(18.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Takže toto všechno jsme udělali velmi rychle. Samozřejmě že odklad EET, bude dneska o něm hlasovat tato Poslanecká sněmovna. To byla ta nejrychlejší rozhodnutí, která jsme museli udělat, abychom okamžitě nějakým způsobem na situaci reagovali, protože máme tady samozřejmě jak zaměstnance, ale máme tady OSVČ. Dále všechny instrumenty, které tady jsou, tak dál působí. To znamená, že MPSV má ve své gesci úřady práce, může se přerušit živnost, přihlásit se na úřad práce. Může čerpat určitou podporu i sociální, ale my de facto budeme dál o dalších podporách jednat.

Berte, že teď jsme vyřešili to, co jsme v daný okamžik považovali za velmi důležité, velmi zásadní. Včera jsme třeba projednali materiál pana ministra zemědělství na podporu soběstačnosti v potravinové politice, abychom se snažili prostě být maximálně soběstační a podpořili zemědělství atd., i když jsme ještě nejednali o žádných částkách. Čili to jsou materiály z různých... Pan ministr průmyslu a obchodu vytvořil program COVID. Když viděl obrovský zájem, tak jsme snížili částku od 20 tisíc, že už od 20 tisíc se odložila splatnost. Už je tam dneska žádostí asi, pokud si vzpomínám, říkal asi za 20 miliard. To jsou všechno věci, které rychle řešíme.

Zítra musím podepsat žádost na Evropskou komisi, aby nám umožnila osvobozovat dovozy zdravotnického materiálu pro veřejný sektor od cla a DPH. V podstatě jsme zapojili všechny nástroje, které v daný okamžik... A pokračujeme. Pokračujeme dál v debatách, a samozřejmě se budeme bavit o tom, všechno v kontextu těch opatření ministra zdravotnictví, v kontextu toho, jak se vyvíjí pandemie a jak bude možné ekonomiku začít pomalu nějak otevírat, i když to musí skutečně říct odborníci.

V tuto chvíli tedy vysvětluji, proč jsem nepřistoupila k žádným škrtům - protože to nevidím v tuto chvíli jako účelné kromě těch pár, co jste je tady citovali. Já třeba - teď to prosím neberte zle, ale mně třeba píší občané, jestli si ústavní činitelé sníží platy. Jen abyste viděli, že v podstatě když střílíte do úředníků, kteří si myslím, že se taky neflákají, sice teď máme režim, že polovina má třeba home office, polovina Ministerstva financí pracuje, nebo možná ten poměr je menší, aby se vystřídali a nepadl nám celý úřad, protože taky musíme připravit celou řadu těchto zákonů a nemůžeme zastavit i normální legislativní proces. Budu muset začít připravovat rozpočet 2021, i když teď je postaven na tolika neznámých, že to nebude jednoduché.

Jenom bych chtěla říct, jakými úvahami jsem byla při sestavování této novely vedena. Stojím si za tím a v daný okamžik to považuji za to nejlepší. Samozřejmě vítám, a říkala jsem to, ona už tady není, paní poslankyni Kovářové i na rozpočtovém výboru. Já jsem ráda i za tu podporu ze strany starostů, a říkala jsem, že budu i velice ráda, že pokud jste starostové nebo působíte v čele municipalit, tak když se rozjedou i tam nějaké programy regionální, regionální programy zaměstnanosti, programy na podporu podnikání, že bychom měli společně táhnout za jeden provaz. Vláda samozřejmě musí být tím hlavním hegemonem, ale i municipality by se měly zapojit, protože si myslím, že je to velmi důležité.

Na poznámku pana předsedy Bartoška. Samozřejmě že s bankami a s Českou bankovní asociací jednáme. Já jsem s nimi měla... jde jenom o to, že já bych potřebovala, aby ten den měl 24 hodin. Já jsem s nimi měla videokonferenci minulý týden, kde jsem se... (Reakce z pléna.) Co jsem řekla špatně? Abych mohla 24 hodin pracovat. Omlouvám se, máte pravdu. Chybička se vloudila, jsem jenom člověk.

Čili měla jsem s nimi videokonferenci. Slíbili jsme si do konce týdne druhou, nicméně odehraje se to do konce tohoto týdne, protože je celá řada jiných věcí, jednáme. A já mám takovou představu - ale já s tím nechodím do médií, pokud není nic domluveno, dohodnuto - mám takovou představu, že by možná banky měly přijít s nějakým bankovním balíčkem. S nějakým uceleným balíčkem podpory. Vlastně oni sami mě ujistili, byli to šéfové všech našich největších bank, ujistili mě, že nemají zájem na tom nějakým způsobem zesplatňovat hypotéky nebo zesplatňovat úvěry. Naopak se chtějí o své klienty starat. Ale myslím si, že by občany podnikatele uklidnilo, kdyby dali nějaký jasný signál. a to je věc, kde chci využít, nechci říkat vlivu, to není správné slovo, ale nějakého apelu k jednání. Pracujeme na tom.

Pracujeme na více frontách. Samozřejmě kolega Havlíček také, ten zase řeší spíš ty věci, nebo teď už to řešíme společně, záruk. Vláda nám uložila úkol zpracovat a dotáhnout do konce. Je to celý balík opatření a postupujeme od nejdůležitějších, která jsme považovali v daný okamžik, k těm dalším.

Česká národní banka, jak zaznělo od pana Skopečka, já bych to znovu na mikrofon ráda upřesnila. Není to dnes na pořadu dne, ale musím se k tomu vyjádřit. V podstatě pan guvernér, včera jsme si zatelefonovali, mě požádal, ať vytáhnu z novely zákona o České národní bance - nebo jsme se dohodli, ať mluvím přesně, to nebylo tak, že by jeden úkoloval druhého, ale my jsme se partnersky dohodli. Ať vytáhnu z novely, která tu leží a je před druhým čtením, část ustanovení. Notabene ta novela už tady je pět let. Ona se nestihla projednat v minulém volebním období. Teď je před druhým čtením. A tam je toto protikrizové opatření, které je teď před druhým čtením.

A to není o tom, že by Česká národní banka kupovala státní dluh. Ona ani nemůže, to si tady řekněme na rovinu. Nemůže. Ona ho může kupovat od bank. A my chceme podle tohoto ustanovení, aby - ona dnes může kupovat poukázky se splatností do jednoho roku a my chceme, aby měla možnost kupovat i střednědobé dluhopisy, dlouhodobé dluhopisy, protože samozřejmě ona tím pádem oživí ten finanční trh, aby ho mohla kupovat nejen od bank, ale i od dalších. Rozšiřujeme to portfolio. Od pojišťoven, a je to systém, je to protikrizové opatření, které dělá Evropská centrální banka a celá řada centrálních bank. Co je na tom špatného? Má právě zafungovat v době, kdy dochází ke krizi. A když jsme ten zákon, tu novelu psali, a ona už, říkám, je tady pět let, už tehdy se to tam dávalo, tak se to ustanovení připravovalo na krizi. Jenomže nikdo netušil, že ta krize přijde ze dne na den. S tím prostě nikdo nepočítal. To je důvod, proč chceme zapojit všechny nástroje, které nám pomohou tuto situaci překonat.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji za toto závěrečné slovo. Připomenu, že jsme v legislativní nouzi a omezili jsme si dobru rozpravy. Dobrý podvečer všem. Budeme pokračovat podrobnou rozpravou, kterou tímto zahajuji. Přihlášeno je pět poslanců. Jako první pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Třešňák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jsem již avizoval v obecné rozpravě, hlásím se ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 4635, to je to opatření, které umožňuje vládě vynaložit až 25 mld. Kč na podporu nejvíce ohrožených skupin, především malých živnostníků, lidí, co pracují na různé zkrácené poměry typu DPP, DPČ, osoby bez zdanitelných příjmů, umožňuje to financovat návratovou politiku pro zahraniční pracovníky, a třeba otázka lidí v exekucích nebo lidí, kterým především ty exekuce hrozí. Takže tento návrh jsem podal a přihlásil se k němu.

A dovolím si jednu větu na závěr. Pořád mi v rozpočtu chybí 2 tisíce miliard z lithia pro naše lidi. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako dalšího poprosím pana poslance Třešňáka, připraví se pan poslanec Munzar v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP