(11.20 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Vláda chce zneužít legislativní nouze, aby si na roky dopředu rozvolnila rozpočtová pravidla a mohla se zadlužovat i v době, kdy už žádné důsledky krize související s koronavirem nebudeme třeba řešit. Koneckonců Ministerstvo financí před pár dny zveřejnilo predikci. Můžeme jí věřit, či nemusíme, ale je to predikce Ministerstva financí, která říká, že už příští rok, v roce 2021, čeká ekonomický růst na úrovni 3,1 %, jestli se nemýlím. Proč ve chvíli, kdy budeme téměř na potenciálním produktu, kdy budeme růst, nebudeme v krizi, nebudeme pod potenciálem, proč chce vláda rozvolňovat ta pravidla na x let dopředu? Je to zneužití legislativní nouze a rovněž protestuji proti tomu, abychom to projednávali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní poslanec Jan Bartošek se hlásí k posouzení stavu projednávání. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za něj. Krátké doplnění. I Národní rozpočtová rada se vyjadřuje v tom duchu, že není potřeba tento zákon otevírat a řešit ve zrychleném čtení. Za KDU-ČSL se k tomu připojuji a myslím si, že existuje dostatek jiných nástrojů bez změny tohoto zákona, takže to nepodporujeme. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, rozhodneme o tom, zda existují podmínky.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., sněmovní tisk 812, ve zkráceném jednání." Já zagonguji, odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

A o rozhodnutí, posouzení Poslanecké sněmovny, zda existují podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání, rozhodneme v hlasování číslo 87, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 87. Z 93 přítomných pro 51, proto 41 poslanec. Návrh byl přijat, a budeme tedy pokračovat podle ustanovení § 99 a následujícím.

 

Vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., sněmovní tisk 812, uvede z pověření vlády místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Žádám vás o slovo, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, předstupuji před vás s vládním návrhem zákona, který upravuje zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Návrhem, který umožní překlenout hluboký propad ekonomiky tím, že veřejné finance nebudou ekonomiku rozkolísávat, ale budou naopak napomáhat její stabilizaci.

Svoje vystoupení bych strukturovala s dovolením do několika částí. Nejdříve se vyjádřím k zákonodárnému procesu, tedy k důvodu, proč navrhuji předložit zákon ve stavu legislativní nouze. Vyjádřím se k tomu, proč je krátkozraké se domnívat, že se problém týká jenom tohoto roku, a uvedu jeho rozsah, který odpovídá charakteru události. Následně doplním, že je skutečně nutné jednat okamžitě.

Stav legislativní nouze. Byla jsem dotazována, proč předkládám návrh zákona podle ustanovení o zákonodárném procesu ve stavu legislativní nouze. Odpověď je prostá. Odstavec 1 § 99 jednacího řádu Poslanecké sněmovny definuje legislativní nouzi jako mimořádnou okolnost, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. V případě tohoto návrhu jde právě o odvrácení značných hospodářských škod, které v důsledku pandemie nového typu koronaviru a s ním spojených opatření vyvolaly celosvětovou zdravotní a hospodářskou krizi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: (Vstupuje do řeči.) Paní místopředsedkyně vlády, já vás přeruším a požádám kolegy a kolegyně o klid, a to včetně vašich stranických kolegů, abyste mohla poměrně závažný zákon v tomto mimořádném jednání odůvodnit. (Ministryně Schillerová: Děkuji vám.) Ještě pořád ten klid nepovažuji za dostatečný. Děkuji, pokračujte.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji. V případě tohoto návrhu zákona je právě odvrácení značných hospodářských škod, které v důsledku pandemie nového typu koronaviru a s ním spojených opatření vyvolaly celosvětovou zdravotní a hospodářskou krizi. Tím je naplněna beze zbytku nepříznivá mimořádná okolnost nutná pro vyhlášení stavu legislativní nouze.

Proč se prý problém netýká jen letošního roku. České fiskální pravidlo je poměrně tvrdé. Jeho únikové klauzule jsou přísné a vztaženy pouze na rok, kdy dojde k nepříznivé události. To je samo o sobě v pořádku, jde-li o běžný hospodářský výkyv, ale nikoliv jde-li o zcela bezprecedentní situaci, situaci vyvolanou mimořádně nepříznivou okolností, výkyv, který není běžný jen svým rozsahem, tak vlivy, které ho vyvolaly. Mimořádná situace tedy vyžaduje mimořádná řešení.

Abychom ochránili zdraví obyvatel, v podstatě jsme ze dne na den vypnuli velkou část ekonomiky a spolu s námi ji vypnul celý svět. Nelze očekávat, že se v příštím roce vrátíme na stejnou úroveň hrubého domácího produktu, v zaměstnanosti a růstu mezd. Světová zdravotní a hospodářská krize ovlivní vývoj ekonomik na řadu let a ten má samozřejmě dopad i do veřejných rozpočtů.

Teď dovolte pár slov k rozsahu problému. Jen z pohledu státního rozpočtu odhadujeme, že celkové příjmy budou v příštím roce o více než 140 mld. korun nižší, než je uvedeno ve střednědobém výhledu. K tomu je zřejmé, že oproti letošnímu roku vzrostou výdaje na důchody jen prostou valorizací minimálně o 34 mld. korun. Vzpomeňme také na platy ve školství. Jejich zvýšení tvoří 12 mld. Narůst můžeme očekávat také u dávek v nezaměstnanosti a hmotné nouzi. Nadto bude nutné alespoň částečně kompenzovat ekonomické ztráty v systému veřejného zdravotnictví. Část zde jmenovaných příkladů sice byla součástí střednědobého výhledu státního rozpočtu, zbytek je ale buď nový, nebo v absolutním vyjádření daleko vyšší.

Je evidentní, že vláda nechce žádný bianko šek. A už vůbec nehrozí eroze důsledné kontroly nad veřejnými výdaji. Problém je daný nedostatečnými příjmy a důsledky skokového zlomu v hospodářském cyklu. A zlom je tak dramatický, že Evropská komise poprvé v historii pro všechny členské země Evropské unie rozvolnila pravidla Paktu stability a růstu a Fiskálního paktu. Současně problém je takového řádu a úplně jiného charakteru, že jej nelze řešit jednorázovými nebo přechodnými opatřeními, která doporučovala ve svém stanovisku Národní rozpočtová rada. Kdy jindy využít fiskální prostor daný léty kladného strukturálního salda, přebytku veřejných financí a nízkého veřejného zadlužení než právě nyní?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP