(16.20 hodin)
(pokračuje Martínek)

Současná výše daňové slevy na poplatníka pro rok 2020 činí 24 840 korun ročně a i přes růst inflace v posledních deseti letech nedošlo k jejímu zvýšení od roku 2008. V tuto chvíli proto navrhuji zvýšit daňovou slevu na poplatníka v souladu s návrhem kolegy poslance Mikuláše Ferjenčíka na 33 tisíc korun ročně. Současně s tím by se pro osoby od 18 let věku, které nepobírají důchod nebo jinou formu státní výsluhy, změnila pro krizový rok 2020 forma slevy na bonus. To by zajistilo, že dané finanční prostředky získají i lidé bez příjmu. Stát by následně měl umožnit předčasné vyplacení daňového bonusu již v příštím měsíci v maximální výši 33 tisíc korun v několika měsíčních platbách, kdy maximální výše měsíční platby by činila 11 tisíc korun a poslední platba by byla státem odeslána nejpozději v prosinci tohoto roku. Obdobně by mohly být vyplaceny další daňové bonusy, jako je daňový bonus na děti.

Žádost o předčasné vyplacení by mohli podat všichni občané České republiky na svůj finanční úřad elektronicky, zřídit datovou schránku lze bezplatně na každém Czech Pointu. Elektronické podání by pomohlo snížit koncentraci lidí na finančních úřadech. Zaměstnancům, kteří podepsali prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a již část slevy uplatnili, by se snížila maximální vyplácená část o již uplatněné slevy. Vyúčtování daňové slevy, bonusů, proběhne standardně odevzdáním daňového přiznání za rok 2020, kdy následně proběhne případné doplacení daně.

Současná novela MOJE daně navíc zatraktivní využívání elektronické komunikace s veřejnou správou. Vytvořené datové schránky nově nebude nutné používat povinně a příští rok bude na základě mého návrhu prodloužena lhůta pro podání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc.

Výhodou tohoto řešení je férový přístup ke všem občanům, při kterém se současně prostředky dostanou k potřebným téměř ihned, nízká administrativní náročnost a předpoklad, že žádat nebudou ti, kdo prostředky akutně nepotřebují, protože prostředky stejně získají nejpozději při podání daňového přiznání, dělá tuto variantu snadno realizovatelnou.

Náklady na navýšení daňové slevy a rozšíření okruhu příjemců odhaduji na zhruba 50 až 60 miliard korun, přičemž až 35 miliard se pravděpodobně vrátí přes platby daní, povinných pojistných a dalších poplatků zpět do rozpočtu. Skutečný náklad pro státní rozpočet daného opatření může být zhruba 29 miliard korun. Domnívám se, že návrh je uskutečnitelný, výhodný pro občany i stát a je efektivní v současné situaci. Jsem rád, že mnoho podnikatelů i výzkumných institucí ukazuje svoji flexibilitu při adaptaci na nové požadavky ve výrobě ochranných pomůcek a zdravotních přístrojů. Technická univerzita v Liberci je špička v oboru nanovláken a nyní vyzývá i jiné české výrobce k maximální možné výrobě nanovláken s jejich pomocí. Například firma Safety Nano Protect v České Kamenici nyní vyrábí roušky z nanovláken. TU chce také vyrábět nanovláknové filtry, které by mohly být použity v domácky vyrobených bavlněných rouškách v kapsičkách, jak uvádí na rouskystulkou.org. Stejně tak akademici z ČVUT v Praze začínají s výrobou respirátorů s nejvyšší mírou ochrany, otestovali plicní ventilátor, obdobně tým dobrovolníků Covid19 za pomoci Prusa Research začal s výrobou ochranných štítů pro zdravotníky i další. Podpořme tyto živnostníky. Kupujme české a evropské výrobky a nechť je podpoří i stát, např. předobjednávkou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní je na řadě paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu stručná. Za poslanecký klub KSČM vyslovujeme samozřejmě souhlasné stanovisko k tomuto vládnímu návrhu. Bereme to jako vlastně druhou část úlevy pro osoby samostatně výdělečně činné. A jsem taky ráda, že tady zmiňujete, i další kolegové, tu podporu pro další zaměstnavatele, jsem ráda, že i samotná vláda přistoupila k tomu programu Antivirus. Myslím si, že těch pět částí, které paní ministryně zmiňovala nejen při včerejší tiskové konferenci, ale i dnes, je důležitých, a budu ráda, když to ještě rozšíří, protože tak jak jsme se o tom bavili, docela to opravdu pokrývá aktuální potřeby těch zaměstnavatelů, tzn. aby si udrželi své zaměstnance a zároveň aby plnili podmínky, které v programu jsou, a hlavně abychom společnosti, které nám zaměstnávají ty zaměstnance, udrželi v nějakém chodu, i když v téhle době začínají mít značné problémy, a tak jak jsme s některými hovořili, tak opravdu očekávají dva tři měsíce a dále už by měly existenční problém.

Takže za nás pro OSVČ, jsme rádi, že přistupuje vláda k tomuto opatření, a bereme to zase opět jako jedno z těch prvních opatření, asi bude podle vývoje situace následovat další. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Já bych také chtěla vyjádřit stanovisko TOP 09 a opravdu velice stručně ocenit tento návrh, který podporujeme, stejně jako podpoříme celou řadu z těch návrhů, které tady představili kolegové z jiných poslaneckých klubů.

My jsme už zhruba před čtrnácti dny jako základní balíček opatření navrhovali právě přistoupit tady k tomuto kroku, ale ten balíček, který jsme představili vládě, má i další body, které se týkají OSVČ, a rádi bychom, aby vláda vzala v potaz alespoň některé z nich. Jeden z těch zásadních pro ty, kteří jsou dneska opravdu ve své činnosti naprosto utlumeni, protože musí, protože je to z nařízení vlády, tak nám přijde rozumné rozšířit tu pomoc ještě formou finanční jednorázové pomoci. Má se jednat skutečně jenom o ty, kteří jsou touto současnou situací postiženi tak, že své provozy museli úplně uzavřít. Takže se to bude týkat určitě služeb, jako jsou kadeřnické salony, jako jsou stravovací služby, jako je celá řada třeba i v oblasti kulturní, uměleckých profesí, což jsou také často lidé, kteří pracují na tzv. živnosťák. Takže těmto lidem si myslíme, že by měla být poskytnuta pomoc ve výši alespoň 45 tisíc korun jednorázová, tzn. klidně rozložená do tří měsíců po třech splátkách, ale tak, aby jim umožnila vůbec kompenzovat tu jejich situaci, protože byť tento návrh podporujeme, je určitě dobrý, tak sám o sobě by nestačil a pro velkou část z nich ten problém nejenom v těchto dnech, ale i v budoucích týdnech bude ještě narůstat a bude horší a horší. Takže to je další podnět k tomu, čím bychom se mohli v následujících dnech či týdnech tady zabývat. A jak už jsem říkala, tyto podněty jsme vládě, jednotlivým ministrům, poslali. Pan ministr Havlíček, který mi jako jediný z ministrů na ně odpovídal, se konkrétně tady k tomu sice nevyjádřil, ale považovala bych za dobré, aby jej vláda zvážila, a za to bych předem byla velmi vděčná a poděkovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Nemá ani paní ministryně ani pan zpravodaj. Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Jak jsem avizoval, tak se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden v našem systému pod číslem 4644. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Takže končím druhé čtení tohoto návrhu a přerušuji projednávání tohoto bodu do doby, než budou projednána všechna druhá čtení dnešního programu.

 

Před projednáním vládního návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, sněmovní tisk 786, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám k tomuto rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Hlasujeme tedy o tom, že tento návrh zákona projednáme ve zkráceném jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 22, přihlášeno 99 poslanců, pro 80, proti 1. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP