(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás tradičně všechny odhlásím, teď se podařilo, a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje kartou náhradní. Vzhledem k tomu, že došlo k dohodě všech poslaneckých klubů, tak všichni, kteří nejsou přítomni, jsou považováni za řádně písemně omluvené.

Dnes bychom měli pokračovat projednáváním zbývajících bodů schváleného pořadu, což jsou body 2, 3, 4 a 8 až 22.

Doufám, že je nás dostatečný počet. Není. Chybí nám aspoň jeden člen vlády, abychom mohli pokračovat. (Chvilku čeká.) Přerušuji jednání do 9.05.

 

(Jednání přerušeno od 9.02 do 9.05 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9.05, budeme pokračovat. Nejprve před projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 791 ve zkráceném jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Já k tomuto otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. (Dotazy z pléna.) Ke zkrácenému jednání k tomuto bodu, k České národní bance. Pan předseda Stanjura má slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, pane předsedo, paní ministryně kolegyně, kolegové. O tomto návrhu zákona jsme vedli od minulé schůze několik jednání s paní ministryní, s členy Bankovní rady a zástupci jednotlivých politických klubů. Na úterním grémiu zaznělo vyjádření některých klubů, že nepodpoří projednávání tohoto návrhu zákona v legislativní nouzi. Na to mají samozřejmě plné právo.

Pro nás je ovšem důležité pro to rozhodnutí, zda podpoříme, nebo ne, zda bude dodržena ta část dohody, kterou jsme učinili. To znamená, že tento návrh zákona bude platný ke konci příštího roku. Pokud jsem se dobře podíval do systému dneska ráno, tak žádný takový pozměňovací návrh tam načten není. Jsem přesvědčený, že pokud to má mít charakter legislativní nouze, tak ta platnost má být omezena, tak před tím hlasováním samotným se chci zeptat paní ministryně, zda ten návrh připravilo Ministerstvo financí, nebo někdo z jejích kolegů připraví a podá. V takovém případě jsme připraveni hlasovat pro to, abychom projednávali tento zákona ve stavu legislativní nouze. V opačném případě nikoli. Děkuji za odpověď ještě před hlasováním.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji. A paní ministryně se hlásí do rozpravy.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Dobrý den, dámy a pánové. Ano, já potvrzuji, že jsme vedli tři videokonference na téma tohoto zákona. Pro mě je důležité, aby tato část novely zákona o České... ne pro mě, pro tuto zemi, aby prošla, takže já jsem připravena naplnit tu část dohody. To znamená, že podpořím tento jediný pozměňovací návrh - to předesílám, protože jsme zpracovali i technicky ještě jiné a ty nepodpořím.

Podpořím pozměňovací návrh, který je připraven - a teď se tedy domluvím s někým, ať ho dá do systému, aby účinnost tohoto ustanovení, které dnes budeme projednávat, novely zákona o České národní bance, mělo účinnost do konce roku 2021.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě týkající se zkráceného jednání. Pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 791, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 81, přihlášeno 89, pro 72, proti nikdo (na světelné tabuli 10). Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP