(18.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A poslední pozměňovací návrh. My jsme včera vedli s paní ministryní debatu na rozpočtovém výboru, jakým způsobem zabezpečit, že tento příspěvek nebude podléhat zdanění. Dospěli jsme ke shodě, že co se týče tohoto příspěvku, je to dostatečně ošetřené v tom návrhu, který schválil rozpočtový výbor, v tom komplexním pozměňovacím návrhu, nicméně chci připomenout, že jsme na minulé schůzi schválili ošetřovné pro OSVČ, a to zatím ošetřeno není. Není v tom žádný úmysl. Já myslím, že spíše v té hektické době jsme to vlastně opomněli, když jsme chtěli rychle schválit, aby mohly o to ošetřovné OSVČ žádat, z dnešních údajů vím, že už to učinilo více než 40 000 OSVČ, o to ošetřovné. Abychom zvýšili právní jistotu, aby si byli jisti, že to nebude součástí zdanění, až budou podávat daňové přiznání, tak pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 4833, tuto konkrétní dávku ošetřovného OSVČ řeší, aby to bylo zcela jasné. A je to v souladu i s doporučením Komory daňových poradců a naposledy připomínám, že je to vypracováno ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Ty poslední dva návrhy pod čísly 4831 a 4833 jsem do systému zavedl a jako kolegu jsem uvedl pana poslance Romana Kubíčka.

Jménem našeho klubu vás žádám o podporu všech těchto pozměňovacích návrhů, protože si myslím, že 30 000 je lepší než 25 000, že si tu podporu zaslouží úplně všechny OSVČ bez ohledu na to, jestli jsou zaměstnány, nebo pobírají nějaký typ důchodu, protože si myslím, že ty dopady mohou být na všechny stejné, a budou na všechny, ať už v té první linii, anebo ty sekundární efekty, o kterých mluvila paní ministryně.

Současně chci avizovat, že podpoříme celou řadu dalších pozměňovacích návrhů, ať už pozměňovací návrh, který jsme vypracovali společně jako pět opozičních stran, jako pozměňovací návrhy, které přednese paní poslankyně Kovářová, pan poslanec Ferjenčík a další. Omlouvám se, že jsem na některé možná zapomněl, nebyl v tom žádný úmysl. Bude pak úplně jasné v tom hlasování, jak to vlastně dopadne.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní s přednostním právem paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, všichni víme, že malí, střední podnikatelé a živnostníci jsou páteří české ekonomiky. A tak jako tělo nemůže být bez páteře stabilní, tak ani česká ekonomika nemůže bez těchto lidí, aktivních podnikatelů, existovat a fungovat. Jsou to zástupci střední třídy, která často vytváří nezastupitelné hodnoty, které pak ostatní spotřebovávají. Vytváří služby, které poskytuje všem ostatním, a jsou to lidé, kteří málokdy od státu něco žádají.

A my teď, v tuto chvíli, když se jim velmi těžce vede, jsme povinni jim podat pomocnou ruku a pokusit se co největší množství z nich zachránit. Tato situace ohledně krize zdravotní se přesouvá do krize ekonomické, tak netěší samozřejmě nikoho z nás a není lehká pro nikoho, ať už je to zaměstnanec velké firmy, nebo je to majitel velké firmy, ať už je to zaměstnanec státu, prostě kdokoliv, ale právě zejména OSVČ, malé a střední firmy tou situací, dovolím si tvrdit, trpí nejvíc.

A tak jako pomáhá Antivirus, a tedy kurzarbeit, který je v něm obsažený, velkým firmám s udržením zaměstnanců, tak jako může pomoci mnohým těm menším zaměstnavatelům, tak jako pomáháme ošetřovným rodičům dětí, kteří museli zůstat s nimi dlouhé týdny doma, ještě nevíme, jak dlouho to bude trvat dále, tak musíme pomoci právě i těmto lidem. A ta pomoc, která přichází od vlády tady v tomto návrhu, nám přijde jako určité základní východisko, které ale chceme ještě vylepšit. Proto jsme se také spojili s ostatními opozičními stranami, dali jsme hlavy dohromady a dali jsme několik hodin práce na tom, abychom opravdu přišli s takovými změnami a vylepšeními, která skutečně pomohou zachránit více z těch živnostníků, na které by se takto vládou navržený zákon nemusel vztahovat, anebo by byl prostě pomocí nedostatečnou.

Proč je musíme zachránit, je snad jednoznačné. Nejenom že si nevážíme jenom těch velkých, ale samozřejmě těch menších, a už vůbec nepovažujeme jako TOP 09 OSVČ a malé firmy za parazity, ale myslím si, že všichni víme, že pokud chceme stavět ekonomiku dále na nohy poté, co všechno tohle skončí, tak budeme potřebovat právě, aby i ony dále fungovaly. Nechceme přece nikdo dopustit to, aby se z podnikajících osob stali lidé, kteří budou chodit pro dávky na úřad práce. A pokud tomu chceme takto tedy zamezit společnými silami, tak musíme u mnohých těch návrhů ještě s pomocí přidat.

My jsme - nebudu tady vyjmenovávat úplně všechna ta opatření, která tam v těch návrzích najdete, ale jsme se opravdu snažili o poskytnutí komplexní pomoci, která bude zaměřena tedy zejména na ne úhradu, samozřejmě, náhradu plné škody v plném rozsahu, včetně náhrady za ušlý zisk, tak jak občas slyšíme od některých ministrů, že to by snad měl být ten cíl, tak to opravdu ne, ale jde nám opravdu o aspoň tu minimální podanou ruku, která je zejména v oblasti fixních nákladů podle našeho názoru snadno administrovatelná tak, že pomůžeme s úhradami té jedné z největších položek těch fixních nákladů a to jsou nájmy.

V případě, že tedy firmy musely ze dne na den zavřít své provozovny, v případě, že OSVČ taktéž nemohly ze dne na den provozovat svoji činnost, ale mají tedy tyto fixní náklady, a to nemají skutečně všichni, ale mnozí ano, tak je nutné jim pomoci s tímto velkým výdajem v jejich rozpočtu. Proto navrhujeme v tom našem pozměňovacím návrhu, společně předloženém, aby tedy 100 procent nájmu bylo kryto po celou dobu této situace těm, kteří tedy museli opravdu zavřít, a těm, kteří museli významně omezit a nemohou teď provozovat v plném rozsahu, tak alespoň 80 procent té částky. To jim skutečně může pomoci se udržet při ekonomickém životě a to může pomoci tomu, aby až budou otevírat znovu, tak skutečně otevírali, aby to nebylo tak, že zůstanou ty provozovny už navždy zavřené.

Chceme také, aby ta pomoc byla širší, aby, jak tady zaznělo, to nebylo 25 tisíc, ale 30 tisíc. Chceme, aby ta pomoc pokračovala i po 30. dubnu tak, že i za každý další den nějaká částka, která je tedy stanovena 500 korun, bude poskytnuta. Chceme také nezapomenout na všechny ty, kteří pracují na dohody, a prostě celou řadu dalších vylepšení předkládáme. Já věřím tomu, že pokud vláda skutečně myslí vážně to, že jsme teď všichni na jedné lodi a táhneme za jeden provaz, tak jak se teď velmi často používá a říká, tak nebude hledět na to, kdo konkrétně tedy tyto návrhy připravil, že to je z opoziční strany, ale jaký mají cíl, a že pokud skutečně chceme dosáhnout tohoto cíle, tedy udržet ekonomicky při životě co největší množství našich firem, ať už malých, středních, nebo tedy živnostníků, tak pro to zvedněte ruku.

Chtěla bych tedy poděkovat všem ostatním stranám a jejich expertům ekonomickým na této spolupráci, která byla velmi rychle uvedena v konkrétní výstup, a chtěla bych poprosit vás všechny ostatní z koaličních stran, abyste skutečně teď odložili stranou to, jestli jsme koalice, opozice, to, z jakých jsme stran, a abyste podpořili tyto návrhy ve prospěch všech těch, kterých se týkají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP