(17.40 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Už na konci loňského roku, když jsme schvalovali rozpočet, tady byla informace, že je ten rozdíl mezi schváleným rozpočtem a požadavky krajů zhruba 7 miliard korun. Teď k tomu přibývají ještě tyto mimořádné výdaje, které poskytovatelé realizují. Tak kdyby k tomu mohla zaznít nějaká jasná informace, třeba i jak ve světle upraveného státního rozpočtu se počítá s dofinancováním sociálních služeb. Může to být velmi stručné a krátké.

A pak jsem chtěl poprosit, jestli může zaznít také informace, jaká je teď strategie v přístupu k domácím výrobcům ochranných zdravotních pomůcek, protože tady mám informace, že někteří podávají své nabídky, nejsou reflektovány nebo už se s nimi začíná jednat. Dnes třeba nebo včera aktuální informace, jak tady pan Průša, za to jemu a jeho týmu patří velký dík, tisknou na 3D tiskárnách ochranné pomůcky. Mají tam zhruba ztrátu každý den 150 tisíc korun. Je tady nějaký mediální příslib, že se to doplatí, ale já bych byl rád, kdyby třeba ta informace zazněla zcela jasně, jak se vláda k tomu bude stavět, jak se teď bude snažit podporovat domácí výrobce nejenom pro to zabezpečení ochranných pomůcek pro obyvatelstvo a lidi v první linii, ale třeba i pro vytvoření potenciálu, aby tito domácí výrobci mohli tu výrobu navýšit a exportovat do zahraničí, do zemí, které budou poptávat také tyto ochranné pomůcky.

Takže tato dvě témata se snažím vložit do jednoho jediného bodu, tedy informace vlády k těmto dvěma bodům, proto, aby se na to mohl nějaký zástupce vlády připravit. Dovolil bych si navrhnout, aby to byl první bod zítřejšího jednání této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak jestli jsem to, já si jenom ověřím, jestli jsem tu zprávu zachytil. Jeden nový bod - Informace vlády ve věci financování sociálních služeb a spolupráce s výrobci ochranných pomůcek jako první bod zítřejšího jednání. (Ano.) Dobře, děkuji.

To byla všechna přednostní práva, která jsem zaznamenal. Takže pokud nejsou další přednostní práva, tak zde mám písemné přihlášky v pořadí - jako první se přihlásil pan poslanec Václav Klaus. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Mám návrh k pořadu schůze. Ekonomickými věcmi se jistě budeme sáhodlouze zabývat v těch bodech, které jsou schváleny. Je to podle mě ta nejdůležitější věc, hrozba toho ekonomického koronaviru a umírání českých firem a živnostníků, je to priorita číslo jedna. Kdybych měl tu moc, tak vyřadím všechny ostatní body, které se netýkají ekonomiky, z tohoto jednání.

Rozdali jsme vám všem překlad anglických opatření vlády Borise Johnsona pro vládní poslance, snad jako jakési zrcadlo, nebo prostě informaci o tom, jak to řeší jiné země, protože si myslím, že není důležité teď vynalézat kolo každý svépomocí, ale inspirovat se i v cizině, kde nějaká plošná opatření by snad mohla fungovat.

Co se týče zdravotních věcí, to jsme se věnovali tomu před chvílí. Prodloužili jsme nouzový stav o tři týdny a něco. Ale já bych chtěl přinést také něco pozitivního a využít těžkou situaci k ozdravení společnosti. Vycházím přitom z našeho dlouhodobého programu.

Když se díváte na tuto situaci, která je, tak jedna věc bije do očí, a to je, že globalisté a globální orgány nefungují. Slyšeli jste něco o OSN v poslední době? Sledujete světovou zdravotnickou organizaci WHO, která dva měsíce nedělala nic, pak vydala jedno zmatené prohlášení, pak vydala prohlášení, že se nemají nosit roušky, a teď tedy že se nosit mají? Nebo dokonce EU a její činnost? Nikoli. Já myslím, že přišel čas zbavit evropské byrokraty vlády nad touto zemí.

Jistě jste zaznamenali neuvěřitelně drzé rozhodnutí Evropského soudu v otázce kvót. Zbavme se nadvlády tohoto soudu nad touto republikou! Přijímáme v Parlamentu za normální situace nadpoloviční většinu evropských směrnic tu o zbraních, tu o GDPR, tu o dalších nesmyslech. Zbavme se toho!

Já bych si dovolil požádat o zařazení bodu, který se jmenuje "Jednostranné vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou". Když můj návrh neschválíte, budu ho předkládat na každé schůzi, která bude následovat. A protože si nedělám iluze o politickém rozložení současné Sněmovny, byť myslím, že lidé to vidí zcela opačně, tak jenom si dovolím návrh usnesení: Za prvé, Poslanecká sněmovna pověřuje vládu, aby zahájila legislativní kroky k jednostrannému vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou. A bod číslo dva, Poslanecká sněmovna zavazuje vládu, aby okamžitě stáhla z programu Parlamentu veškeré evropské směrnice a nařízení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dovolím si podotknout, že sice nemáte moc vyřadit všechny ekonomické body, ale máte moc to navrhnout. Nicméně registruji ten návrh na nový bod - Jednostranné vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou.

A nyní zde mám s písemnou přihláškou pana poslance Ferjenčíka k pořadu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se připojuji k návrhu vyřadit bod 812, to znamená sněmovní tisk, který se věnuje rozpočtové odpovědnosti, v tom znění navrženém vládou spíš rozpočtové nezodpovědnosti. A v případě, že tento návrh nebude přijat, navrhuji zařadit ho úplně jako poslední bod této schůze.

Zdůvodnění je prosté. Ten bod absolutně není potřeba projednat ve vztahu k akutním problémům této ekonomické krize. Současně se tam dá očekávat poměrně vášnivá debata, která se může i protáhnout. A myslím, že je extrémně nešťastné, abychom se kvůli tisku, který se věnuje až roku 2021 až 2027 tady zdržovali ve chvíli, kdy je potřeba řešit pomoc živnostníkům, situaci lidí v nájmech, řešení problematiky půjček a další akutní problémy, které jsou skutečně otázkou nejbližších dnů, týdnů a měsíců, a místo toho se zabývali zákonem, který skutečně není žádný důvod projednávat ani v nouzovém stavu, ani ve stavu legislativní nouze, ani bezodkladně. My si dokonce myslíme, že není potřeba projednávat ho vůbec.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, děkuji. To je tedy tento návrh. A pokud se již nikdo další k pořadu nehlásí, tak svolám kolegy do sálu a budeme o jednotlivých návrzích hlasovat, a to postupně v tom pořadí, jak byly načteny. Už jsem svolal kolegy. Pro ty, kteří přicházejí, opakuji, že budeme nyní hlasovat o návrzích na změnu pořadu.

Jako první to bude návrh z grémia, který jsem přečetl. Jedná se tedy o seřazení bodů, zařazení tří nových bodů na konec schůze a také rozhodnutí o tom, že budeme jednat po 19. a 21. hodině, pokud nikdo není proti, že bychom to zvládli jedním hlasováním. Nechal bych to jedním hlasováním. Nevypadá to, že by proti tomu byl protest. A myslím si, že nás je tady již dost... Paní Černochová? (Hovor mimo mikrofon.) Já ještě chvilku počkám, až se ověří... Budeme hlasovat všechny věci současně z grémia, nebo mám něco oddělit? Vypadá to, že není žádný konkrétní návrh ani protest, takže budeme všechno z grémia hlasovat v jednom hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro gremiální návrhy. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 3 je přihlášeno právě 100 poslanců a poslankyň, pro 96, proti nikdo. Konstatuji tedy, že tyto návrhy jsme schválili.

 

Jako další byl přednesen návrh zařadit nový bod, to znamená projednání sněmovního dokumentu 4723, což je zřízení nové dočasné komise pro dohled nad využíváním dat v souvislosti se zavedením chytré karantény. Doufám, že jsem to přečetl dostatečně přesně. Myslím, že je jasné, o čem budeme hlasovat. Takže nejdříve o zařazení tohoto bodu do schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP