(19.10 hodin)
(pokračuje Richterová)

Máme rozsáhlý nedávný výzkum nazvaný "rozděleni svobodou" a ten výzkum popisuje takzvanou ohroženou a strádající třídu. Já to připomínám proto, že to jsou lidé, kteří často nemají dostatečnou síť známých, dostatečně širokou rodinu, nemají ten sociální kapitál kromě kapitálu ekonomického, aby si mohli pomoci sami. A jsou jich mezi námi statisíce. Spousta těchto lidí se mi v posledních dnech ozývá s otázkou: Co mohu dělat? A té otázce většinou předchází pokus získat nějakou základní pomoc na jídlo pro děti a na překlenutí nájmu do dalšího měsíce na úřadu práce. A typické je, že hned do telefonu na úřadu práce řeknou: O akutní dávku mimořádné, okamžité pomoci si ani nežádejte, stejně vám ji nepřiznáme. A když si lidé požádají, tak je zamítnuta.

Mám tyto zprávy z veliké skupiny matek samoživitelek, kde je přes devět tisíc žen, a žádná neřekla na výzvu, že by tu dávku akutně v okamžiku potřeby dostala. Mnoho jich reportovalo zamítnutí. A spousta těchto žen si přivydělávala na dohody. Spousta lidí, kteří pracovali pro Českou poštu, pracovala na dohodu o pracovní činnosti. Učitelé na částečný úvazek, asistenti pedagoga, ti všichni typicky mají dohody o pracovní činnosti. Proto považujeme za velmi důležité, abychom v menší míře poskytli kompenzaci, příspěvek i dohodářům. To je klíčový návrh, který tady dnes je. Je to návrh pro zhruba 150 tisíc lidí, kteří si platili pojištění, kteří odváděli sociální pojištění úplně stejně jako jiní zaměstnanci. Čili ano, Ministerstvo práce se snaží zajistit tu funkční mimořádnou dávku, ale zatím v praxi to tak vůbec není. V praxi na ni málokdo dosáhne.

Stejně tak často tito lidé pracující na dohodu mají malé děti a nemají ošetřovné. V okamžiku, kdy jsou to ještě samoživitelé či samoživitelky, tak jsou ve zcela bezvýchodné situaci. Jsou zavřené školy a školky, mají své děti doma, nemohou ani shánět brigádu, natož aby dali děti na hlídání ke starším rodičům, kteří jsou riziková skupina. Právě proto se snažím vysvětlit, že odmítnout podporu lidem, kteří pracují na dohodu, a odmítnout ošetřovné dohodářům, přinejmenším těm, kteří odváděli sociální pojištění, a případně ještě zpřísníme nemocenské pojištění, opravdu nedává smysl.

A poslední věc. Nerozumím, jak je myšlený pozměňovací návrh pana poslance Onderky. Právě proto, že se věnuji tomu, kdo všechno potřebuje ty přivýdělky a je na nich bytostně závislý, je to i řada ze 170 tisíc invalidních důchodců prvního stupně, kteří mají v průměru 6,5 tisíce korun invalidní důchod. Ano, já vím, že tam jsou. Ale tam je pozměňovací návrh pana poslance Onderky, že ten, kdo má výdělek právě třeba i na dohodu nebo na jiný zaměstnanecký poměr, tak pokud zároveň je samostatně výdělečně činný, tak by bonus nedostal. Prosím o vysvětlení, protože nechápu, k čemu by tento pozměňovací návrh měl být dobrý.

Ještě jednou apeluji, je tady příliš mnoho děr v tom systému a lidé budou padat na dno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám za skoro dodržení času. Paní poslankyně Věra Kovářová se prosím ujme slova, pokud tady někde je v sále. Je. A já jí dám slovo, protože jsem ji přerušil v době, kdy ještě nebylo rozhodnuto o zkrácení řečnické doby na pět minut. Takže prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ano, děkuji za slovo. Já bych se tedy vrátila k té první části svého příspěvku. Hovořila jsem o tom, že v zákoně chybí zcela jedna skupina, respektive v té celkové pomoci, která je poskytována živnostníkům nebo podnikatelům. Tou skupinou jsou v podstatě živnostníci, ale většinou jsou to malá eseróčka, rodinné firmy a podobně. A to jsou ti, kteří si na OSVČ kompenzační bonus nesáhnou, ale zároveň se ocitají ve velmi těžké situaci, jsou bez prostředků, musí zaplatit odvody za své zaměstnance, přestože je poté dostanou, platba DPH a podobně.

Možná jste slyšeli o jednom kadeřnickém salonu v Praze. A to je takový salon, to je eseróčko, rodinná firma existující již za první republiky a v současné době má cirka sedm zaměstnanců a paní kadeřnice si v podstatě nemůže, respektive majitelka tohoto salonu si nesáhne de facto na žádnou z těchto podpor. Myslím si, že takovýchto případů je celá řada, a byla bych ráda, a tak jsme se dohodli i s kolegy z opozičních klubů, aby nějakým způsobem bylo pomoženo těmto drobným firmám, které nezapadají ani do jednoho z rámců těch podpor, které jsou. A nehledě na to, že upozorňuji, že sice paní ministryně říkala, že by si mohli požádat o půjčky, ale oni toto rozhodně dělat nechtějí a obávají se budoucnosti.

Proto jsme se s kolegy shodli, že navrhneme usnesení, které se sice netýká tohoto tisku jako takového, ale v podstatě by mohlo nějakým způsobem řešit problematiku právě takovýchto menších firem. Já si dovolím přečíst návrh tohoto usnesení a týká se programu Antiviru:

Poslanecká sněmovna ukládá prostřednictvím vlády Ministerstvu práce a sociálních věcí vypracovat následující změnu dokumentu Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus.

Za prvé, změna režimu, to je ta změna na dobu zavření podniku, tak, aby na prvních 250 zaměstnanců včetně činila míra podpory 100 % z uznatelných nákladů a nad 250 zaměstnanců činila míra podpory 80 % z uznatelných výdajů. Kritérium počtu zaměstnanců se posuzuje ve stavu ke dni 11. března 2020. Podpora se vyplácí i za kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém odpadla překážka v práci. Čili ještě by se zvýšila podpora o měsíc, kdy nebudou trvat mimořádná opatření.

Za druhé, změna režimu pro nepřímo dotčené tak, aby na prvních 250 zaměstnanců včetně činila míra podpory 80 % z uznatelných nákladů a nad 250 zaměstnanců činila míra podpory 60 % z uznatelných výdajů. Kritérium počtu zaměstnanců se posuzuje ve stavu ke dni 11. března 2020. Podpora se vyplácí i za kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém odpadla překážka v práci.

A za třetí, žádosti o podporu v Programu podpory zaměstnanosti Antivirus podané přede dnem, kdy nabudou účinnosti jejich výše uvedené změny, se posuzují ve znění Programu podpory zaměstnanosti Antivirus ve znění přijatých změn. V případě, že dohoda byla uzavřena ještě přede dnem nabytí účinnosti přijatých změn, předloží Úřad práce ČR žadateli návrh na uzavření dodatku, kterým bude výše podpory sjednocena na úroveň vyplývající z přijatých změn.

Cílem tohoto usnesení je, aby se navýšila podpora zvláště u malých a středních podniků, protože s ohledem na situaci skutečně mzdové náhrady je potřeba hradit v plné výši a je zřejmé, že pro takovéto podniky je tato náhrada nedostatečná. K tomuto usnesení se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož byla zkrácena doba na pět minut, další v pořadí je pan poslanec Ferjenčík, je přihlášen znovu do rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP