(17.30 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Jedním z hlavních úkolů Poslanecké sněmovny je kontrola činnosti vlády České republiky. A protože se vláda rozhodla využívat pro trasování potenciálně nakažených tento ambiciózní projekt, který se ovšem může dotknout velmi citlivých osobních údajů obyvatel této země, vnímají předkladatelé ochranu těchto dat jako zcela zásadní krok směrem k zabezpečení soukromí obyvatel České republiky. K využívání těchto dat se musí dle předkladatelů přistupovat vždy za jasně definovaných podmínek, zejména na jasně definovanou dobu a při dostatečné ochraně před zneužitím těchto dat. Mělo by být cílem Poslanecké sněmovny, aby plně dostála své úlohy a vládní kroky efektivně kontrolovala. K tomu může nejlépe sloužit institut dočasné komise. My v této souvislosti uvítáme zástupce všech parlamentních politických stran.

Tady chci upozornit, že takzvaná komise velké ucho pro odposlechy není reprezentována, respektive v ní nejsou zastoupeni členové všech politických klubů této Sněmovny. A my bychom rádi, aby v komisi nezasedali pouze političtí reprezentanti, ale i nominanti odborní. Bude záležet zcela na zvážení toho kterého politického klubu ve Sněmovně, koho do dané komise nominuje.

Základním cílem komise je dohlížet nad tím, jak přesně bude docházet ke zpracování, jaká mobilní data a údaje z platebních karet budou opravdu využívána, jak bude s těmito daty nakládáno, kde přesně a jakým způsobem budou uchovávána, kdo přesně a za jakých podmínek k nim bude mít přístup a za jakých podmínek a v jakém čase bude docházet k jejich definitivní skartaci. Dále bychom se rádi dozvěděli, v jaké formě získá příslušný orgán data od mobilního operátora a z banky. A samozřejmě je potřeba řešit i případná rizika, která mohou nastat už při samotném přenosu těchto dat do úložiště.

Dámy a pánové, dovolte mi prosím, abyste tento návrh nebrali jako návrh politický, protože jsem dopředu oslovil opravdu všechny kluby i s tím, že my vítáme zavedení chytrých prostředků a mechanismů při případném čelení té výzvě, kterou pro nás pandemie koronaviru v současné době znamená. Nicméně i v této době, v době nouzového stavu, v době, kdy je činnost Parlamentu prostě omezena už jenom tím, že se pohybujeme ve stavu legislativní nouze, je možná důležitější více než kdy jindy dát občanům naší země jistotu, že i v této chvíli se bude s jejich soukromím, s daty, která poskytnou, zacházet citlivě a nemůže dojít k jejich zneužívání. Dovolte mi prosím, abych vás požádal o podporu tohoto návrhu, a případně se těším s vašimi zástupci na spolupráci v rámci této dočasné komise Poslanecké sněmovny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže to byl první návrh. Jako dalšího zde mám s přednostními právy přihlášeného pana předsedu Kalouska, poté pana předsedu Michálka, pan předseda Jurečka další. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já si dovoluji navrhnout vyřadit z pořadu schůze sněmovní tisk 812, novela zákona pravidel o rozpočtové odpovědnosti, zákon číslo 23/2017. Jsem přesvědčen, že neexistuje žádný důvod, proč ho projednávat ve stavu legislativní nouze. Koneckonců jsem přesvědčen, že neexistuje žádný důvod, proč ho letos projednávat vůbec. Zákon, tak jak ho Sněmovna přijala v tom roce 2017, počítá s rozvolněním pravidel a pojistek fiskální odpovědnosti v případě přírodních katastrof, v případě bezpečnostního ohrožení a výslovně i v případě pandemií. To znamená, ten zákon myslí na tu situaci, kterou teď prožíváme, není důvod ho jakýmkoliv způsobem měnit. Není to stanovisko jenom moje, je to stanovisko i Národní rozpočtové rady, která ho říká velmi silně a nahlas.

Všechny země, které přistoupily k fiskálkompaktu, což jsou dnes po brexitu všechny země Evropské unie, na základě fiskálkompaktu zřídily své národní rozpočtové rady a schválili zákony o rozpočtové odpovědnosti. Česká republika je jedinou zemí, která chce díky koronavirové vizi dokonce ve stavu legislativní nouze tento zákon změnit, a jedinou zemí, která je, kde ta vláda má zásadní rozpor se svou národní rozpočtovou radou. Já ve vší úctě k vládě a její kompetenci nejsem přesvědčen, že je to tak, že těch 26 zemí jsou neprozíravé, zatímco my jsme ti nejchytřejší a máme to udělat.

Navíc ten další vývoj je zatížený obrovskou nejistotou, skutečně nevíme, a nemůžeme vinit nikoho z Ministerstva financí, že my opravdu nevíme, jak se bude vyvíjet deficit, jak se bude vyvíjet saldo, jak se bude vyvíjet propad HDP v letošním i příštím roce. Vláda v tom návrhu zákona, který máme na stole, cílí v letošním roce na deficit 4 % hrubého domácího produktu a následnou konsolidace po půl bodu ročně až do roku 2007 (?). No jo, ale co když to letos nebude čtyři, ale osm? Co pak si s takovým zákonem počneme?

Prosím, abychom neznevažovali důležitost toho zákona tím, že ho chceme měnit při první krizové situaci. Protože právě v tom zákoně se na ty krizové situaci myslí, jsou tam uvedeny. Kdyby tomu tak nebylo, tak bych to chápal, ale prostě tam je popsáno, co se může dělat v případě krizových situací, mezi kterými je uvedena i pandemie. Opravdu není žádný důvod ten zákon projednat letos. A když už by na tom vláda trvala, tak ho prostě projednejme v řádném režimu. Projednávat ho ve stavu legislativní nouze nedává sebemenší smysl. Je to ukvapené, je to zbytečné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Návrh jsem si zaznamenal. Dále se přihlásil pan předseda Michálek a pak pan předseda Jurečka s přednostními právy, prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já reaguji na návrh, který přednesl kolega pan předseda Rakušan, který se týká dohledu na chytrou karanténou. Vítám tuto iniciativu. To, aby byl tento projekt, který je pozitivní, pod občanskou kontrolou reprezentovanou Poslaneckou sněmovnou. Chtěl jsem připomenout, že jsme probírali ten kontrolní mechanismus dnes na grémiu Poslanecké sněmovny, kde jsem všechny kolegy informoval o tom, že stálá komise pro použití odposlechu záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí projednávala tuto otázku a usnesla se, že se jí bude věnovat. To znamená, tady v rámci Poslanecké sněmovny už máme orgán, který to řeší a ve kterém i STAN má svého zástupce. A ta komise se usnesla, že se toho můžou účastnit samozřejmě i zástupci klubů, kteří tam nemají svého zástupce, topka a KDU. Bohužel na tu komisi se nevztahuje ten zákon, co jsme schvalovali na začátku od pana Chvojky, že tam má mít každý svého zástupce, to je výjimka. Takže proto je to řešeno formou této mimořádné účasti. Takže si myslím, že stačí v zásadě jeden orgán, který to bude kontrolovat, a není potřeba k tomu zřizovat další orgán. Proto my se u toho hlasování zdržíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, kolegové, paní ministryně, já bych chtěl poprosit, kdybychom na program sněmovní schůze mohli navrhnout zařadit jeden bod, který se týká aktuální situace, protože se na mě v posledních týdnech obracejí zástupci - poskytovatelé sociálních služeb nebo i jejich zřizovatelé ze strany měst a obcí, kteří mají v těchto týdnech opravdu mimořádné výdaje. Řeší nákupy ochranných pomůcek ze svých rozpočtů, nevědí, jestli jim budou tyto nákupy následně nějakým způsobem i ze strany státu dofinancovány. Tak jsem chtěl poprosit, jestli by tady mohla zaznít stručná informace v rámci bodu, který bych nazval Informace vlády ve věci financování sociálních služeb a spolupráce s domácími výrobci zdravotních pomůcek. Protože by bylo dobré těm poskytovatelům sociálních služeb říct jasně, co mohou očekávat, v jaké situaci budou ve druhém pololetí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP