(17.00 hodin)
(pokračuje Feri)

Ten první případ je komunikace konkrétního návrhu, tak jak byl Ministerstvem školství předložen. A sice, my si myslíme, že maturitní zkouška by se měla skládat, nikoliv průměrovat. Byť dodáváme, že doba je opravdu mimořádná, toto řešení je nezbytné, je jedno z možných, ale přesto se tady objevilo řešení jiné. A chtěl poprosit pana ministra, aby v rámci své závěrečné řeči, závěrečného slova, jasně řekl, proč není možné, aby se drobně posunula rozhodná hranice, kdy se řekne ano, tak školy se neotevřely, maturitní zkouška nebo maturitní vysvědčení bude výsledkem průměru za poslední tři vysvědčení. Jestli to zkrátka není možné. Protože to jsou dotazy, které dostáváme dennodenně. Je to něco, co tu vzniklo, a tím se dostávám k té druhé věci, a to je ta omezená komunikace, která ze strany ministra školství v posledním týdnu či dvou byla.

Teď není prostor na to ministerstvu spílat, to můžeme dělat na interpelacích na běžné schůzi. Ale přál bych si, aby se vytvořily nějaké lepší komunikační kanály, protože i na nás se obracejí lidé, i na nás se obracejí studenti. I na nás se obracejí učitelé a ředitelé, chtějí jasné odpovědi, které my jsme jim bohužel nebyli schopni podat. Rád bych vás tedy, pane ministře, požádal o to, abyste vysvětlil studentům, kteří se na maturitu připravují, kteří ji chtějí skládat a nechtějí se spokojit s tím, že jim to bude případně zprůměrováno, a připomínám, že my jsme si vědomi toho, že to je až to řešení ultima ratio, to úplně nejzazší, a abyste s námi prosím do budoucna lépe komunikoval, protože i my zastupujeme učitele, my zastupujeme studenty a ti se na nás obracejí.

Poslanecký klub TOP 09 toto řešení ale podpoří i přesto, a velmi za něj děkujeme, že jste byli schopni ho v tak krátkém čase, v šibeničním čase, připravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. A nyní tedy vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Tereza Hyťhová, a připraví se pan poslanec Petr Gazdík. Prosím, pět minut.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Za nás bychom chtěli říct, že tyto návrhy od Ministerstva školství podporujeme. Chceme poděkovat také panu ministru, ministru Plagovi, a všem lidem, kteří se na tomto pohotovém jednání podíleli, protože si myslím, že jednali velmi rychle a v rámci dobra pro studenty. Nechceme samozřejmě snižovat úroveň vzdělávání, ale na druhou stranu si myslíme, že není dobré tady, jako už padly některé avizované pozměňovací návrhy, prodlužovat maturitu do, myslím, do 7. září to bylo řečeno. My s tímto nesouhlasíme. Chceme, aby školní rok byl ukončen 30. června, aby zkrátka studenti, žáci, aby všichni věděli, na čem jsou. Proto podpoříme tento návrh, tak jak ho předkládá Ministerstvo školství. A také samozřejmě podpoříme i tu variantu, že pokud nebude aktivní výuka probíhat, tak podpoříme to, aby žáci, resp. aby studenti nemuseli chodit maturovat, aby se toto usneslo z posledních třech vysvědčení na střední škole. Myslíme si, že to v rámci této kritické situace je jediné možné řešení.

To je za nás za SPD. A ještě jednou chci poděkovat panu ministru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o pětiminutové vystoupení, maximálně pětiminutové pana poslance Petra Gazdíka. Připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nacházíme se, naše školství se nachází v situaci, jakou nikdo ani z pamětníků nepamatuje, a tomu musí odpovídat také řešení. My Starostové a nezávislí považujeme za nejdůležitější teď v tuto chvíli jasně nastavit pravidla. I z diskuse, kterou tady vedeme, je velmi patrné, že ta pravidla, která ministerstvo navrhlo, se tu nebudou líbit trochu v jedné části, tu se nebudou někomu jinému líbit trochu v druhé části a budou předkládány různé argumenty. Ale skutečně to nejdůležitější je, aby naše školy, ředitelé, učitelé a hlavně studenti měli jistotu, jak bude postupováno, a toho se ministerstvo zhostilo skvěle.

Proto chci říct, že Starostové a nezávislí podpoří ten balíček přesně tak, jak jej ministerstvo navrhlo, s drobnou úpravou toho, že případně podpoříme pozměňovací návrh, který umožní, aby i maturity opravoval Cermat v tomto roce, a to je řešení, které ze všech špatných řešení je nejméně špatné. Děkuji panu ministrovi za to, že se toho zhostilo ministerstvo, tak jak se toho zhostilo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, a nyní požádám o vystoupení pana poslance Lukáše Bartoně, máte pět minut, a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Řekl bych stanovisko za Piráty. My vítáme, že tento návrh ministr školství předložil. Řeší určitě odklad maturit i odklad přijímacích zkoušek, což je důležité. Nicméně v celém návrhu jsme zjistili pár menších nevýhod a možná rizika. Na školském výboru jsme projednávali tyto výhrady a předkládal jsem dva pozměňovací návrhy.

Jeden se týkal toho, že studenti, kteří jdou... Pane předsedající, jste slyšet seshora.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Omlouvám se. Mluvím s ředitelkou organizačního odboru. Řeším tady právě další proceduru. Omlouvám se. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Studenti, kteří jdou k přijímacím zkouškám, tentokrát budou mít pouze jediný termín, v kterém tuto zkoušku mohou udělat, zatímco standardní jsou dva termíny; a zatímco celý návrh krom tohoto jde ve smyslu zjednodušování podmínek, snižování nároků, vychází vstříc studentům, tak toto je jediná věc, kde návrh jde proti studentům, zpřísňuje, omezuje. Jsme toho názoru, že v kritické situaci, ve které jsme, bychom neměli jít cestou, kdy omezujeme studenty, kdy jim bereme možnosti. Proto jsem navrhoval, zdali by nemohly být ty termíny dva. Zároveň chápu, že to bude administrativně náročné pro školy, a při hlasování školského výboru tento návrh neprošel.

Stejně tak neprošel i můj návrh, aby byla zachována možnost odvolání, kterou ve standardní době studenti mají, ale v tomto návrhu již není. Nicméně zde jsem byl ujištěn ministerstvem, že je jiný nástroj, jak studentům, kteří jsou pod čarou, umožnit studium na té škole. Nicméně i zde bych zdůraznil to, že i to 1 % návrhů, které jsou oprávněné, za tím jsou lidi. A bereme jim možnost opravy. Samozřejmě je ze ještě soud, ale nevím, jestli někdo má náladu na to se soudit a domáhat se odvolání před soud.

Z toho důvodu navrhuji doprovodné usnesení. Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrh nebyl legislativně dobře připraven, měli jsme na to bohužel jednu noc, tak navrhuji doprovodné usnesení, ve kterém vyzýváme vládu, aby v souvislosti s výjimečnou situací a nestandardními podmínkami pro přípravu žáků zajistila možnost druhého termínu v rámci přijímacích zkoušek na střední školy.

Ještě se krátce vyjádřím k oněm maturitám. Uznat maturity všem 1. června, pokud bude ještě výjimečný stav, je odvážné rozhodnutí. Dlouho jsme toto diskutovali a k lepšímu rozhodnutí jsme nedošli, musím říci, nicméně nevidíme tam jako dobrý a jediný možný termín 1. června. Dle našeho názoru by to šlo i později, tak aby se mohly dát maturity skládat třeba ještě o prázdninách. To jsem i diskutoval na školském výboru, zdali to neposunout o jeden měsíc. Zároveň říkám, že ono září, které je navrženo panem poslancem Výborným, už mi přijde až moc. Ti studenti by měli vědět minimálně do konce školního roku, jak na tom jsou. Do prázdnin by měli vědět, jak na tom jsou. Ne čekat ještě přes prázdniny.

Děkuji za možnou podporu u toho usnesení, nicméně ještě když se vrátím k maturitám, varoval bych před tím doopravdy držet 1. červen a dávat maturity automaticky všem, i když můžou maturovat ještě v létě. Nejde ani tak o společnou část maturity, nejde ani tak o gymnázia, o všeobecné vzdělání, jde o střední odborné školy a jejich profilovou maturitu a učňovské obory a jejich závěrečnou zkoušku, protože tam je tato závěrečná zkouška profilová a kvalifikační. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji také za přesné dodržení času. Jako poslední v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová. Zatím nevidím nikoho dalšího. Prosím, máte pět minut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP