(17.10 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych se i já vyjádřila za poslanecký klub sociální demokracie.

Především bych chtěla poděkovat všem učitelům, učitelkám, rodičům, žákům i studentům, kteří v těchto týdnech společným úsilím se snaží o to, aby kvalita vzdělávání měla stále vysokou úroveň a aby dokázali dokončit ročníky všechny děti, žáci a studenti, kterých se toto týká.

Chtěla bych ocenit, že v legislativní nouzi se jako poslanci a poslankyně zabýváme tímto návrhem. Jsem ráda, že tady je, protože pro střední školy to byla poslední možnost, jak vědět, jak dál, jakými dalšími cestami se budou ubírat přijímací zkoušky i maturitní zkoušky. Řekněme, ta pomyslná červená linie bylo datum 31. březen, takže s ohledem na datum, ve kterém je dnešní mimořádná schůze, je vám jasné, že to tedy byla vlastně jediná možnost na tento sněmovně ten směr, jak dál, projednat. Za to děkuji.

Kolegové ministři, ministryně za sociální demokracii na vládě podpořili tento vládní návrh právě proto, aby všichni ten směr, kam dál z hlediska přijímacích zkoušek a maturit měli co nejdříve. Poslanci a poslankyně sociální demokracie, ač jsou tady koaliční stranou, na tom ovšem byli dost podobně jako vy všichni ostatní, kolegové a kolegyně, v tom jsme si v tento čas legislativní nouze pomyslně rovni, takže také my jsme se seznamovali s návrhy během dnešní noci.

Za poslanecký klub sociální demokracie chci říct, že jsem samozřejmě připraveni zejména pro zklidnění situace ve školách, v rodinách tento návrh jako celek podpořit, nicméně s ohledem na stanoviska odborných školských asociací, která jsou možná překvapivě shodná, podpoříme také některé úpravy, které budou následně načítat kolegové tady u řečnického pultíku. Vede nás k tomu zejména to, že chceme, aby opravdu všechno proběhlo perfektně a aby ti, kteří budou následně přijímací zkoušky a maturity realizovat, tzn. ředitelé škol, měli pravidla, která nejen že jsou správná, ale že jim rozumějí a dokážou je provést, tak aby všechno proběhlo v klidu a správně.

Pokud mluvím o odborných školských asociacích, tak mám na mysli Unii CZESHA, Asociaci gymnázií a také Sdružení učňovských zařízení. I těmto odborným školským asociacím chci poděkovat, že v minulých 24 hodinách věnovaly velkou pozornost tomu, aby nám poslancům a poslankyním dali zpětnou vazbu. Tak to také učinily na sociálních sítích nebo mailech desítky rodičů, studentů, ale také ředitelů škol. Asi nejsem sama, vážené kolegyně a kolegové, která takovéto informace z terénu obdržela. Na základě toho chceme podpořit tato odborná stanoviska, která, jak už jsem řekla, se vzácně shodují v tom, aby také didaktické testy při těchto mimořádných maturitách, mimořádně upravených maturitách, v letošním roce opravoval Cermat a aby profilová část zkoušky byla na školách. Jsem ráda, že školský výbor napříč politickým spektrem toto podpořil, a samozřejmě děkuji za to všem zúčastněným.

Stejně tak podpoříme onu úpravu, o které hovořil Marek Výborný z hlediska přezkumného řízení, tak aby nám to v praxi všechno fungovalo. Také tento pozměňovací návrh podpoříme.

S ohledem na stanoviska odborných školských asociací - zmínila jsem je tady všechny tři, jsou to oficiální stanoviska předsednictev těchto organizací - se domníváme, že nemůžeme oslyšet, byť jsme v legislativní nouzi, budeme tedy podporovat také to, aby datum 1. červen se posunulo tak, aby měli šanci letošní maturanti na složení maturitní zkoušky, byť v mimořádném režimu, ale aby to byla maturitní zkouška.

Jinak se nebudu opakovat, byť mi zbývá ještě chvilka času. Děkuji kolegům za předchozí věcná vystoupení, většinu z nich podepisuji krví a věřím, že s naší společnou prací budou nakonec ředitelé škol, žáci a studenti a rodiče spokojeni.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Rozhlédnu se, zdali už vystoupili všichni, co vystoupit zájem měli. Vidím, že ano. Končím obecnou rozpravu a táži se, zdali je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra a pana zpravodaje. Máte zájem o závěrečná slova? Nemáte. Máte zájem? Pan ministr má zájem. Pan ministr Robert Plaga vystoupí. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já jsem byl vyzván několika dotazy, tak je nechci nechat nezodpovězené.

Ten, který se opakoval u pana poslance Feriho a pana poslance Baxy, byl o tom odvolání. Ten institut - pokud jste směřovali svůj dotaz na to, jak samozřejmě bude rozhodováno ve chvíli těch, kteří jsou pod čarou, tak to bude probíhat, autorem (nesroz.) bude vydáno nové rozhodnutí. To znamená, přestože to není standardní institut odvolání, tak tento zákon zavádí a je to institut zvláštního rozhodnutí. To znamená, pokud se bavíme o těch standardních důvodech, že někdo je pod čarou a dochází k tomu přeskládání, protože někdo nedá zápisové lístky, tak je ošetřeno v tomto zákoně a je řešeno podle mě ku prospěchu studentů.

To, v čem se s panem poslancem Baxou lišíme, tak je těch 100 tisíc lidí putujících v prostoru. Já jsem toho názoru, že skutečně tím, že tam je ještě školní část, a já samozřejmě chápu, a být to standardní podmínky, tak nikdo nezpochybňuje ty dva termíny, ale já si stojím za tím, že ten jeden termín je správný v tom stavu, ve kterém se pravděpodobně budeme nacházet v následujících týdnech a měsících.

Poslední, k čemu jsem se měl vyjádřit, je, proč ta maturita je, nebo proč je tam nouzový prostředek týkající se maturity jako celku. Když se podíváte, tak některá prohlášení jsou, že vlastně ty známky, já už jsem to tady říkal, neodpovídají tomu, jak pak ten student uspěje u maturity. Já si skutečně myslím, je to nouzový instrument, myslím si, že je nutné, abychom i s ohledem na to, že tady řešíme návaznosti ve vztahu k vysokým školám, tak jsem přesvědčen, že je potřeba tomu dát nějaký jasný řád. A ten jasný řád říká, že pokud se školy otevřou, tak jak je teď předpokládáno, běží maturita bez písemných částí. Pokud se neotevřou, nastupuje tento instrument, který, ano, je nouzový, ale když si vezmete, že ti lidé by skutečně měli čekat do září na to, aby si udělali maturitu, tak se nám to přenáší na vysoké školy, a zároveň třeba v případě těch, kteří chtějí jít do práce a do praxe, tak pokud budeme rozbíhat zpátky výrobu, tak půjdou na ta místa. A já mám vážnou obavu, že pokud dáte termín na druhou polovinu září, tak ti lidé k té maturitě už nepřijdou, protože budou v těch podnicích, do kterých nastoupí poté, co se výroba rozběhne. Tolik ještě jeden argument, který tady nepadl a který nás vedl k nouzovému řešení, ke kterému, pevně věřím, že nedojde. Děkuji vám všem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan ministr, a já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se hlásí dva poslanci. Jako prvního vyzývám k vystoupení pana poslance Marka Výborného a připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl zdůraznit, že to skutečně byly šibeniční termíny, za které nikoho neviním, za to nikdo nemůžeme, ale přes noc, protože někdy kolem 18. hodiny se ten tisk 786 objevil v systému, takže jsme na tom pracovali přes noc.

Chtěl bych poděkovat mnoha ředitelům středních škol, zástupcům asociací, nakonec i zřizovatelům, s kterými jsem ty věci konzultoval. Všechny ty pozměňovací návrhy, které tady teď budu načítat a ke kterým se přihlásím, skutečně vycházejí z konzultací z terénu. Moc děkuji za tuto zpětnou vazbu. Je pro nás důležitá. Prosím, pracujme i s tímto elementem. Nechci tady tu debatu dál rozvíjet, protože samozřejmě jsou další argumenty, které by podpořily to, co například říkají ředitelé a asociace.

Tedy přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4647. Jedná se o zmiňovaný § 32, tzn. doplněk pozměňovacího návrhu, který prošel školským výborem a který vrací přezkum logicky na ministerstvo z krajských úřadů nebo z krajů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP