(18.10 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já se vyjádřila k tomuto návrhu za klub Starostů a nezávislých. Dovolte mi také, abych se vrátila v čase do prosince loňského roku, kdy jsme schvalovali státní rozpočet na rok 2020. Tehdy jsme schvalovali, resp. koalice schvalovala schodek ve výši 40 mld. korun. My jsme tento schodek významně kritizovali. Hovořili jsme o tom, že takovýto schodek v době hospodářského růstu není možný a že je třeba šetřit na horší časy. Vždy jsme dostávali odpověď, že to není třeba, že je vše OK a že se nemusíme ničeho obávat. Uplynuly tři měsíce a zdá se, že ty horší časy přišly. Ukazuje se totiž, že i taková miniaturní potvůrka, jako je koronavirus, může za pár dní zdevastovat ekonomiku.

Na stole máme dnes schodek ve výši 200 mld., a to proto, aby vláda mohla rychle reagovat na tuto závažnou situaci a přijmout opatření, která zmírní tyto důsledky oné koronakrize. Starostové a nezávislí dají šanci vládě. Dáme jí šanci, aby tato opatření mohla uskutečnit a pokusila se zamezit prudkému poklesu HDP a samozřejmě výraznému nárůstu nezaměstnanosti. Co však musíme kritizovat, to jsou chybějící opatření právě pro osoby samostatně výdělečné činné, u kterých vypadl příjem ze dne na den. Proto jsem ráda, že rozpočtový výbor jednomyslně schválil usnesení pro vytvoření polštáře právě pro tyto případy.

Vláda navyšuje výrazným způsobem vládní rozpočtovou rezervu, a proto jsem také ráda, že rozpočtový výbor odsouhlasil, že Ministerstvo financí, a paní ministryně s tím s radostí souhlasila - je tak? - souhlasila, že rozpočtový výbor bude dostávat jednou za 14 dnů informace, jakým způsobem vláda s touto rezervou bude nakládat. Dáváme šanci vládě, aby přijala opatření, která zmírní dopady této krize, a budeme doufat, že tuto šanci využije. Samozřejmě jako opozice budeme sledovat, jak pomůže právě osobám samostatně výdělečně činným, jak bude konečně pumpovat peníze na investice do ekonomiky, a také, jak bude hledat úspory v kapitolách jednotlivých ministerstev.

Zde mi dovolte odbočku. Přimlouvala bych se za to, aby to nebylo na Ministerstvu obrany, protože to bychom jinak s paní poslankyní Černochovou nevydrželi, prostřednictvím pana předsedajícího.

Na závěr mi dovolte, abych zmínila jednu zásadní věc. Nacházíme se v mimořádně těžké době a taková doba si žádá neočekávané činy i ze strany opozice, a proto musím konstatovat, že Starostové a nezávislí podpoří schodek ve výši 200 mld. Vládě tímto dáváme šanci a prosíme vládu, aby ji nepromarnila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Bartoška. A pan poslanec Jan Skopeček již vystoupil, jen jste se elektronicky přihlásil. Takže zatím poslední přihláška do obecné rozpravy.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chápu rychlost, s jakou vláda předkládá úpravu státního rozpočtu vzhledem k situaci, v jaké jsme. Jediné, co si kladu otázku, zda nebude potřeba se ještě jednou do budoucna sejít a provést revizi tohoto státního rozpočtu, zda stávající výpočty, které máme, nebo ten návrh, který máme, je dostačující. To je úvaha, kterou já mám, zda k tomu, abychom dobře dokázali vyhodnotit situaci, nebylo potřeba nechat uplynout měsíc a poté vyhodnotit tedy, co nás čeká. Ale respektuji, že je třeba jednat rychle, a za klub KDU-ČSL mohu říct, že tomuto návrhu půjdeme naproti, protože aby vláda mohla konat, potřebuje mít rozpočet, z kterého může určité požadavky plnit.

Pro lidovce je důležité, aby zcela zásadní byla podpora rodičů, podpora rodin, protože je důležité, aby se udržela domácí spotřeba. Lidé se dneska bojí, zda ufinancují chod rodiny, zda budou schopni uplatit hypotéky a další závazky, které mají, a z toho důvodu vnímáme jako důležité, abychom šli naproti ať už formou ošetřovného, kurzarbeitu, aby lidé neztratili práci apod. To si myslím, že jsou dobré kroky, a je potřeba ekonomiku udržet chodu, protože se ukázalo, že proškrtání, plošné škrtání prostě nevede k prosperitě, a je potřeba lidi a firmy podpořit.

Také bych byl rád, aby se vláda zabývala otázkou podpory firem, které se chovaly zodpovědně vůči svým zaměstnancům a reagovaly na šíření koronaviru dříve s tím, že se rozhodly, že lidi nechají doma jako prevenci proti tomu, aby se tato nákaza šířila. Já doufám, že vláda zapracuje nějaké odškodnění v nějaké formě i pro tyto firmy.

To, co bych za sebe ocenil, je, kdyby vláda předložila nějaký legislativní plán, protože řada plánů, které v současné době v rámci krize řešíme, bude mít dopad do státního rozpočtu. Na řadu zákonů jsme mohli reagovat víceméně přes noc, protože byly do systému vloženy až včera večer, a věřte, že na to se velmi obtížně reaguje v dostatečné kvalitě v tak krátkém čase. To znamená, za sebe bych ocenil, kdyby vláda předložila plán, jaké zákony bude měnit a jaký to bude mít dopad do státního rozpočtu, a my se na to mohli dobře připravit.

A chtěl jsem přečíst v podrobné rozpravě návrh usnesení ohledně toho, aby vláda seznámila Poslaneckou sněmovnu s tím, jak bude nakládat s vládní rozpočtovou rezervou, ale vzhledem k tomu, že obdobné řešení, s ním už přichází rozpočtový výbor, tak nakonec toto usnesení nebudu načítat a připojím se k tomu, že rozpočtový výbor bude kontrolovat, jakým způsobem se s touto rozpočtovou rezervou hospodaří.

Ještě bych chtěl říct jednu věc. Myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby vláda vstoupila do jednání s Českou bankovní asociací. Když byly doby a dařilo se, tak banky vydělávaly. A to není nic proti ničemu. Když se daří, tak je dobře, že se daří ekonomicky. Ale bylo by dobré, aby tato krize, kterou máme před sebou a kterou, věřím, úspěšně projdeme, tak aby banky nesly svůj díl zodpovědnosti, aby byly vstřícné vůči lidem, co se týká odložení splátek hypoték, snížení splátky hypoték, úrokových sazeb a všeho ostatního. Protože - já vím, že to jsou samostatné svobodné subjekty, ale jestliže se děje v naší společnosti to, co se děje, musíme držet pohromadě a každý z nás musíme svým způsobem, svým dílem přispět k tomu, abychom se z této krize dostali, tak jsem přesvědčen, že banky by měly být na prvním místě, které půjdou naproti a nabídnou vstřícná řešení, protože to, co je zcela zásadní, aby se ekonomika nezastavila, aby rodiny neměly strach z toho, jakým způsobem budou fungovat, z čeho zaplatí svoje živobytí, a také aby do budoucna věřily tomu, že se v lepší obrací, a byly ochotny utrácet, protože bez domácí spotřeby nám prostě ekonomika fungovat nebude.

Já pevně věřím, že se k rozpočtu ještě do budoucna vrátíme v rámci některého samostatného bodu jednání Poslanecké sněmovny, aby vláda předložila nějaké alespoň tři scénáře, kudy vidí, že ta ekonomika půjde, aby nám představila optimistický, realistický a špatný scénář, abychom měli představu zhruba, jakým způsobem skončí hospodaření státu v rámci letošního roku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní se ještě hlásil pan poslanec Václav Klaus. Sice byla dohoda poslaneckých klubů, že vystoupí pouze každý zástupce za klub. Vy nemáte poslanecký klub, ale já budu demokratický, vstřícnost sama, takže vám dám, jakoby za tzv. nezávislé dneska dostanete tedy také prostor. Prosím, takže pět minut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP