(20.00 hodin)
(pokračuje Richterová)

Já jsem si vědoma toho, že se to Ministerstvo práce snaží řešit, že vydalo instrukci, že k tomu včera vyšla tisková zpráva a tak dále. Ale v praxi se to bude měnit velmi pomalu. A protože ta praxe je to, co ti lidé zažívají, a praxe do včerejšího dne byla ta, že všecky dávky jsou zamítány aspoň v tom širokém okruhu tisíců lidí, kde jsem se ptala, tak proto, že v té praxi to nefunguje, mám návrh doprovodného usnesení:

"Poslanecká sněmovna při vědomí toho, že dávka mimořádné okamžité pomoci může v následujících týdnech sloužit i k prevenci ztráty bydlení a bezprostřednímu zajištění základních životních podmínek pro desetitisíce obyvatel této země, a při vědomí aktuálních dobrých kroků Ministerstva práce a sociálních věcí vyzývá vládu, aby v praxi úřadů práce zajistila urychlené přiznávání mimořádné okamžité pomoci těm, kteří v důsledku opatření v nouzovém stavu přijdou o významnou část příjmů, které nelze nahradit jiným způsobem, přičemž za rozhodný příjem musí být považován příjem v aktuálním měsíci, a nikoliv ten za poslední tři měsíce."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. V tuto chvíli se ptám, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Paní ministryně práce a sociálních věcí.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych jenom drobnou korekci k tomu, co říkala paní poslankyně Richterová. Nelze říkat, když od včerejška platí jasná instrukce MPSV pro úřady práce, že v praxi to nebude fungovat. Ta instrukce je velmi jasná, velmi technická a nelze říkat, že v praxi to nebude fungovat. Děkuji. Ta instrukce jasně mluví o tom, že úřady práce budou pro lidi v nouzi v mimořádném stavu zajišťovat to, aby nebyli bez potravin, bez léků nebo bez financí na udržení bydlení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se pro pořádek, jestli ještě někdo v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Nikoho nevidím.

S přednostním právem pan předseda Stanjura. Bylo ukončeno druhé čtení v rámci tohoto bodu. Takže máme skončeno druhé čtení. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám několik návrhů a věřím, že to většina Sněmovny podpoří.

Jak jistě víte, máme dvě komory Parlamentu České republiky. (Předsedající gonguje.) A pokud chceme, aby tento týden - a zbývají nám pouze dva pracovní dny - některé návrhy zákonů projednal a schválil i Senát, tak potřebuje minimálně jeden den na prostudování, to znamená, některé návrhy zákonů by měly odejít dneska v noci nebo nejpozději zítra ráno, aby kolegové senátoři mohli ve čtvrtek zasednout a návrhy zákonů projednat. Já jsem to komunikoval s panem předsedou Senátu. Oni jsou připraveni ve čtvrtek zasedat, a mé návrhy směřují právě tímto směrem.

V této chvíli navrhuji, abychom přerušili bod č. 1 do skončení druhých čtení bodů 5, 6 a 7.

Současně navrhuji, aby Sněmovna rozhodla svým hlasováním, že nastaly mimořádné okolnosti, a ty mimořádné okolnosti jsou takové, že chceme umožnit kolegům v Senátu, aby některé návrhy zákonů projednali ještě tento týden. Pokud takhle rozhodneme, tak navrhuji, abychom změnili pevný pořad našich bodů.

To znamená, aby po bodě 1 následoval bod 5, sněmovní tisk 813, zjednodušeně moratorium na úvěry; poté bod 6, sněmovní tisk 798, o úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory; poté bod 7, sněmovní tisk 809, o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti - s tím, že u každého z těchto bodů navrhuji, abychom po druhém čtení tento bod přerušili. To znamená, až přerušíme bod č. 7, po druhém čtení bychom se vrátili do bodu 1, udělali třetí čtení bodu 1, poté třetí čtení bodu 5, poté třetí čtení bodu 6 a poté třetí čtení bodu 7.

Když nám to půjde, tak to stihneme ještě dneska před půlnocí. Děkuji za podporu těchto návrhů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já už jsem přivolal kolegy z předsálí. Čeká nás několik hlasování. Nejprve bychom tedy hlasovali o přerušení tohoto bodu po druhém čtení s tím, že bychom v tomto bodu pokračovali poté, co bude projednáno druhé čtení bodů 5, 6 a 7.

 

Takže nejprve přerušení bodu. Přerušení bodu 1.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 15 přihlášeno 95, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, že nastaly mimořádné okolnosti, které nás opravňují k tomu, abychom měnili i v průběhu konání schůze pořad jednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 16 přihlášeno 95, pro 90, proti nikdo. Tento návrh byl také přijat.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o změně pořadu této schůze s tím, že bychom nyní pokračovali body 5, 6 a 7. Tyto body by byly vždy přerušeny po druhém čtení a třetí čtení by následovalo až po třetím čtení bodu č. 1. Ostatní body by pak následovaly dle schváleného pořadu, to znamená, další je bod č. 2 - Česká národní banka.

Jestli je to pro všechny srozumitelné, jak jsem to vysvětlil, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu pořadu schůze. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 17 přihlášeno 99, pro 98, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Bod č. 1 byl přerušen. Změnili jsme tedy pořad schůze a budeme pokračovat bodem

 

5.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních
v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
/sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání

Prosím. Pan poslanec Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji, pane předsedající. Jako obvykle navrhuji omezení limitu pro vystoupení jednotlivých poslanců na pět minut, a to jak v obecné, tak v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jenom vás poprosím, abyste ten návrh opakoval, až otevřeme bod a navrhovatel uvede bod, tak bychom o něm potom hlasovali. Vteřinku. Dělám si tady pořádek. Hledám bod 5, budeme pokračovat.

Před projednáváním vládního návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID 19, sněmovní tisk 813, zkrácené jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Já k této otázce otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě ke zkrácenému projednání. Nikoho nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, sněmovní tisk 813, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 18 přihlášeno 99, pro 95, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Upozorňuji, že dle gentlemanské dohody mezi kluby v tomto bodě nebudou uplatňovány faktické poznámky. Je možné vystoupení více poslanců různých klubů. A jak už avizoval pan poslanec Kubíček, bude následně hlasováno o omezení hlasovací doby.

Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP