(19.40 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych se přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům, některé předkládám i s ostatními kolegy z opozičních stran. Odůvodnila jsem tyto pozměňovací návrhy v obecné rozpravě.

Ten první se týkal takzvaného klouzavého bonusu a prodlužuje lhůtu pro poskytnutí kompenzačního bonusu po datu 30. 4., a to vždy do doby trvání mimořádných opatření. Tento pozměňovací návrh je veden pod sněmovním dokumentem 4776.

Druhý pozměňovací návrh, který jsem odůvodňovala v obecné rozpravě, se týká těch, kteří přešli na úřad práce a chceme je vrátit zpátky v systému kompenzačního bonusu. A tento návrh je veden pod sněmovním dokumentem 4848.

Třetí návrh se týká toho, že na kompenzační bonus by měli nárok ti, kteří jako hlavní činnost mají pracovní poměr, jako vedlejší jsou OSVČ, a tito nespadají pod tento kompenzační bonus. My je tam zpátky zařazujeme. Tento návrh je veden pod sněmovním dokumentem 4777.

Dále jsem také v obecné rozpravě načetla usnesení, které se v podstatě snaží zahrnout a dát podnět vládě, aby došlo k přepracování právě programu Antivirus a došlo ke zvýšení podpory pro malé a střední podniky tak, aby dostávaly vyšší procenta, v té první části 100 %, v té druhé 80 %. Toto usnesení je vedeno pod sněmovním dokumentem 4861.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Roman Onderka vystoupí v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal v písemné podobě a je evidován jako sněmovní dokument 4827.

Zjednodušeně řečeno kromě toho, že jsem ho odůvodnil v rozpravě, tak tento pozměňovací návrh je velice krátký. Mění § 2 odst. 1: "Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec."

Paní ministryni financí bych chtěl poděkovat nejen za pochopení, ale i odůvodnění, kdy ve své řeči jasně specifikovala, je tomu opravdu tak. Já se hlásím k jejím slovům s tím, že opravdu pro zaměstnance je určen program Ministerstva práce a sociálních věcí Antivirus, dublování si myslím, že je technikálie, která není zrovna namístě. Můžeme se bavit o tom, jestli Antivirus je dostatečný v parametru, to znamená, jestli má být více než třeba 60 % platby na zaměstnance, tak jak ta diskuse probíhala, nebo zda ten parametr má být ještě vyšší. Ale určitě by nemělo být dublování z jednoho programu z Ministerstva financí s druhým programem z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem je přihlášen pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, kde jsem i podrobně zdůvodnil pozměňovací návrhy, tak se chci formálně přihlásit k pěti pozměňovacím návrhům.

První - osvobození od daně při ošetřovném pro OSVČ - sněmovní dokument číslo 4833.

Potom podání mailem - sněmovní dokument 4831.

Poté je to rozšíření okruhu příjemců této pomoci i na zaměstnance, kteří mají vedlejší činnost - sněmovní dokument číslo 4792.

Poté je to rozšíření okruhu příjemců této pomoci na všechny OSVČ bez podmínek, resp. za splnění podmínek bez rozlišení toho, jestli je to hlavní nebo vedlejší činnost. Je to sněmovní dokument číslo 4791.

A poslední, ne však významem poslední, je navýšení podpory na 30 tisíc a je to sněmovní dokument 4794.

Děkuji. A paní zpravodajce předám podle jednacího řádu originály těch pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. V podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Připraví se paní poslankyně Šafránková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4765 - to je pozměňovací návrh, který přiznává kompenzační bonus ve výši 15 tisíc Kč lidem, kteří pracovali na dohody o provedení práce nad 10 tisíc Kč, nebo na dohody o pracovní činnosti nad 3 000 Kč. Paní ministryně stále hovoří jenom o těch nad 10 tisíc, ale například doručovatelé České pošty, která teď výrazně propouštěla, protože se redukovaly kapacity, pracují právě na dohodu o pracovní činnosti. A tito lidé na rozdíl od standardních zaměstnanců nemají žádnou výpovědní dobu.

Takže není možné řešit situaci těchhle lidí programem Antivirus - pane Onderko prostřednictvím pana předsedajícího. Není možné dohodáře řešit prostřednictvím Antiviru, protože dneska už to zaměstnanci nejsou, protože už je vyhodili. Z toho důvodu je úplně nesmyslné říkat, že se to dá řešit antivirem, protože ti lidé už jsou teď bez příjmu. A proto my navrhujeme, ať dostanou aspoň 15 tisíc Kč kompenzační bonus.

Navrhli jsme to ve dvou variantách. To je to číslo 4765 - to se týká všech. Poté po výhradách paní ministryně Maláčové jsme navrhli kompromisní variantu pod číslem 4858, ke které se také hlásím, a to je varianta, která neumožňuje souběh dohod, ze kterých se odvádí nemocenské pojištění, nebo dohod o pracovní činnosti nad 3 tisíc0, neumožňuje to souběh se zaměstnáním, pouze souběh s vedlejší činností na živnostenské oprávnění.

Myslím, že pokud ČSSD trvá na svém pozměňovacím návrhu, který vylučuje kompenzační bonus pro lidi, co mají standardní zaměstnání, tak by mohli aspoň podpořit tento kompromisní návrh, který dává dohodářům 15 tisíc. Antivirus nebude fungovat, protože už jsou vyhozeni, takže zjevně tam žádná kompenzace přijít nemůže. A těmto dohodářům by mohli dát aspoň 15 tisíc a umožnit, aby ti lidé nebyli úplně bez příjmu. Mně nejsmutnější přijde to, že lidé, kteří nešli tou cestou, že by se nechali zaměstnat načerno, ale místo toho platili daně a platili odvody jako všichni ostatní zaměstnanci, tak nedostanou nic. Nedostali dokonce ani ošetřovné.

A poslední poznámka - hlásím se dále k doprovodnému usnesení, které se týká agenturních zaměstnanců - je to číslo 4859.

Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Šafránková, připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji, pane předsedající. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem podrobně odůvodnila v obecné rozpravě, je veden v systému pod sněmovním dokumentem 4716 a vlastně navyšuje kompenzační bonus o 800 Kč těm OSVČ, které musely úplně přerušit podnikání a zastavit své provozovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek. Připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Jen bych se rád přihlásil k doprovodnému usnesení, které jsem odůvodňoval v obecné rozpravě. Je to sněmovní dokument 4840. Přečtu jenom to usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby učinila potřebné kroky včetně předložení návrhu Poslanecké sněmovně k zavedení mechanismu dočasného nepodmíněného příjmu formou zvýšení a změny daňové slevy na poplatníka pro rok 2020 na daňový bonus a umožnění jejího předčasného vyplacení, a to do 20. dubna 2020." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar vystoupí v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP