Je to velmi důležité. Je potřeba, aby vláda podporovala rodiny, aby vláda podporovala malé a střední firmy, aby vláda podporovala zaměstnance i velké zaměstnavatele.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek. Připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, předem bych chtěl říct, že jsem rád, že vláda naplňuje i to, o co jsme i my jako Piráti již minulý týden žádali, tedy odpuštění sociálního a zdravotního pojištění osobám, které jsou postiženy současnou krizí. Nutno podpořit OSVČ i jiné občany, kteří například přišli o práci ve zkušební době, pracovali na DPP, DPČ a podobně.

Další, co může podpořit OSVČ, je například odklad splátek. Jsem rád, že členové České bankovní asociace vyslyšeli moji žádost na zavedení možnosti odkladu splátek hypoték a jiných úvěrů. Pokud vím, jednotlivé banky již pomalu tuto možnost zavádějí. Současně bych chtěl ovšem požádat banky, aby se při zavádění jednalo o skutečnou pomoc jejich klientům, tedy bez dodatečných sankcí či poplatků.

Ministryni financí jsem zaslal také návrh, který by měl pomoci získat akutní finanční pomoc OSVČ i jiným lidem v nouzi a současně byl férový vůči všem občanům České republiky, a to zvyšme daňovou slevu na poplatníka, umožněme její předčasné vyplacení jako akutní pomoci státu kvůli koronavirové nákaze. V současné době bude kvůli koronavirové nákaze čelit mnoho občanů České republiky existenčním problémům. Stát by měl jednoduše a rychle poskytnout finanční prostředky všem občanům, kteří budou pomoc v příštích měsících potřebovat. V tuto chvíli proto Ministerstvu financí navrhuji zvážit možnost zvýšení daňové slevy na poplatníka a možnost jejího předčasného vyplacení již od dubna 2020. Jednalo by se tak o dočasnou obdobu základního příjmu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP