(18.40 hodin)

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkný podvečer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych i k tomuto tisku přednesl návrh doprovodného usnesení, které zde stručně zdůvodním.

Včera vláda oznámila změny týkající se pendlerů, a ačkoliv z pohledu eliminace zdravotních rizik je to bezesporu krok správným směrem, dopad do života těch dvou nejchudších regionů je však mnohem drastičtější. O to víc, že nedílnou součástí hospodářství České republiky je lázeňství a obzvlášť v některých regionech je to možná jediný zdroj příjmů celé rodiny, pokud zrovna jeden z nich není například zmiňovaný pendler. A není to tedy jen oblast hospodářství, potažmo zdravotnictví, ale je to vlastně jistým způsobem i kulturní dědictví. A současná opatření však mohou být pro celý tento sektor naprosto likvidační.

Přitom se nabízí otázka, zda nevyužít kapacity českého lázeňství právě pro boj s koronavirem. V následujících dnech totiž může být nezbytné mít k dispozici dostatečnou lůžkovou kapacitu nemocnic a díky tomu, že lázeňské společnosti jsou i za běžného provozu schopny fungovat v režimu zdravotních zařízení, vlastně mají i vlastní zdravotní personál, mohla by jejich kapacita být využita pro následnou péči, a tím vlastně odlehčit jiným zdravotnickým zařízením, která nyní budou zaplňována pacienty s koronavirem. Po skončení této krize lze například navýšit prostřednictvím zdravotních pojišťoven a jejich pojistných plánů možnost čerpat křížkové lázně pro české pacienty anebo vytvořit fond na lázeňské pobyty pro všechny, kteří byli během této epidemie v první linii a nasazovali své zdraví a své životy - od hasičů, zdravotníků, policistů, vojáků a dalších. Ti všichni by měli mít možnost si odpočinout od stresu, který nyní zažívají. Takové opatření bude mít i pozitivní důsledky na udržení kvality českého lázeňství, které je ohroženo úplnou likvidací, a umožní tak překlenout to krizové období několika následujících měsíců či let, kdy bude zásadní výpadek v návštěvnosti českých lázní.

Samotné usnesení tedy zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby

1. zvážila využití kapacity lázeňských společností v České republice jako lůžek následné péče k odlehčení kapacit jiných zdravotnických zařízení;

2. připravila fond, ze kterého bude možné proplácet lázeňskou péči pro složky IZS, zdravotníky a příslušníky bezpečnostních sborů, a připravila v této souvislosti i vhodné regenerační programy."

Děkuji. Návrh usnesení předám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Munzara, který je také přihlášen v podrobné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já se chci v podrobné rozpravě zabývat jednou částí návrhu toho státního rozpočtu, a to je kapitola 374, což je Správa státních hmotných rezerv. Když jsem si začal číst to odůvodnění, které je velice stručné, tak jsem zajásal, že vláda ustupuje od prodeje těchto strategických zásob. Nicméně když si to přečtete celé, tak sice vláda navrhuje snížení plánovaných příjmů z prodeje zboží o 0,6 mld. korun, nicméně ten další text, který vlastně říká, že tržby budou příjmem zvláštních mimorozpočtových účtů Správy státních hmotných rezerv, ve mně to vyvolává dojem, že vláda tuto myšlenku neopustila, jenom změnila škatulky ve státním rozpočtu.

Já bych chtěl tady, a mám k tomu připraveno usnesení, vyzvat vládu, aby sledovala skutečně velmi detailně pohyb cen na trhu právě s kovy, protože se ukazuje, a je to logické v současné celosvětové krizi, že se utlumuje průmyslová výroba a ceny kovů rapidně, rapidně klesají. Podle vývoje londýnské burzy, když vám to takto ukážu (ukazuje grafy), tak hliník velmi rapidně dolů, měď velmi rapidně dolů v posledních týdnech a zinek také velmi rapidně dolů.

Proto bych chtěl vyzvat vládu, a přečtu vám to usnesení, které vlastně o tom říká naprosto vše, že Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby před případným prodejem kovů ze strategických zásob Správy státních hmotných rezerv vyhodnotila aktuální situaci na trhu, aktuální cenu těchto komodit ve srovnání s cenou jejich nákupu a v případě ztráty tento prodej nerealizovala. - Je to velmi logické. Myslím si, že není čas na plýtvání, a pokud by český stát měl prodat své rezervy s nějakou ztrátou, výraznou ztrátou oproti době, kdy tyto kovy nakoupil, tak by to nebylo rozumné rozhodnutí. Takže já vás poprosím o to skutečně, paní ministryně, abyste to dobře zvážili, případný prodej těchto kovů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Děkuji za slovo. Dovolte, abych se v podrobné rozpravě přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem avizoval v rozpravě obecné, týká se to kapitoly Ministerstva dopravy a Ministerstva obrany a má číslo 4630, a potom pozměňovací návrh s číslem 4640 týkající se všeobecné pokladní správy a vztahu mezi vládní rozpočtovou rezervou a transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, rozumějme platby za státní pojištěnce.

Dovolte mi, abych při této příležitosti ještě krátce zareagoval na řeč paní ministryně, kdy jsem se musel smutně pousmát. Říkala: teď jsem škrtat nechtěla, ale třeba v červnu přijdu a škrtat budu. Tak to už bude pozdě, to všichni víme. Kdybychom opravdu chtěli šetřit, tak to má smysl hned. Pokud se začneme o úsporách bavit v červnu, tak do konce roku už bude mnohem méně času. To je prostě výmluva, která snad není důstojná Poslanecké sněmovny.

A pak jsem chtěl ještě zareagovat na pana poslance Ferjenčíka, který správně upozornil, že bychom měli již dnes mít k dispozici pro naše lidi 2 biliony z lithia, které pan předseda vlády Babiš slíbil, tak bych rád, abychom k tomu nezapomněli připomenout těch 200 miliard ročně, které tradiční strany rozkrádaly a které již v roce 2013 pan předseda vlády Babiš slíbil, že zachrání pro naše lidi. To máme šest let, šest krát dvě stě je 1,2. Připočteme-li k tomu lithium, tak bychom tady měli mít 3,2 bilionu korun, které pan předseda Babiš slíbil pro české lidi, a oni mu to uvěřili.

Takže vzhledem k tomu, co bylo slibováno a jak se vláda doopravdy v rozpočtu a v hospodářské politice chovala, je poměrně velmi smutné, že teď veškeré výdaje, které jsou vyvolány čínským virem, tak si na ně na všechny musíme půjčit. Na všechny!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní jako poslední v tuto chvíli přihlášený v podrobné rozpravě je pan poslanec Skopeček. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Jak jsem avizoval, načtu návrh doprovodného usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě připravit a na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny předložit novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020 zahrnující úspory běžných výdajů ve výši alespoň 5 % oproti původně schválenému rozpočtu na rok 2020, vyjma kapitol Ministerstva zdravotnictví České republiky, Ministerstva vnitra České republiky, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstva obrany České republiky."

Myslím si, že to je třeba, že ve chvíli, kdy skutečně čeká ekonomika a potřebuje fiskální impuls, který bude znamenat zadlužení České republiky, tak bychom měli hledat i úspory. Bohužel nemáme polštáře, o kterých paní ministryně stále mluví. Možná by mohla upřesnit jaké. Jeden polštář, například tzv. peníze na privatizačním účtu po transformaci Fondu národního majetku, jsme rozpustili v letošním rozpočtu na běžné výdaje, takže tam byly určitě miliardy, které by nám dneska pomohly. Bohužel díky neodpovědnému hospodaření této vlády v posledních letech žádné polštáře ani rezervy nemáme, a tak bychom měli alespoň symbolicky ve výši 5 % - já jsem nejdříve uvažoval 10 %, ale myslím si, že toho vláda není schopna, tak alespoň těch 5 % ušetřit. Nemuseli bychom třeba poté vyzývat Českou národní banku, ať skupuje státní dluhopisy, protože jsme na tom tak špatně, že to pravděpodobně trh nezvládne. To je vizitka zdravých veřejných financí této vlády. Pojďme s tím alespoň takto dílčím způsobem něco udělat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a do podrobné rozpravy se mi ještě přihlásil z místa pan poslanec Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, už dobrý večer. Já bych chtěl tedy uzavřít asi ten dnešní den v rámci druhých čtení návrhem doprovodného usnesení k tomuto návrhu novely zákona o státním rozpočtu. Vede mě k tomu to, že si myslím, že by bylo dobré, aby vláda v zastoupení ekonomických ministrů - protože nevím, jak je to teď, ale ještě za minulé vlády fungovala porada ekonomických ministrů, která se pravidelně scházela, ale myslím si, že by bylo dobré, aby na tomto formátu, který by byl rozšířen ještě o předsednictva rozpočtového výboru a hospodářského výboru, byly prodiskutovány a projednány další kroky, které vláda bude plánovat v příštích týdnech pro stabilizaci a pak také oživení české ekonomiky, k zachování pracovních míst, podpoře soukromého sektoru, živnostníků apod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP