Úterý 7. dubna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

7.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 809/ - zkrácené jednání

Opět podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu následuje třetí čtení po druhém čtení. Třetí čtení zahajuji. A než dám slovo paní zpravodajce, resp. než otevřu rozpravu, tak ještě paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Omlouvám se, pane předsedající, já jenom chci pro záznam říct, že jsem u doprovodného usnesení ke sněmovnímu tisku číslo 798 hlasovala pro, nicméně objevilo se na hlasovacím zařízení ne. Nezpochybňuji hlasování, ale chtěla bych, aby to bylo zaznamenáno.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ano, je to zaznamenáno. A jak už jsem avizoval, tak v této chvíli otevírám rozpravu k bodu číslo 7. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Poprosím paní zpravodajku paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Tady bude hlasovací procedura poměrně jednoduchá. Návrh na zamítnutí nebyl podán, takže nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Kaňkovského obsaženém v usnesení výboru pro sociální politiku a poté budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Tady bychom asi ani nemuseli hlasovat o proceduře, ale pro jistotu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro takto navrženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 78, přihlášeno 102 poslanců, pro 102 poslanců, proti nikdo. Procedura je schválena a můžeme přistoupit k pozměňovacímu návrhu.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Nejprve budeme hlasovat, jak jsem již řekla, o pozměňovacím návrhu pana poslance Kaňkovského obsaženém v usnesení výboru pro sociální politiku, kterým se stanoví, že dohody uzavírané na základě programu zaměstnanosti nabývají účinnosti okamžitě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Stanovisko paní ministryně prosím. (Souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 79. Přihlášeno 102 poslanců, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To byl jediný pozměňovací návrh. Nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 809, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 80. Přihlášeno 102 poslanců, pro 101 poslanec, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů končím dnešní jednací den. Poslanecká sněmovna se sejde zítra v 9.00 hodin ráno.

Ještě pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Jenom připomínám členům ústavně-právního výboru, že my už se sejdeme v 8.30 hodin k volebnímu zákonu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano a touto informací končíme. Přeji vám dobrou noc.

 

(Jednání skončilo ve 22.51 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP