(18.30 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Není tady sice v tuto chvíli pan ministr Havlíček, ale chci ještě připomenout jednu věc, která sice ne úplně přímo souvisí s tímto návrhem, ale souvisí také se státní pomocí, která teď přichází formou půjček, které jsou pod Covid I, Covid II. Tyto programy opomenuly významnou část podnikatelů, totiž podnikatele z Prahy. A my bychom neměli nechat ty statisíce lidí, kteří tady provozují nějaký podnik a provozovnu, na holičkách a obrátit se k nim zády. A tady byl i příslib vůči hlavnímu městu a jeho představitelům, že jednali jednotliví zastupitelé s panem ministrem v nedávných dnech, že ještě do Velikonoc tedy bude spuštěn další program, který tyto podnikatele už neopomine a naopak zahrne. Chci apelovat na vládu, aby s tímto skutečně pohnula a co nejrychleji se pustila do spuštění programu, protože každý den nejistoty pro tyto lidi znamená opravdu rozhodování, jestli se vůbec mají ještě dále snažit držet svůj podnik, nebo jestli už jej mají zavřít. A my určitě nechceme rozlišovat mezi tím, když někdo podniká v hlavním městě a někdo mimo něj. Náklady tady nemá o nic nižší, naopak. Takže apeluji na to i z hlediska toho, že jsem poslankyně zvolená za Prahu, a z hlediska toho, že úplně jednoznačně nelze rozlišovat mezi podnikateli podle toho, odkud jsou.

A velmi mě mrzí, že tady vlastně dochází k častému opravování jednotlivých návrhů takto za pochodu stejně tak, jako to bylo právě u tohoto návrhu, který se ještě několikrát proměňuje, a pevně doufám, že nakonec tady dosáhneme jeho zlepšení tak, aby skutečně pomohl. Mnohokrát už v posledních dnech zaznělo, že rychlost je klíčová, takže kdo rychle dává, dvakrát dává. A my musíme pomoci všem těm, kteří tady provozují svůj obchod, restauraci či hospodu či jakoukoliv další službu. Pomoci jim, ať už jsou to lidé, kteří dělají jakoukoliv činnost, jako je průvodcovská činnost a další, kteří dneska nemohou svoji činnost provozovat ani v omezeném režimu a jsou prostě ze dne na den úplně bez příjmu. Věřím tomu, že státní rozpočet to nejenom unese, ale tomu se to do budoucna vyplatí, protože tito lidé pak brzy budou moci znovu nastartovat a fungovat a samozřejmě také budou do systému po nějaké době moci znovu přispívat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsme v rozpravě. Přihlášená je paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se za klub STAN vyjádřila k vládnímu návrhu zákona, který se týká kompenzačního bonusu.

My tento návrh vnímáme jako důležitou pomoc pro naše živnostníky právě v době, kdy naše hospodářství je téměř umrtveno koronavirovou krizí. Tento návrh také vnímáme jako první pomoc na překlenutí nejhorších krizových týdnů pro živnostníky a zároveň ho vnímáme jako pomoc všem těm živnostníkům, kteří se ze dne na den ne vlastní vinou ocitli bez zákazníků, zakázek, a tedy i bez peněz. Co je důležité, a myslím, že to vnímá každý z nás, živnostníky potřebujeme. A potřebujeme je udržet mimo úřady práce a potřebujeme je udržet v době krize v takové kondici, aby byli ochotni a především schopni, až krize pomine, obnovit své podnikání. Proto vítáme návrh, který Ministerstvo financí předložilo, a také vítáme to, že byl předložen komplexní pozměňovací návrh, který rozšiřuje počet těch, kteří budou moci požádat o tento kompenzační bonus, o tuto podporu.

I přesto, že tento návrh podporujeme, tak jsme připravili kromě návrhů, které podporujeme ze strany jiných opozičních stran, pozměňovací návrhy, které bych si zde dovolila přednést.

Prvním takovým návrhem je takzvaný klouzavý bonus. V návrhu zákona se praví, že nárok na takovýto bonus v hodnotě 500 korun na den je možné nárokovat v období od 12. března do 30. dubna. My proto navrhujeme ale jinou variantu, a to z následujícího důvodu. Vláda říká: jsme si vědomi toho, že živnostníci mají velký problém, potřebujeme naše živnostníky a chceme živnostníkům pomoci. Ale v návrhu se říká, že jen do 30. dubna. Myslím, že je pro živnostníky důležité, a paní ministryně to také uváděla při obhajobě tohoto návrhu, že v prvních fázích mimořádného opatření došlo k tomu, že řada živnostníků takzvaně zpanikařila, slovy paní ministryně, a šla na úřad práce zažádat o podporu. My navrhujeme, abychom avizovali, že živnostníky chceme podporovat i v následujících týdnech či měsících po dobu trvání mimořádných opatření, a to z toho důvodu, aby živnostníci měli jistotu, že tato podpora bude trvat i nadále po tomto termínu. Mnozí se v těchto dnech rozhodují, zda půjdou na úřad práce, zda přeruší svoji živnost, či nikoliv. A proto dejme živnostníkům signál, že je chceme udržet i po tomto datu, po datu 30. dubna. Dejme jim signál, že když vydrží, tak podpora bude následovat i v dalších týdnech po dobu trvání mimořádných opatření, tedy za každý další den po dobu trvání mimořádných opatření jim bude náležet 500 korun za den. To je tedy náš první návrh.

Druhý návrh se týká těch, kteří skutečně ze strachu po vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření šli na úřad práce a zažádali o podporu, přerušili živnost, a tímto pozměňovacím návrhem je vracíme zpět do systému tohoto kompenzačního bonusu. Na co ovšem tento návrh zákona zcela zapomíná, jsou ti, kteří mají jako hlavní poměr pracovní poměr a jako vedlejší činnost mají živnost živnostenskou. Proto si myslím, že řada těch, kteří mají nízký úvazek jako pracovní poměr a jako živnost mají vyšší výdělky, tak ti z tohoto systému zcela vypadávají, a navrhujeme, aby i oni, to znamená, že mají pracovní poměr jako hlavní činnost a jako OSVČ mají činnost vedlejší, do tohoto systému zapadli.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně, já bych vás chtěl upozornit, že jsme zkrátili čas, který vám vypršel, na pět minut.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pardon, já se ještě přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Ferjenčík. Připraví se pan poslanec Roman Onderka. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP