(17.50 hodin)
(pokračuje Pikal)

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 4 je stále přihlášeno 100 poslanců a poslankyň, pro 33, proti 41. Návrh nebyl přijat. Takže o pevném zařazení už nebudeme hlasovat.

 

Pak je zde návrh pana předsedy Kalouska, a to vyřadit ze schůze bod číslo 812. Já myslím, že to je srozumitelné.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 5 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Pak zazněl návrh pana předsedy Jurečky na zařazení nového bodu, kterým je Informace vlády ve věci financování sociálních služeb a spolupráce s výrobci ochranných pomůcek. Je to srozumitelné.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 6 je přihlášeno právě 100 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 3. Návrh nebyl přijat. O pevném zařazení opět již nebudeme hlasovat.

 

Pak je zde návrh pana poslance Klause na zařazení nového bodu - Jednostranné vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 7 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 15, proti 64. Tento návrh byl zamítnut.

 

A jako poslední je zde návrh pana poslance Ferjenčíka zařadit bod 812 až jako poslední bod této schůze. Srozumitelné.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 8 je přihlášeno 100 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 36. Návrh nebyl přijat.

 

Mám za to, že tím jsme se vypořádali se všemi návrhy. A já se pokusím vrátit tam, kde jsem přestal. Ano.

 

A nyní se tedy musíme vypořádat schválením celého pořadu schůze, tak jak byl změněn v rámci gremiálního návrhu.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro schválení pořadu schůze. Kdo je proti?

hlasování číslo 9 je přihlášeno 100 poslanců a poslankyň, pro 97, proti nikdo. Konstatuji, že návrh pořadu schůze byl schválen.

 

A o tom, abychom jednali po 19. a 21. hodině jsme již hlasovali.

Takže nyní budeme pokračovat v projednávání pořadu této schůze, tak jak byl schválen. (Mpř. Pikal hovoří se zaměstnankyní organizačního odboru.) Před projednáváním toho vládního návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, což je sněmovní tisk 808, kde jsme ve zkráceném jednání, bychom podle § 99 odst. 5 jednacího řádu měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Já tedy otevírám rozpravu k tomu, jestli pro tento návrh jsou podmínky pro zkrácené jednání, a ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy o tom, jestli podmínky pro zkrácené jednání tohoto návrhu trvají. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, sněmovní tisk 808 ve zkráceném jednání - tedy že existují ty podmínky. Nevím, jestli budu svolávat znovu kolegy do sálu, jestli nás někteří opustili, čistě pro informaci.

A zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro to, že podmínky pro projednání tohoto návrhu ve zkráceném jednání trvají. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 10 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 91, proti 2. Konstatuji, že tedy návrh byl schválen.

 

A já tento bod nyní otevírám.

 

1.
Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
/sněmovní tisk 808/ - zkrácené jednání

Také připomenu, že existuje dohoda, že nebudeme uplatňovat faktické poznámky v rámci těchto bodů. Nicméně samozřejmě nemůžu žádnému poslanci bránit toto jeho právo uplatnit.

Předložený návrh uvede paní ministryně, místopředsedkyně vlády, ministryně financí Alena Schillerová, pokud pan předseda Stanjura nechce uplatnit přednostní právo v tento moment, ale myslím si, že to až do rozpravy. Takže prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi uvést ve stručnosti návrh zákona, který umožní pomocí kompenzačního bonusu zmírnit dopady aktuální krize související s koronavirem na osoby samostatně výdělečně činné.

Hospodářská činnost řady podnikatelů byla dnes bohužel úplně nebo částečně utlumena. Navržené opatření proto směřuje zejména na osoby samostatně výdělečně činné, které takto podnikají v rámci své hlavní činnosti, to znamená, jde o jejich majoritní zdroj příjmů, ale je zaměřené také na významnou část osob, které uvedenou činnost vykonávají jako vedlejší. Kompenzační bonus bude poskytován ve výši 500 korun za každý den v rámci období od 12. března do 30. dubna 2020, pokud bude osoba v daný den splňovat podmínky pro jeho poskytnutí. Čili celkově by mohla osoba samostatně výdělečně činná, podnikatel, obdržet částku až 25 tisíc.

Současná podoba návrhu zákona, tak jak budu teď vlastně podmínky, o nich mluvit, tak už je ve znění, nebo zohledňuji tam pozměňovací návrh komplexní, který jsem včera podpořila a prošel rozpočtovým výborem. Připravilo ho Ministerstvo financí, podala ho paní předsedkyně Vostrá a pan poslanec Volný a byl rozpočtovým výborem doporučen. Chtěla bych zdůraznit, že na přípravě tohoto návrhu, tohoto pozměňovací návrhu, se podíleli také zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Komory daňových poradců, za což děkuji.

Při přípravě tohoto opatření jsme si položili několik cílů. Předně jsme chtěli, aby se jednalo o opatření rychlé a administrativně nenáročné. Pomoc by tedy měla dorazit podnikatelům v řádu dnů. Zárukou toho je svěření kompetence k vyplácení kompenzačního bonusu finančním úřadům, které mají rozsáhlou síť územních pracovišť a jsou plně schopny tuto agendu zajistit. Ke správě bonusu budou současně využity osvědčené postupy podle daňového řádu. Čili kompenzační bonus bude poskytnut na základě jednoduchého čestného prohlášení. Já ho představím okamžitě, když se podaří schválení v Senátu, tak aby mohli ještě předtím, než podepíše zákon pan prezident a než prostě bude publikován ve Sbírce zákonů, tak aby mohli už podávat tato čestná prohlášení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP