(18.10 hodin)
(pokračuje Pikal)

Takže nyní otevírám obecnou rozpravu a jako první je do ní přihlášen s přednostním právem písemně pan předseda Stanjura, poté paní předsedkyně Pekarová. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já už jsem na předchozí schůzi řekl, že tento bod považujeme za naprosto klíčový a prioritní dnešního dne jednání Poslanecké sněmovny. Ten čas plyne hrozně rychle, tak chci jenom připomenout, že minulé úterý vláda jednomyslně podle informací z tiskové konference vlády schválila špatný návrh. Poté vláda přepracovala, resp. Ministerstvo financí přepracovalo ten návrh, který byl zveřejněn podle mě někdy o víkendu. Včera jej podpořil rozpočtový výbor. Před chvílí jsme rozhodli hlasováním, že to je základ. A chci říct, když jsem předtím v první větě byl kritický, že ten návrh je mnohem lepší. A chci říct, a za chvilku vám přednesu naše pozměňovací návrhy, že samozřejmě se vás pokusíme přesvědčit, že naše pozměňovací návrhy jsou dobré, správné a že návrh Ministerstva financí, který pak podala paní předsedkyně rozpočtového výboru Vostrá a pan poslanec Volný, vylepšuje. Ale i kdyby neprošly, tak chci jednoznačně říct, že podpoříme v závěrečném hlasování ten návrh, který jsme před chvílí vzali jako základ. Takže nejdřív kritika, protože ten návrh byl podle mě špatně, ten nový návrh je mnohem lepší.

Pozměňovací návrhy, které já přednesu, řeší celkem čtyři oblasti. Ve dvou, to budou ty druhé dva, chci poděkovat paní ministryni a Ministerstvu financí, které mi pomohlo s přesnou legislativní úpravou těchto dvou bodů, a já to pak oznámím, a ty dva pozměňovací návrhy jsem podal spolu s kolegou panem poslancem Kubíčkem.

První návrh, který podávám jménem našeho poslaneckého klubu, je návrh, aby ta částka - kompenzační bonus, to je takové hrozné, já tomu rozumím, že se to muselo nějak vymyslet, úplně se mi to nelíbí - ale ta částka, kterou chceme pomoct živnostníkům, resp. správně řečeno osobám samostatně výdělečně činným, aby nebyla 25 000, ale 30 000. Ten pozměňovací návrh díky tomu, že to rozhodné období je od 12. března do 30. dubna, to je přesně 50 dnů, takže 50 x 500 za jeden den je 25 000, takže ten pozměňovací návrh je vlastně jednoduchý, kdy ta částka 500 Kč se v textu návrhu zákona nahrazuje částkou 600 Kč. 600 Kč x 50 dnů je 30 000. Myslíme si, že to je částka adekvátní.

My jsme s tím návrhem přišli zhruba před dvěma týdny. Musím popravdě říct, že ta částka, kterou navrhla vláda, resp. Ministerstvo financí, se tomu významně blíží, že ten rozdíl není nijak dramatický. Můžeme potom podle toho, jaký okruh živnostníků, resp. osob samostatně výdělečně činných na to dosáhne, jaké jsou rozpočtové dopady. V té maximální verzi to může být asi 3 miliardy. Někdo řekne, že tři miliardy jsou hrozné peníze, ale vláda oznámila, a my jsme tu částku vlastně kvitovali, že je připravená na podporu ekonomiky uvolnit až jeden bilion korun, ať už formou přímých, nebo nepřímých, abych to řekl přesně, jak to bylo, a v tom ty 3 miliardy k tomu jednomu bilionu je částka, která není nijak významná. Přitom živnostníci, OSVČ, tvoří zhruba 10 % naší populace. To znamená, ta částka není nijak přemrštěná. A myslíme si, že si to osoby samostatně výdělečně činné opravdu zaslouží, protože mnohé z rozhodnutí vlády, které jsme podporovali a podporujeme, to je třeba říct, ze dne na den jim tržby spadly na nula. Ne o 10 % nebo 20 %, ale prostě na nula.

Takže to je první návrh, který je uveden ve sněmovním dokumentu 4794, ke kterému se pak v podrobné rozpravě přihlásím.

Druhý návrh řeší vlastně oblast, resp. množinu, resp. ty všechny, kteří by mohli na tuto částku, na tuto pomoc dosáhnout. Podle České správy sociálního zabezpečení bylo na konci loňského roku v České republice celkem - nebudu číst ty jednotky, jenom tisíce - 1 031 000 OSVČ, z toho 598 000 v hlavní činnosti, což je zhruba 600 000, a 433 000 s vedlejší činností. Podle vyjádření paní ministryně ten návrh Ministerstva financí by mohl pomoci až 700 000 OSVČ. Vycházím z veřejného vyjádření paní ministryně. Nebude mě chytat za slovo. Je jasné, že nejsme schopni úplně přesně odhadnout. Takže v této chvíli nám podle této statistiky chybí 330 000 OSVČ, které by mohly také, pokud by to Sněmovna uznala za vhodné, a my to doporučujeme, na tuto pomoc dosáhnout. U těch 700 000 odhadovaných jsou ty náklady zhruba 17,5 miliardy. U těch 331 000 by došlo k navýšení zhruba o 8,3 miliardy. My jsme to i propočetli, aby bylo jasné, o jakých částkách hlasujeme.

Tento návrh máme ve dvou variantách. První je úplně jednoduchý. Týká se to opravdu úplně všech. To znamená, že v tom § 2, kde je vyjmenováno, kdo je subjekt kompenzačního bonusu, by byl jednoduchý odstavec 1: "Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodového pojištění." A pak zůstávají ty paragrafy, které navrhla vláda a Ministerstvo financí, to znamená, že to je buď osoba, která splňuje tu definici podle § 1, anebo jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019. To jsme převzali z toho návrhu Ministerstva financí.

Takže zjednodušeně řečeno, tento pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 4791, říká: na tuto pomoc mají nárok všechny OSVČ, pokud splní všechny ty podmínky, o kterých mluvila paní ministryně ve svém úvodním slově.

K tomu máme druhý návrh, který reaguje na ty zaměstnance, protože v návrhu Ministerstva financí z těch, kteří mají vedlejší činnost, ten návrh říká, že mohou o tuto pomoc požádat invalidé nebo starobní důchodci, osoby s nárokem na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství a studenti. (Ministryně financí reaguje od stolku zpravodajů.) Ne, to tam není podle toho zákona. Já jenom čtu, co je podle zákona o důchodovém pojištění, za co se považuje samostatně výdělečná činnost v případě. A u těch zaměstnanců je rozhodná částka na to, aby byli součástí pojištění, zhruba 78 000 za loňský rok. Takže my navrhujeme, aby se to týkalo i všech zaměstnanců, kteří splní tu rozhodnou částku ve vedlejším podnikání, a jsou tudíž účastni pojištění. - Sněmovní dokument 4792, který je o něco užší varianta než ten první návrh, aby na tu pomoc dosáhli úplně všichni.

Pak tady jsou dva pozměňovací návrhy, u kterých, zopakuji, bych chtěl poděkovat paní ministryni a Ministerstvu financí s pomocí, aby ten návrh byl legislativně správný, proveditelný a aby to mohly zúřadovat i finanční úřady.

Ten první návrh se jmenuje podání mailem. Pokud se osoba výdělečně činná, vycházím z těch čísel, 700 000 bude mít nárok, nebo až milion, podle toho, jak rozhodneme, a když jsme zjišťovali, zhruba 180 000 těchto osob má datovou schránku, nevíme, kolik má elektronický podpis, ale bude to řádově méně, takže předpokládáme, že možnost poslat tu žádost buď datovou schránkou, nebo ověřeným elektronickým podpisem bude mít zhruba 200 000 OSVČ. A ti ostatní, to znamená 500 000 až 800 000, vyplní tu žádost a budou mít v zásadě tři možnosti: dát tu žádost do obálky, napsat adresu, zajít na poštu, vystát frontu a odeslat; nebo dají tu žádost do desek, přijedou před sídlo finančního úřadu a tam do těch boxů nebo na podatelnu, když si vystojí frontu, a hodí tam tu obálku; anebo - a to je ten návrh, který tady přinášíme - naskenují nebo ofotí tu žádost i se svým podpisem a pošlou ji normálně mailem na adresu elektronické podatelny finančního úřadu. Myslím si, že bude to záležet na té konkrétní OSVČ, kterou z těch možností využije. Myslím, že nejpohodlnější je to naskenovat nebo ofotit a poslat mailem, tím se nebudou vytvářet fronty ani na finančním úřadě, ani na poštách. - Tento pozměňovací návrh je v systému pod číslem 4831.***
Přihlásit/registrovat se do ISP