(18.50 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Proto si dovoluji navrhnout usnesení, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ekonomické ministry vlády ke společnému jednání předsednictev rozpočtového a hospodářského výboru nad dalšími kroky k podpoře domácí ekonomiky.

Myslím, že by bylo dobré, aby tady byla vytvořena platforma a prostor pro to, aby i zástupci všech sněmovních stran, kteří jsou v těchto výborech zastoupeni, měli přístup k tomu, aby mohli vést debatu a dát také i konkrétní podněty vládě k některým krokům, které třeba oni mají prodiskutovány na úrovni svých expertů, a tímto způsobem hledat maximální synergii k tomu, ať dokážeme ty dobré nápady, které z toho můžou vzejít, aby se mohly uplatnit v praxi. Děkuji za případnou podporu tohoto usnesení. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla poslední přihláška do podrobné rozpravy, takže pokud se již nikdo nehlásí z místa, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě končím i druhé čtení tohoto návrhu a v souladu s dosavadní praxí navrhuji, pokud nikdo není proti, že přerušíme tento bod před třetím čtením. A současně je zde dohoda vedení Sněmovny, že bychom nyní přerušili schůzi na třicet minut, aby se poslanecké kluby mohly věnovat předneseným pozměňovacím návrhům a poté jsme mohli postoupit k projednávání třetího čtení.

Takže pokud proti tomu nikdo nic nemá... Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Prosím poslanecký klub KSČM teď hned do prostor klubu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Klub ANO prosím k panu předsedovi Vondráčkovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, takže ta pauza na třicet minut je poměrně jistá. V tom případě se sejdeme... Prosím, pan Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Klub ČSSD taky prosím do prostor klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže se sejdeme v 19.25 hodin. Prosím.

 

(Jednání přerušeno v 18.52 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP