(19.30 hodin)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Protože jsme tento návrh přijali, jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy pod písmenem E1 a C2. Dostáváme se tedy k pozměňovacímu návrhu B1, což je načten pozměňovací návrh pana poslance Koláříka a je to měsíční výplata. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování pořadové číslo 32 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 44, proti 9. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Jako další budeme hlasovat pozměňovací návrh A2 a 3.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec k hlasování? (K poslanci Bendovi, který mimo mikrofon konzultuje se zpravodajkou.)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat A2 a A3 společně. Je to podaný návrh, který byl schválen výborem, a je to můj pozměňovací návrh ohledně střídání dětí a měsíční výplaty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Zpravodajka doporučuje.) Pardon. (Ministryně má stanovisko souhlasné.)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Střídání rodičů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 33 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 33 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Protože byl přijat, jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy E2 a C1, obě varianty - A i B. Dostáváme se k hlasování B2. Návrh je načten panem poslancem Koláříkem a jedná se o DPP a DPČ - jestli to stačí? Stanovisko výboru nedoporučující. (Nesouhlasné hlasy z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Projednával tento tisk výbor?

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Projednával. (Opět nesouhlasné hlasy z pravé části sálu. Poslanec Benda konzultuje se zpravodajkou mimo mikrofon.) Dobře, bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. (Poslanec Benda opět mimo mikrofon konzultuje se zpravodajkou.) Kdo je proti? Děkuji.

hlasování pořadové číslo 34 bylo přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 27. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Protože byl návrh zamítnut, budeme hlasovat o E8, kde je to pan poslanec Jurečka. Zase DPČ, DPP - 263 korun na den. Bez vyjádření.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 35 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 35 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 44, proti 2. Návrh také nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Další budeme hlasovat E9. Je to zase pan poslanec Jurečka - DPP, DPČ - 486 korun za den. Nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 36 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 44, proti 4. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Další hlasujeme E7. Pan poslanec Jurečka - navýšení na 100 %. Nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 37 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 26, proti 46. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Protože nebyl přijat, hlasujeme E6 - pan poslanec Jurečka - navýšení na 80 %. Bez vyjádření.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 38 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 3. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Protože nebyl přijat, budeme hlasovat F římská dvě - pan poslanec Bauer - navýšení 80 %. Bez vyjádření.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 39 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 42, proti 2. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP