(19.00 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Jsem rád, že po tom prvním výstřelu z Ministerstva financí, který opravdu nebyl podařený, jsme došli k variantě, která už je mnohem přijatelnější. Přesto bych chtěl přesvědčit kolegy i z vládních řad, aby podpořili pozměňovací návrhy, které předkládá opozice. Já budu jednak apelovat, abyste podpořili pozměňovací návrh, který jsme vytvořili v rámci opozičních politických stran, a chtěl bych poděkovat všem kolegům z opozičních stran od Pirátů přes STAN, lidovce i TOP 09, že jsme dospěli k nějakému podle mého názoru rozumnému kompromisu, který, pokud bude přijat, je podle mého názoru lepší variantou než ten pozměňovací komplexní návrh paní poslankyně Vostré, protože bude znamenat větší kompenzaci pro naše OSVČ. Takže o to chci poprosit.

A znovu říkám, podnikatelé, OSVČ, ti nejmenší živnostníci jsou nejohroženější skupinou, která vždycky nese jakoukoliv krizi nejhůře. Myslím, že nám je všem jasné, že celá řada velkých korporací, byť budou mít problémy, má větší šanci přežít než živnostníci malí. Stejně tak, jak už jsem ráno apeloval na to, že přestože dneska budeme schvalovat nejrůznější podpory, tak já za zcela zásadní stejně považuji to, aby tito podnikatelé mohli znovu do své práce, mohli znovu podnikat a aby se začínala odstraňovat ta restriktivní opatření.

Ale ta jednorázová pomoc je podle mého názoru také nezbytná. Jen si myslím, že měla přijít okamžitě, že jsme nemuseli nic složitě vymýšlet, že prostě v řádu desetitisíců korun ta podpora měla přijít mnohem dříve, a dneska jsme mohli vymýšlet program, který by nastavoval parametry té podpory tak, aby byla třeba spravedlivější, ale měli jsme to rozdělit na dvě části. Na okamžitou pomoc v řádu desetitisíců, která by nevyžadovala žádné podmínky, a pak bychom tady mohli hodiny diskutovat o tom, jak nastavit ten systém, aby byl spravedlivý.

Nicméně je celá řada pozměňovacích návrhů. Rovněž si myslím, že 25 tisíc je méně než 30 tisíc, a poprosím o to, abyste v tomto smyslu pozměňovací návrhy podpořili. A já se tedy hlásím a v podrobné rozpravě se přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům. Jednak k tomu společnému opozičnímu, za který ještě jednou kolegům děkuji, a jednak k tomu svému dalšímu pozměňovacímu návrhu, který rozšiřuje tu podporu i na OSVČ, kteří nemají podnikání jako svoji hlavní činnost.

Další parametry toho opozičního návrhu určitě představí i kolegové z opozičních stran, protože každá politická strana z opozice si tam prosadila svoji vlastní prioritu a myslím si, že se všichni pod ten návrh můžeme hrdě přihlásit a podepsat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám za dodržení času. Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl na úvod, ještě než se dostanu ke konkrétním pozměňovacím návrhům, tady za prvé poděkovat, protože si myslím, že opravdu tady u tohoto materiálu tím komplexním pozměňovacím návrhem, který byl připraven od minulého pátku, došlo k výraznému posunu a rozšíření podpory vůči živnostníkům v České republice i zahrnutím těch oborů, které byly avizovány, že jsou problematické, jako třeba i umělci a tato povolání a tak dále.

Ale chtěl bych tady ještě říci, že bych velmi požádal, aby vláda projednala a zvážila ještě další opatření, protože si myslím, že situace v tomto okamžiku vyžaduje opravdu masivní a rychlou podporu, kterou bychom měli poskytnout a kterou bychom mohli případně revidovat za několik měsíců, a sice abychom opravdu pokračovali v těch opatřeních například i tou formou odpuštění plateb odvodů sociálního a zdravotního pojištění, nikoliv jenom toho odložení, byť tady proběhlo to odpuštění pro živnostníky v rámci sociálního, v rámci toho minimálního zákona o limitu. Tak si myslím, že v tento okamžik opravdu živnostníci, malé, střední firmy až po velké firmy by uvítali alespoň dočasné odpuštění plateb a odvodů sociálního a zdravotního. Za to bych velmi plédoval.

Pak je tady velmi důležitá jedna věc. Blíží se nám termín platby kvartálního DPH. Zase bych velmi uvítal, kdyby tady vláda zvážila návrh, a sice odložení splatnosti této splátky za první kvartál tohoto roku například až k 1. lednu příštího roku, protože ponechání cash flow ve firmách, které by nemusely platit DPH v tento okamžik, by opravdu bylo výraznou pomocí. Takže vlastně bychom na tři čtvrtě roku dokázali velmi rychle, efektivně, bez složité administrace v rámce různých covidů a tak dále a tak dále ty peníze v těch firmách ponechat a vzít si je prostě za tři čtvrtě roku, nebo případně vyhodnotit tu situaci, a mohli bychom rozhodovat o nějakém dalším odložení plateb.

Zároveň bych také velmi plédoval za to, aby vláda zvážila případně i úpravu zákona o veřejných zakázkách, abychom, řekněme, umožnili zadavatelům třeba i více preferovat domácí výrobce, definovat si strategické obory, strategická odvětví. A také bych byl velmi rád, aby vláda i na úrovni Evropské unie definovala lepší ochranu evropského trhu a i podporu strategických odvětví právě v rámci celého unijního trhu.

A nyní, protože už jsem vyčerpal polovinu času, tak k těm konkrétním návrhům, které navrhuji společně také i se zástupci některých dalších stran. Chci říci, že jsem podal návrh, který se týká podpory právě živnostníků, OSVČ, kteří jsou na vedlejší činnost. Je to zhruba 480 tisíc lidí v republice, kteří řádně platí své odvody vůči tomuto státu, píší mi své příběhy, že pracují na částečný úvazek a OSVČ je výrazný doplněk jejich příjmu, příjmu jejich rodiny, jejich domácnosti. Také mi takto píší maminky samoživitelky. Mohu je doložit.

Když jsem se díval dokonce i na facebookový profil paní ministryně, tak je tam několik tisíc komentářů. A i tito lidé tam píší - OSVČ na vedlejší činnost - a říkají: jak stát bude schopen pomoci i nám? ptají se tito lidé. Takže si myslím, že by ta pomoc - já ji navrhuji na úrovni poloviny toho, co navrhuje vláda, mám to tam ve dvou variantách, buďto polovina z 25 tisíc nebo polovina z 30 tisíc, takže toto si myslím, že by bylo velmi dobré, abychom to těmto podnikatelům poskytli.

Zároveň tam navrhuji také úpravu, abychom byli flexibilnější a umožnili podání těch žádostí místo 60 dnů 90. Zároveň, aby stát musel garantovat, že do 14 dnů tyto finanční prostředky vyplatí. A aby bylo naprosto jasné, tak tam také uvádím to, aby stát nezapočetl tuto finanční podporu, pokud ten daňový subjekt už podal daňové přiznání a má daňovou povinnost, protože ta je v tento okamžik odložena a může ho ten subjekt zaplatit až do konce června. Takže mě přijde fér alespoň třeba na ten měsíc, měsíc a půl cashově tady těmto podnikatelům pomoci.

Zároveň se také snažím pamatovat na skupinu podnikatelů, která tady není často zmiňovaná, ale je také velmi ohrožena, to jsou ta nejmenší eseročka, která jsou tvořena jedním člověkem, abychom i zde zahrnuli principiálně stejnou podporu, s jakou pamatujeme na OSVČ, abychom takto pamatovali i na tato malá eseročka.

No a pak tam mám pozměňovací návrh, který se týká legislativně technických úprav a tak dále. K tomu se pak přihlásím v té podrobné rozpravě.

Ale bych rád, aby to, co jsem tady říkal, byť chápu, že třeba z nějakých strategických politických důvodů to třeba nebude teď podpořeno, tak bych byl rád, aby to vláda zvážila, aby ta podpora byla masivní. Za KDU-ČSL mohu říci, že my tyto kroky podpoříme, podpoříme rozšíření masivnější podpory vůči podnikatelům, vůči stabilitě zaměstnanosti v České republice. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za přesné dodržení času. Paní poslankyně Richterová vystoupí v obecné rozpravě. Upozorňuji, že dle dohody na grémiu poté, co jsme zkrátili řečnickou dobu na pět minut v obecné rozpravě a na pět minut v podrobné rozpravě, každý poslanec vystoupí pouze jednou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážení zástupci vlády... (Obrací se na ministryni Schillerovou.) Ano, zdravím vás, paní ministryně. Jsem ráda, že jste tady, protože jinak bychom nemohli jednat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci trochu vysvětlit, proč za Piráty v těch pozměňovacích návrzích, které předkládáme, tak zdůrazňujeme, že je důležité, aby nikdo nepadnul kvůli koronaviru na úplné dno. Proč to považujeme v České republice v roce 2020 tak důležité zdůrazňovat? Jsou totiž dlouhodobé výzkumy o tom, že téměř čtvrtina českých domácností nemá úspory, nemá rezervu pro náhlý výdaj 10 tisíc korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP