(11.40 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Je tam explicitně v § 10 odst. 4 písm. a) zmíněn nouzový stav, který obhajuje to, abychom dělali jednorázové kroky v reakci na opatření přijatá v nouzovém stavu, která budou stabilizovat ekonomiku. To znamená, je například možné podle tohoto paragrafu uplatňovat výjimku například pro propad příjmů ve vztahu k právnickým osobám, kterým by se započítaly jejich zisky do jejich ztrát, jak navrhuje Ministerstvo financí. To všechno tento zákon umožňuje.

Ten zákon umožňuje celou řadu jednorázových výdajů. A jednorázové je potřeba brát v širším kontextu. Jde o to, že akorát musí platit, že se z nich nestanou výdaje mandatorní. Jednorázově je možné podpořit ekonomiku i v době, kdy to povede k významnému deficitu státního rozpočtu. Nicméně, a to je to, čemu se vláda chce vyhnout, Národní rozpočtová rada by k těmto krokům musela dávat své stanovisko. A vláda se chce vyhnout tomu, aby rozpočtová rada upozorňovala na to, že některé kroky nejsou mimořádné a jednorázové, ale jsou to kroky dlouhodobé. A k těm dlouhodobým krokům chce mít vláda bianko šek, a proto mění ten zákon právě ve chvíli, kdy by měl začít reálně fungovat.

Děkuji za pozornost. (Tleská několik pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji menšiny rozpočtového výboru. Můžeme otevřít obecnou rozpravu, ale musíme odhlasovat, že povedeme podle návrhu rozpočtového výboru obecnou i podrobnou rozpravu. A zase podle pravidel s návrhem - pan předseda Sněmovny se ujme procesního návrhu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den. Nechci na to moc sahat. (Nastavuje mikrofon.) Sahá na to každý. Jenom ten procesní návrh by měl zaznít. Já navrhuji, abychom v obecné rozpravě i v podrobné rozpravě omezili řečnickou dobu na pět minut, jedno vystoupení poslance obecné, případně podrobné, tak jak to máme ostatně i u těch dalších.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O tom rozhodneme v hlasování číslo osmdesát osm, které zahájím. (Reakce v plénu.) Napřed obecná. Pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nevím, co přesně si představuje kolega Ferjenčík, že řeknu, kdyžtak mě doplní. Já bych chtěl jenom podotknout, že nepovažuji za nutné vždycky hlasovat o tom, že povedeme obecnou rozpravu. Mám za to, že to je věc, ke které se Sněmovna může vyjádřit, ale pokud návrh na to, abychom nevedli obecnou rozpravu, nepadne, tak o tom hlasovat nemusíme. Případně bych tedy prosil, pokud tedy už to musíme hlasovat, tak aby se to hlasovalo zvlášť od hlasování o zkrácení doby, protože mám poměrně ambivalentní názor na to, jestli povedeme, nebo nepovedeme obecnou rozpravu, resp. tam jsem samozřejmě pro to, abychom ji vedli, ale mám poměrně silný názor na to, že zkrácení na pět minut, zvlášť u takto kontroverzních návrhů, není dobré. Takže bych prosil to hlasovat zvlášť. Případně tedy pokládám protinávrh, abychom si dali na ty projevy deset minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili navrhujete jenom změnu deset minut. Pokud jde o hlasování o obecné rozpravě, tak to vnímám jinak, ale to je vedlejší. Prosím, pan kolega Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl bych upřesnit, zda ten návrh pana předsedy Vondráčka omezuje počet vystoupení v rozpravě. (Předsedající: Neomezuje. - Reakce předsedy PS mimo mikrofon.) Já mám za to, že není možné omezit rozpravu na jedno vystoupení na jednoho poslance. Myslím, že je to v rozporu s jednacím řádem. (Předsedající: To není.) Takže podle mě tento návrh je nehlasovatelný. (Reakce z pléna.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, jestliže je navrženo, že jeden poslanec bude mít jedno vystoupení v obecné, jedno vystoupení v podrobné rozpravě a není omezen počet poslanců z poslaneckého klubu, nejde o žádné omezení podle jednacího řádu. To je hlasovatelný návrh. Poslouchejme se a vnímejme, co kdo říká a navrhuje.

Padl návrh předsedy Vondráčka, místopředsedy Pikala. Ještě kolega Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já mám za to, že jednací řád umožňuje omezit poslance pouze na dvě vystoupení, že není možné omezit počet vystoupení na jedno podle jednacího řádu. To je důvod, proč si myslím, že je ten návrh nehlasovatelný.

Dávám tedy námitku proti postupu předsedajícího, pokud trvá na tom, že ten návrh je hlasovatelný, abychom o tom rozhodli hlasováním. A pokud tato námitka nebude přijata, tak navrhuji, ať jsou tam aspoň dvě vystoupení, aby bylo aspoň možné rozpravu reálně vést. Protože skutečně nemůžeme říkat rozprava něčemu, kdy ani nemůžeme reagovat na slova paní ministryně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Procedurálně ještě pan předseda s přednostním právem. Jinak procedurálně budeme hlasovat proti postupu předsedajícího. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Návrh pana Ferjenčíka na to, aby ta vystoupení byla dvě, je zcela legitimní. Je to zpřesnění § 99 odst. 7, který hovoří pouze o tom, že může být omezeno až na pět minut. Váš právní názor nesdílím, to znamená dvě vystoupení. To je speciální úprava, která je podle § 109, který jsme měli včera. Anebo je to v obecných ustanoveních, které máme obyčejně, normálně. Ale tohle je zvláštní režim - § 99. A já mám ten právní názor, že je možné v tomto případě, aby se Sněmovna jako suverén k tomu vyjádřila a dopřesnila, že se jedná o jedno vystoupení, protože odstavec 7 mluví jenom o tom, že lze omezit až na pět minut. A ještě bych tedy zkusil podotknout, že jsme takto hlasovali už minimálně čtyřikrát. To znamená, že považuju všechny návrhy, jak padly, za legitimní.

Takže máme hlasovat o tom, že se zkracuje nejprve na deset minut, protože to byl protinávrh, pak se bude hlasovat o tom, že pět. A potom navrhuji dvakrát, jednou. Takže čtyři hlasování by z mého pohledu teď měla následovat a Sněmovna rozhodne jako suverén.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: První hlasování je, že je tady námitka proti postupu předsedajícího. Kdo souhlasí s tím, že jsem postupoval neregulérně?

Rozhodneme v hlasování číslo 88. Kdo souhlasí s námitkou proti postupu předsedajícího? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 88 z 96 přítomných pro 24, proti 37. (Návrh nebyl přijat.) Budeme tedy postupovat tak, že dál budu dávat hlasovat o jednotlivých návrzích.

 

Nejdřív tedy zkrácení doby pro jednoho řečníka na deset minut.

Rozhodneme v hlasování číslo 89, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 89 z 96 přítomných pro 17, proti 6. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní zkrácení řečnické doby na pět minut.

Zahájil jsem hlasování číslo 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 90 z 97 přítomných pro 67, proti 8. Návrh byl přijat.

 

A nyní tedy, že je po jednom vystoupení jeden poslanec v obecné a jedno vystoupení v podrobné rozpravě. (Reakce z pléna.) Ano. Nejdříve dvakrát. Ano. Čili nejdřív dvakrát.

To je hlasování číslo 91. Kdo je pro dvě vystoupení u jednoho poslance? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 97 pro 26, proti 7. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat, že každý poslanec má právo jednoho vystoupení v obecné a jednoho vystoupení v podrobné rozpravě, a to v hlasování číslo 92, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 92 z 97 přítomných pro 72, proti 11. I tento návrh byl přijat.

 

Ještě předseda Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jenom pro dopřesnění. Debatu jsme zahájili předtím, než jsme hlasovali o tom, že se povede obecná rozprava. Byla zde námitka pana místopředsedy Pikala, že o tom není třeba hlasovat. Já s ním v podstatě souhlasím. Nicméně rozpočtový výbor přijal usnesení, kde navrhuje, aby se obecná rozprava vedla. Ten výbor to tam může dát, nemusí. Ale když ten návrh je v usnesení, tak si myslím, že bychom hlasovat měli. Takže by mělo být ještě hlasování o tom, že vedeme obecnou rozpravu. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP