(22.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Stanovisko paní ministryně prosím. (Souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 79. Přihlášeno 102 poslanců, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To byl jediný pozměňovací návrh. Nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 809, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 80. Přihlášeno 102 poslanců, pro 101 poslanec, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů končím dnešní jednací den. Poslanecká sněmovna se sejde zítra v 9.00 hodin ráno.

Ještě pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Jenom připomínám členům ústavně-právního výboru, že my už se sejdeme v 8.30 hodin k volebnímu zákonu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano a touto informací končíme. Přeji vám dobrou noc.

 

(Jednání skončilo ve 22.51 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP