(19.50 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem v obecné rozpravě nevystoupil, nicméně v rámci podrobné rozpravy chci navrhnout doprovodné usnesení, které je totožné s tím, které včera přijal na svém jednání hospodářský výbor. Dovolte mi, abych tento návrh na usnesení přečetl a zároveň abych ho stručně vysvětlil.

Návrh na doprovodné usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby jako jedno z ekonomických opatření na pomoc ekonomickým subjektům v době epidemie COVID-19 odložila splatnost DPH z nezaplacených faktur pro plátce daně za období březen až červen 2020, a to do konce roku 2020."

Já to považuji za velmi důležité. Celá dnešní debata o tomto návrhu, který dnes projednáváme, je o tom, že mnozí živnostníci, ale nejenom OSVČ, ale i firmy, přišli ze dne na den jako vypnutím tlačítka o své příjmy kvůli nezbytným mimořádným opatřením vlády. Ale tato mimořádná opatření nejsou klasickým rizikem podnikání a těmto podnikatelům, živnostníkům, ale i firmám mnohé náklady a povinné platby plynoucí z podnikání zůstaly, a to i povinné platby vůči státu. A právě příkladem je povinnost odvádět státu DPH i z nezaplacených faktur.

Stávající situace v hospodářství, víme to všichni, vede ke zpomalování platebního styku, mnohým podnikatelům a firmám rapidně poklesly příjmy a splatnost faktur se kvůli tomu protahuje. A právě ta povinnost platné legislativy, že musí plátci DPH odvádět DPH i z nezaplacených faktur, je dneska pro ně velmi negativní, protože s nesplněním této povinnosti jsou spojeny úroky a sankce. A zejména menší subjekty už nemají prostředky na samotnou úhradu daně a hrozí, že se stanou dlužníky státu. Proto odložení splatnosti DPH za měsíce březen až červen by zmírnilo tlak na už tak napnuté a ztenčující se firemní rozpočty a já apeluji na vládu a na ministryni financí, aby se touto otázkou zabývala.

Já se domnívám, že Pětadvacítka, nebo pokud projde, a já doufám, náš pozměňovací návrh na 30 tisíc, nebude jediná a končící podpora. Je to nezbytný minimální krok, ale jsou potřeba i další kroky, aby podnikatelé a firmy tyto dny ekonomicky přežili, aby po skončení krize pouze neplatili vzniklé dluhy a závazky, ale aby mohli nakupovat, zaměstnávat a opět investovat do rozvoje svého podnikání. Jedině tak se ekonomika opět rozběhne. A mnohdy je efektivnější lidem, podnikatelům, firmám peníze nechat a nevybírat je. Proto vás žádám o podporu tohoto doprovodného usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Poprosil bych pana poslance Jana Skopečka a poprosil bych diskutující hlouček u stolku zpravodajů, jestli bychom mohli se ztišit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Já se přihlásím k pozměňovacím návrhům, které jsem avizoval v obecné rozpravě. Jednak je to pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 4788. Jedná se o ten společný opoziční pozměňovací návrh, který rozšiřuje kompenzační bonus na větší skupinu živnostníků, zvyšuje výši toho bonusu a upravuje i náhradu fixních nákladů pro postižené osoby samostatně výdělečně činné.

A následně se hlásím i k pozměňovacímu návrhu číslo 4834 a tady se jedná rovněž o rozšíření kompenzačního bonusu, a to na osoby, které mají podnikání jako vedlejší činnosti a nevztahuje se na ně vládní výjimka podle § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) o důchodovém pojištění. Těmto OSVČ byl mělo nově připadnout 300 Kč za každý kalendářní den bonusového období a zároveň rovněž jako v tom předcházejícím pozměňovacím návrhu navrhuji navýšit o 100 Kč na denní sumu bonus na 600 Kč pro OSVČ. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já si obecně vážím toho, že nám také paní ministryně zareagovala na některé věci, nebývá to vždy zvykem u ministrů, že takto reagují, aspoň v nějakém shrnutí té debaty. Musím říct, že bych byl velmi rád, kdyby ty přísliby, které tady zazněly, třeba v příštím týdnu vláda nějak konkretizovala, aby ti podnikatelé mohli vidět, co případně mohou od státu očekávat.

Já se jenom ještě dovolím vrátit k té komunikaci, kterou jsem tady zmiňoval, když jsem se díval na Facebook paní ministryně, tak tam třeba píše paní Gabriela Dočekalová: Hm, pěkné, takže když jsem kosmetička na malé vesnici, mám podnikání jako vedlejší a na hlavní činnost jsem zaměstnána na poloviční úvazek jako prodavačka, to je 60 procenty, pro někoho ušmudlaných 25 tisíc, pro mě je to obrovská pomoc. - Píše tam třeba tato paní. A například Kateřina Sušánková píše: Dobrý večer, zaráží mě jedna věc, a to je vyjmutí podpory OSVČ na vedlejší činnost, kteří mají hlavní zaměstnání. Tito lidé musí splňovat všechny povinnosti, které ukládá stát ostatním, ale jsou zcela odstřiženi od jakékoliv podpory. Musí splňovat stejné požadavky jako OSVČ na hlavní poměr, leč podpora státu bude nulová... atd.

Takže opravdu, a takových podobných konkrétních příběhů lidí z té praxe je tam vícero, tak prosím pěkně, teď mě paní ministryně nemá možnost poslouchat, ale já bych byl velmi rád jenom říci jednu věc. Já chápu, že tady je to pojmenováno, že to je Dvacetpětka k OSVČ, ale vy vůči těm právnickým osobám, vůči těm malým eseróčkům máte všechny údaje, které potřebujete pro to, abyste jim případně tu podporu mohli také dát. Takže já beru ten argument, který tady zazněl ve vztahu k některým informacím o DPP, DPČ, že je to složitější, že je potřeba ještě doladit některé věci ve vztahu k MPSV, ale tady třeba u těch, kteří mají OSVČ jako vedlejší činnost, případně u právnických osob, malých eseróček, které tvoří jeden člověk, pro kterého kurzarbeit vlastně není prakticky žádné řešení, tak si myslím, že tuto podporu je možné realizovat teď, pokud se podpoří ty pozměňovací návrhy, které už jsem v obecné rozpravě vysvětloval.

Tedy nyní v této části se hlásím k těmto pozměňovacím návrhům, a sice pozměňovací návrh číslo 4819, který se týká legislativně technických úprav, zpřesnění některé terminologie, kterou používáme například i v jiných zákonech, které jsme tady schvalovali před čtrnácti dny.

Potom se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 4816, to je podpora OSVČ na vedlejší činnost ve výši 12,5 tisíce Kč plus ty úpravy parametrů, které už jsem tady také zmiňoval.

Potom se hlásím k pozměňovacímu návrhu 4818, to je podpora malých eseróček.

A potom se hlásím k pozměňovacímu návrhu 4826, což jsou alternativně OSVČ ve výši 15 tisíc Kč, tedy polovina toho návrhu, který tady byl předložen a představen kolegy z ODS, pod kterým jsme také spolupodepsáni.

Tyto čtyři pozměňovací návrhy podpořili také kolegyně a kolegové ze STAN, z TOP, z ODS a z Pirátů, takže prosím pěkně, zvažte jejich podporu. Díky - ne za sebe - ale díky za ty OSVČ a díky za ty, kterých se to týká.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Petr Třešňák vystoupí v podrobné rozpravě, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Ještě jednou pěkný večer. Dovolte mi, abych se přihlásil k návrhu doprovodného usnesení, které jsem podrobně zdůvodňoval v obecné rozpravě a které se týká další skupiny obyvatel České republiky, která je ohrožena pádem do dluhových pastí, a v důsledku mohou zatížit i český sociální systém, a tím jsou pendleři.

To samotné usnesení tedy zopakuji: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby učinila potřebné kroky k zavedení mechanismu umožňujícímu (umožňujícího) pravidelné překračování hranic a bezpečný pohyb osob za účelem výdělku, bez nutnosti časových turnusů a karantén, založený (založeného) na chytrých elektronických řešeních a průběžném testování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Olga Richterová, připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Ten to stahuje, takže poslední je paní Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já mám návrh doprovodného usnesení k tomuto sněmovnímu tisku, které je poměrně prosté a týká se právě té situace, kterou jsem zmiňovala, situace řady rodičů samoživitelů, řady lidí, kteří jsou bez ošetřovného, protože právě pracovali na dohody nebo jiným způsobem, který nebyl podpořen, a týká se toho, že dlouhodobě - a tím chci říct, že to je roky a roky - na úřadech práce v praxi velmi kostrbatě funguje ta rychlá dávka, ta rychlá dávka mimořádné okamžité pomoci. A teď to může být způsob, jak řešit opravdu ty akutní krize desetitisíců domácností.***
Přihlásit/registrovat se do ISP