(19.30 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nebudu reagovat dlouze, protože včera jsme diskutovali šest hodin na rozpočtovém výboru, samozřejmě nejenom o tomto tématu.

Já bych chtěla připomenout jenom to, že ta pomoc, ta Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna, není jediná pomoc. Pokud pečuje osoba samostatně výdělečně činná o dítě od 0 do 13 let, tak má nárok ještě na ošetřovné, což je 13 tisíc. Vyhlásili jsme půlroční prázdniny na sociální a zdravotní, což je pětkrát, a odpustíme tu minimální výši, to je 5 krát 6 = 30 tisíc. Spustili jsme podporu bezúročného úvěru s odkladem splatnosti na rok v podstatě od 0 korun COVID-1, COVID-2. A pokud na to dojde dnes čas, tak budeme projednávat dnes další důležité zákony, moratorium, spotřebitelský úvěr a další z dílny mých kolegů a jejich řízených resortů, jako je odklad nájemného apod., takže si myslím, že takhle sečteno, podtrženo v tuto chvíli, pokud dohlédneme na konec dubna, tak věřím, že to velmi, velmi pomůže. A já věřím, že potom se začnou ta opatření uvolňovat. Pokud ne, museli bychom zasednout k jednacímu stolu a zase bychom třeba už řešili podporu pro nějakou konkrétní skupinu, protože třeba část už bude ty provozy mít otevřené.

Já podpořím, a řekla jsem to už v úvodním slovu, kromě toho komplexního pozměňovacího návrhu, který včera schválil, nebo doporučil rozpočtový výbor, tak podpořím dva pozměňovací návrhy pana předsedy klubu ODS Stanjury, které byly zpracovány ve spolupráci s poslancem Kubíčkem, a to je ta zjednodušená forma podávání e-mailem pro tuto konkrétní situaci, protože skutečně nám jde o čas. A podpořím i to, jak bylo správně řečeno, že to nebyl žádný záměr, že jsme zjistili, že ošetřovné, které začaly vyplácet živnostenské úřady, by podléhalo dani z příjmu, takže podpořím pozměňovací návrh, který osvobozuje daň z příjmu ošetřovného.

A na mikrofon chci tady říct, že bonus nepotřebujeme osvobozovat, protože v § 4 odst. j) písm. zj) zákona o dani z příjmů je bonus osvobozen, protože bonus je terminus technicus, který zákon o dani z příjmů už zná, takže nepotřebujeme k tomu novou legislativní úpravu.

Jak už jsem říkala, my jsme sledovali rychlost, takže určitě uvítám, že to dnes bude schváleno, když se posuneme rychle do Senátu, když prostě nějakým způsobem budou mít osoby samostatně výdělečně činné jistotu.

Zazněly tady několikrát dohody o provedení práce, o pracovní činnosti. Pozměňovací návrh pana poslance Onderky, tak jak já ho vnímám, řeší situaci, kdy de facto si osoba samostatně výdělečně činná, která současně má zaměstnanecký poměr, může zvolit, kterou tu činnost považuje za hlavní, kterou za vedlejší. Ono je to dovoditelné i ze záloh, ale ty zálohy teď neplatí. Takže najisto staví to, že skutečně my nechceme tímto bonusem řešit ty osoby, které jsou zaměstnanci, protože máme Antivirus a dosáhnou na tento Antivirus.

Co se týče dohodářů, kteří jsou do 10 tisíc korun, tzn. neplatí se tam odvody a měli by kombinaci s OSVČ, tak jednoznačně takto budeme odpovídat na ty dotazy, už odpovídám, protože říkám, dostávám já i mí kolegové stovky, tisíce těch dotazů - tak ti na to dosáhnou. Pokud má dohodu do 10 tisíc, k tomu je OSVČ na vedlejší, tak na to dosáhne, nepotřebujeme to tam mít napsáno explicitně v zákoně.

Problémem zůstávají dohodáři nad 10 tisíc nebo čistí dohodáři, protože o dohodářích do 10 tisíc, kteří mají jenom tu dohodu, není žádná evidence. My jsme tomu skutečně věnovali čas, konzultovali jsme to s MPSV, s Českou správou sociálního zabezpečení, nikde není žádná evidence. To že ji nemá Finanční správa, to je jasné, Finanční správa má evidenci o registrovaných poplatnících, o registrovaných daňových subjektech, proto je úplně vyloučeno, aby to mohla spravovat Finanční správa, ale nemá to ani Česká správa sociálního zabezpečení. Čili na nikoho to neházíme, prostě ta evidence tady není. Já jsem to diskutovala i s paní ministryní, jestli bychom nehledali formu, jak to zařadit pod nějaký nový bod programu Antivirus, ale tady je to skutečně u těch dohodářů do 10 tisíc velice problematické.

A já říkám, nezapomínejme pořád, že my jsme chtěli pomoci v první řadě těm nejpotřebnějším a začali jsme skutečně daňové věci, liberační balíček atd. Pak jsme chtěli udržet zaměstnanost. A já jsem ráda, že tento týden jsme zveřejnili makroekonomickou predikci a zaměstnanost (?) nám stoupla zatím na 3,3 %, což je zatím velmi dobré číslo, jsem za to ráda, čili masivní propouštění se prozatím nekoná, a proto jsme i jako vláda schválili Antivirus jako první krok. Teď jsme rychle chtěli pomoct OSVČ co nejšířeji, protože to je také zranitelná skupina. A teď budeme samozřejmě řešit další menší skupiny. Dohodáři do 10 tisíc, říkám, tady opravdu nemám řešení. Bavily jsme se o tom i s paní ministryní, v podstatě jsme se na tom shodly. Ale nezapomínejme, že pořád funguje systém sociální podpory, ten nám neskončil v této zemi, tady pořád oni se mohou obrátit a žádat příslušné dávky.

Co se týče dohodářů nad 10 tisíc, tak tam se platí už určité odvody, tam evidenci Česká správa sociálního zabezpečení má. A je otázka - my jsme si řekli dneska, že se o tom budeme bavit. Zatím Antivirus je postavený na pracovním poměru založeném pracovní smlouvou, čili podle zákoníku práce, protože zachraňujeme díky programu Antivirus zaměstnanost v této zemi, takže o tom se bavit budeme, ale v tuto chvíli já nemohu souhlasit s tím, aby tito čistí dohodáři byli pod Pětadvacítkou, protože Finanční správa, která to bude vyplácet, prostě o nich neví nic, prostě možné to v tuto chvíli není.

Co se týče těch malých eseróček, tady, myslím, paní poslankyně zmiňovala, že má v kadeřnictví sedm zaměstnanců. Pokud má sedm zaměstnanců, dosáhne na Antivirus. Má zavřeno, lidé jsou doma, on vyplácí mzdu, tak dosáhne na Antivirus. Dosáhne. Dosáhne, protože jsou doma, je zavřená provozovna, vím, o čem jsme na vládě jednali. Takže ti zaměstnanci, předpokládám, že jsou na pracovní smlouvu. Pokud na pracovní smlouvu nejsou - teď tedy asi bych to jako ministryně financí neměla říkat, víme, že to funguje dost často tak, že si pronajímají křesla a jsou vlastně na živnostenský list, tak ti by samozřejmě logicky na Pětadvacítku dosáhli. Teď to říkám trošku, jak to přináší život. Radost z toho nemám, protože to je klasický švarcsystém, ale prostě vím, že to tak funguje. Pokud jsou zaměstnanci, mají zavřenou provozovnu, je to Antivirus. Vyplácí mzdu a my kompenzujeme podle těch typů. Tam ta kompenzace je většinou kolem 80 %, něco je 60, ale třeba když je karanténa, tak se vyplácí 60 %, ale my celých těch 60 % tam kompenzujeme tomu zaměstnavateli. A ty podmínky programu Antivirus jsou tak široké, že na to skutečně dosáhnou. Pokud jsou to taková ta malá eseróčka, kde je pouze jeden člověk, tak ty já také nemohu podřadit pod Pětadvacítku, protože Pětadvacítka je program pro OSVČ. Ale budeme se o tom bavit. Samozřejmě, pokud si ten jednatel vyplácí mzdu, tak je otázka, jestli by se dostal pod Antivirus. Máme zatím ty úvěry, COVID I a COVID II, a dneska jsem se bavila s panem ministrem Havlíčkem, že se nad tím zamyslíme, je to i téma pro paní ministryni Dostálovou případně proto, že to jsou převážně cestovky, takže ona se tím také zaobírá, abychom udělali nějaký pro ně program. Ale chápejte, opravdu my jsme chtěli řešit ty nejmasovější skupiny, nejaktuálnější, a teď se budeme zaobírat těmi dalšími. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní zpravodajka nemá zájem o vystoupení, otevírám v tuto chvíli podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili poslanci v pořadí - první paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Roman Onderka. A připomínám, že řečnická lhůta byla zkrácena na pět minut. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP