(16.50 hodin)
(pokračuje Výborný)

Všichni, kdo tady sedíme, si přejeme, aby žáci nastoupili do školy nejpozději v polovině května. Víme to, ale nemůžeme samozřejmě vyloučit žádné varianty. Proto je dobře, že ministerstvo pamatuje i na ty kritické okamžiky, ale jsem přesvědčen o tom, že bychom skutečně k tomuto krizovému řešení měli přistoupit až v tom nejkrajnějším okamžiku, což znamená teď konkrétně, a je to v tom pozměňovacím návrhu, ke kterému se přihlásím, umožnit konání maturitní zkoušky třeba i v posledním týdnu měsíce srpna. Zdůrazňuji - zdůrazňuji -, že tady skutečně nemám ambici držet žáky, učitele ve školách o prázdninách, to určitě není cílem. Ale jsme přesvědčeni, že je možné skládat maturitní zkoušku na začátku září. Ten návrh počítá s tím, že by se muselo začít maturovat nejpozději k 7. září a přítomnost žáků by musela být k 1. září, to znamená k začátku nového školního roku. Pokud by toto nenastalo, potom by se samozřejmě jelo podle té krizové varianty, tak jak je zpracována ve vládním návrhu. V případě, že by žáci nastoupili do školy k novému školnímu roku, potom by se skutečně maturovalo na začátku září (upozornění na čas), byla by zachována i možnost náhradního termínu na konci září. A vysoké školy by zajisté počkaly s podmíněným zápisem.

Vše podrobně najdete v důvodových zprávách. Děkuji za podporu. K návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě. Panu místopředsedovi děkuji za trpělivost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní je na řadě pan poslanec Martin Baxa, po něm s přednostním právem pan předseda Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych jménem klubu Občanské demokratické strany přednesl jednak naše stanovisko a také několik připomínek k tomuto vládnímu návrhu zákona.

V době, kdy se stále ještě řeší velmi akutní problémy koronavirové krize, možná zůstalo v pozadí trochu téma toho, jakým způsobem by mělo být zakončeno vzdělávání na středních školách a provedeny jednotné přijímací zkoušky. Ale jak již pan ministr zmiňoval, tak zhruba 100 tisíc žáků a jejich rodičů v případě přijímacích zkoušek a stejně vysoký počet, nebo vysoký počet žáků velice netrpělivě čekají na to, jakým způsobem rozhodneme ve věci toho, jak budou vypadat jednotné přijímací zkoušky a maturity. Chtěl bych říct, že my koncept toho návrhu, který pan ministr Plaga předložil Poslanecké sněmovně, podporujeme. Ten pilíř jednotných přijímacích zkoušek je určitě správný, vystavil by řadu škol zejména gymnázií velmi obtížnému rozhodování, pokud by jednotné přijímací zkoušky nebyly, a určitě je dobré, že se tento koncept zachoval.

Na straně druhé je velmi radikální řešení, které se týká maturit. Já jsem přesvědčen o tom, že o něm můžeme určitě vést velikou diskuzi. Návrh, který tady přednesl pan kolega Výborný, bezpochyby jistou racionalitu má. Ale nacházíme se v době velmi obtížné, v době permanentního stresu, v době, kdy vzdělávání v současné době probíhá velmi nevyzkoušeným způsobem distančního vzdělávání, které je spojeno s velkým tlakem na žáky, jejich rodiče, na rodiny, tak si prostě myslím, že je dobré, aby školní rok skončil se vším všudy 30. června a aby tedy studenti posledních ročníků, nebo maturitních ročníků, věděli, že prostě mají maturitní vysvědčení, resp. tedy že zakončili středoškolské studium podle pravidel přijatých tímto zákonem. Tolik tedy náš obecný pohled.

Jak už jsem říkal, návrh podporujeme. Chtěl bych ale, pane ministře, vznést dvě připomínky. Jedna z nich je otázka a jedna z nich je apel. (Ministr Plaga hovoří se zpravodajem.) Mohu poprosit, pane ministře případně? Říkám, že bych chtěl vznést připomínky a apel. Ta moje připomínka a otázka se týká § 18 toho návrhu. Jistě nejsem první, kdo se na to ptá, a to je možnost odvolání. Možná v tom rychlém předložení nebyla příležitost dostatečně toto vysvětlit. To znamená ten režim, který vlastně umožňoval v současné době nejenom jaksi vznést protest proti nějaké nespravedlnosti nebo chybě v přijímacím řízení, ale také sloužil vlastně jako způsob jak pro žáky, kteří neuspěli na některé škole, se dostat na školu jinou, tento § 18 odstraňuje. Určitě by mělo slyšet nejenom plénum Poslanecké sněmovny, ale i lidé, kteří toto sledují, jakým způsobem bude tedy to odvolací řízení řešeno a zda tento přerozdělovací mechanismus, bych tak řekl, bude zachován. Tak to je otázka. A já věřím tomu, že určitě, pane ministře, na to odpověď máte.

A ta naše zásadní připomínka a velký apel souvisí s jednotnými přijímacími zkouškami a s nekonáním toho tzv. druhého termínu. Já jsem přesvědčený o tom, že by v každém případě mělo být zachováno i v tomto mimořádném režimu to, aby měli žáci devátých ročníků základních škol příležitost absolvovat dvě kola jednotných přijímacích zkoušek, tak jak je tomu v současné době. Těch důvodů je celá řada. Ten nejdůležitější samozřejmě je v tom, že je to navyklý mechanismus, který vlastně umožňuje dětem, které absolvují vlastně první takovou velkou zkoušku, se s ní vyrovnat tím, že jsou dva termíny, a mohou v tom přijímacím řízení využít lepší výsledky z nich. V tom standardním mechanismu se konají ty dva termíny hned po sobě. Já samozřejmě vnímám argument, že se jedná o poměrně vysokou koncentraci dětí, které chodí do těch škol, ale ten vládní návrh zákona přece počítá se stavem, kdy už je umožněna osobní přítomnost žáků ve výuce, a tedy se předpokládá nějaký relativně normální režim ve školách. Tak tady si myslím, že neplatí ten argument epidemiologický, a naproti tomu stojí ten mimořádný tlak, který je vystaven na děti této věkové kohorty školního roku 2019/2020, které by měly tedy absolvovat jenom jediný termín jednotné přijímací zkoušky, a vlastně jejich v uvozovkách školní bytí a nebytí by bylo postaveno jenom na tom jednom jediném dni a na té jedné jediné zkoušce.

Já jsem připraven podpořit návrh usnesení, které předloží pan poslanec Bartoň, jak již avizoval, a chtěl bych vás, pane ministře, vyzvat, abyste v tomto předložil revizi tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda KSČM Vojtěch Filip, připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, paní a pánové, já budu poměrně stručný. Já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří pomáhají, i z těch studentů, učitelů, kteří se starají o své žáky. Ale ten tisk 786 mi připadá trochu nevyvážený z jednoho prostého důvodu - komplikuje přijímací zkoušky na střední školy a v podstatě říká, že maturant může vyjít bez maturitní zkoušky. Já s tím nesouhlasím. Abych nekomplikoval příští hlasování, podpořím pana kolegu Výborného, protože myslím, že ten jeho návrh je možný. Každý, kdo prošel maturitou, ví, že i ti kolegové ze střední školy, kterým se to nepovedlo na první pokus, mohli opakovat pokus například v září, takže ten návrh pana poslance Výborného je jistě hlasovatelný a považuji to za minimálně vyváženost mezi těmi, kteří končí základní školu, a kteří končí střední školu.

Navíc u té maturity, a to tady myslím v tom úvodním projevu pan ministr Plaga řekl, je problém, jak zprůměrovat zkoušku z odborného předmětu, nebo z té praxe na střední odborné škole. Tomu dost dobře nerozumím a nepovažuji to za správný krok. Myslím si, že udržet význam maturity je důležité jak pro školský systém samotný, tak ale i pro určitou důstojnost toho studia, byť jsme ve stavu nouze, ale myslím si, že už v něm nebudeme muset být ani v srpnu ani v září. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na řadě je pan poslanec Dominik Feri, připraví se paní poslankyně Hyťhová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi za něj děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážený pane ministře, poslanecký klub TOP 09 podpoří návrh Ministerstva školství, tak jak byl předložen. Je nám jasné, že málokdy nastane situace, kdy na složitý problém existuje jednoduché řešení, a tato situace je právě jednou z nich. Přesto jsem nucen okomentovat dvě věci, které se týkají především komunikace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP