(Jednání pokračovalo v 19.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 19.25, tedy uplynul čas, který jsem oznámil pro porady klubů, takže pokud nikdo nic nenamítá, budeme v jednání pokračovat. A nyní se dostáváme k bloku třetích čtení, abych tak řekl.

 

Nejdříve je zde bod číslo

 

1.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 784/ - zkrácené jednání

Jsme ve zkráceném jednání, které dnes podruhé otevírám. A protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení, zahajuji třetí čtení předloženého návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Jana Pastuchová bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám.

Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Mám tu faktickou poznámku pana poslance Výborného, ale předpokládám, že to není k věci. Takže pokud se nikdo další do rozpravy v tuto chvíli nehlásí, tak rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. Mám za to, že návrh na zamítnutí nezazněl, takže budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích a legislativně technických úpravách. Prosím zpravodajku, paní poslankyni, aby nás seznámila s návrhem procedury.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem procedury tohoto sněmovního tisku 784. Budu číst: Za prvé, návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny.

Za druhé, A1, bude-li přijat, budou nehlasovatelné E1 a C2. Nebude-li přijat, budeme hlasovat E1. Bude-li přijat, je nehlasovatelný C2. Nebude-li přijat, budeme pokračovat hlasováním C2.

Jako další se bude hlasovat B1. Dále A2 a A3. Budou-li tyto přijaty, budou nehlasovatelné návrhy E2 a C1, obě varianty. Nebudou-li přijaty, budeme hlasovat E2. Nebude-li přijat, hlasujeme C1, varianta A. Nebude-li přijat, hlasujeme C1 variantu B.

Dále budeme hlasovat B2. Bude-li přijat, jsou nehlasovatelné E8 a E9. Nebude-li přijat, budeme hlasovat E8. Bude-li přijat, je nehlasovatelný E9. Nebude-li přijat, budeme hlasovat E9.

Dále budeme hlasovat E7. Bude-li přijat, je nehlasovatelné E6, FII a G. Nebude-li přijat, budeme hlasovat E6. Bude-li přijat, jsou nehlasovatelné FII a G. Nebude-li přijat, budeme hlasovat FII. Bude-li přijat, je nehlasovatelný G. Nebude-li přijat, budeme hlasovat G.

Další hlasování je FI a FIII.

Další hlasování je C3. Bude-li přijat, je nehlasovatelný E4. Nebude-li přijat, hlasujeme E4.

Dále hlasujeme G, E3, E5 a jako poslední návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To je dlouhá procedura. Já se zeptám, jestli jsou s ní všichni dostatečně seznámeni v tuto chvíli, případně jestli ji chtějí slyšet ještě jednou nebo jestli má někdo nějaké protinávrhy. Není tomu tak, tak já doufám, že to zvládneme společně. Nechám samozřejmě proceduru schválit. Ještě svolám kolegy do sálu, a pokud nikdo nic nenamítá, tak je zde žádost o odhlášení, tak vás nejdříve odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Děkuji, a až se nám počet přihlášených ustálí, tak budeme hlasovat o schválení procedury...

 

Vypadá to, že se nám počet ustálil, takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 30 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 98, proti nikdo. Procedura byla přijata.

 

Prosím paní zpravodajku o představování jednotlivých návrhů a uvádění jednotlivých hlasování a také o sdělování stanoviska, pokud nějaké je.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já sdělím vždycky úplně strašně krátce, kdo pozměňovací návrh podal, a jedním slovem, o čem to je. Myslím, že jednotliví poslanci za kluby jsou s tím seznámeni.

Takže návrhy legislativně technických úprav nebyly podány, tedy o tom nebudeme hlasovat. A budeme hlasovat o A1. Jenom bych chtěla říct, že tento pozměňovací návrh je v usnesení výboru, protože byl schválen výborem sociální politiky. Je to pozměňovací návrh pana poslance Romana Sklenáka a jedná se o děti nad 13 let, první stupeň školy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Výbor toto doporučuje, jestli jsem to pochopil. (Zpravodajka: Doporučuje.) A stanovisko ministerstva? (Ministryně Maláčová: Souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 31 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP