(14.40 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Už jsem nechtěla. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

No, mícháte to vy, pane poslanče Ferjenčíku, pane předsedo Kalousku. Panu poslanci Ferjenčíkovi to odpouštím. On ještě má před sebou léta studií odborných. (Potlesk z lavic ANO.) Ale vám ne, pane předsedo, pane exministře financí, vám to neodpouštím. Vám ne! Vy dobře víte, co říká pakt stability Evropské unie, že říká, jak může vypadat strukturální saldo. Víte, že máme velmi přísné fiskální pravidlo v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Takže prostě tady nemaťte posluchače, přítomné poslance. Je to váš názor, komu věříte, nebo nevěříte. Ale exekutivní zodpovědnost má vláda. A vláda má takovéto stanovisko, a proto si přišla říct o novelu tohoto zákona. Protože trvám na tom, že bez ní bychom museli konsolidovat 150 miliard. Buď škrty, nebo navyšování daní.

A k tomu Německu. V Německu se sice hovoří o umořování dluhů, ale prostřednictvím nízkého strukturálního salda. Za dvacet let budeme mít také úroveň dluhu zpět. Německo je navíc v horší kondici, protože už před krizí jejich dluh překročil dluh 60 % HDP. My před začátkem krize jsme byli pod 30 %. To je potřeba se také na to podívat, že úplně vycházíme z jiné pozice. Tak.

Takže já možná - vy jste tady položil řečnickou otázku. No tak já nevím. Vy jste tu byl v té Poslanecké sněmovně, proč se nepodpořil tento zákon ústavní většinou. Samozřejmě, že by si to zasloužil. Máme tady prostou většinu, vycházíme ze skutečnosti takové, jaká je. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní se přihlásil se zájmem o reakci pan poslanec Miroslav Kalousek a připraví se s přednostním právem pan poslanec Ivan Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za reakci, paní ministryně. Jenom jste mě utvrdila v mém postoji. Já si vás dovolím pro kolegy přeložit do češtiny. Pan poslanec Ferjenčík je příliš mlád a nezkušený. Členové Národní rozpočtové rady jsou idioti, kteří tomu nerozumějí a nemají žádné právní vědomí. Pan poslanec Kalousek je demagog - a jenom vy jste letadlo a máte tu pravdu. Kdybyste byla schopná se stydět, což asi nejste, protože jinak byste nemohla být členkou Babišovy vlády, ale kdybyste byla schopná se stydět, tak bych vám doporučil, abyste se styděla.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem vystoupí pan poslanec Ivan Bartoš. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji. Já bych se nejdřív pokusil reagovat na to, že srovnávání těch dvou časových intervalů tady první použila paní ministryně, tak jestli pan Ferjenčík neměl pravdu, teď jste sama řekla také, proč to vynášíte, jako že to někdo položil na stůl, vy jste začala srovnávat dvacet let na umoření se sedmi lety na vlastně otevření této možnosti čerpat. To zaznělo poprvé od vás.

A druhá věc. Paní ministryně, ve vší úctě - a není to poprvé dneska. Já vám řeknu, jaký je jeden takový rozdíl mezi Poslaneckou sněmovnou a osobně některými členy vlády. Pana Mikuláše Ferjenčíka, který se věnuje politické práci deset let do Poslanecké sněmovny, zvolili lidi pro jeho kvality. Vy jste Poslaneckou sněmovnou neprošla. Do vaší pozice ministryně si vás vybral pan premiér Andrej Babiš. Byla to jeho volba. Takže já bych si vyprosil, abyste zde poslance nebo senátory shazovala nějakou úrovní jejich vzdělání či znalostí. Lidé si evidentně zde zvolených poslanců váží z různých důvodů, proto je sem zvolili. Vy jste byla do té vlády vybrána na základě kvalit, které tedy vyhodnocuje pan premiér Babiš.

Já bych vás chtěl poprosit, abyste se chovala slušně k poslancům. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní se rozhlédnu po sále, zdali má ještě někdo další zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho dalšího nevidím, takže obecnou rozpravu končím. A nyní se táži, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně zájem nemá. Paní zpravodajko, máte zájem? Zájem nemáte. Takže já končím druhé čtení tohoto návrhu a přeruším to projednání tohoto návrhu do pořadí, protože budeme projednávat postupně ve třetím čtení teď ty návrhy Ministerstva financí. Já si to dám dospod.

A protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Dolejš bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám, a pana poslance požádám, aby se posadil. (Krátká porada s předsedou PS Vondráčkem.)

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 791/ - zkrácené jednání

Ano, pokračujeme. Teď projednáme bod číslo 2, pak číslo 3 a pak číslo 4. A pak se zpátky vrátíme zase k těm bodům, které budou v druhém čtení a znova budou třetí čtení, jo? Možná vás zmátlo to, že tady původně jsem měl napsanou paní zpravodajku Vostrou, ale tady byla náhrada za pana poslance Dolejše.

Takže souhlasíme všichni. Já jsem otevřel podrobnou rozpravu ve druhém (?) čtení. A podívám se po sále, zdali má někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Má zájem vystoupit v podrobné rozpravě ve třetím čtení zpravodaj pan poslanec Dolejš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. Já bych jenom chtěl upozornit na jeden technický detail, který teď můžeme dořešit, a to je ten fakt, že kolega Kubíček tady měl takovou čtenářskou pětiminutovku. Bohužel realitou je, že my máme nějaká pravidla, potřebujeme, aby ten text byl k dispozici prostřednictvím systému. A prostřednictvím systému je uložen text, který je podepsán kolegou Janulíkem. Takže by bylo optimální, kdyby kromě toho čtení, které tady přednesl kolega Kubíček, se kolega Janulík přihlásil k číslu, které je vloženo do systému. Je to identický text, prosím vás, nemusíte se děsit, nic nového nevzniká. Jenom abychom procesně mohli o tom pozměňovacím návrhu, který je v systému, hlasovat, tak aby toto načtení provedl.

A jinak předpokládám, a to se utvrzuji, prosím vás, protože mezi ranními našimi aktivitami uběhl kus času, předpokládám, že formálně to doprovodné usnesení, které měl obsaženo ve svém expozé kolega Skopeček, tak že je jako návrh, abychom o něm pak mohli hlasovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak v tomto případě bychom hlasovali otevření druhého čtení. (Ozývají se hlasy z pléna.)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. Já vycházím z toho tedy, že pan řídící hovoří v té dikci, že jsme v podrobném čtení, v podrobné rozpravě, ve druhém čtení tohoto tisku. Já mám matně představu, že jsme ho ukončili. (Mpř. Okamura: Ano.) Pokud jsme ho ukončili, tak bychom ho měli znovu otevřít, aby toto technicky mohlo proběhnout.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A to lze. Pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. A o tom otevření druhého čtení bychom teď hlasovali. Pan poslanec Janulík by se tím pádem přihlásil ke svým pozměňujícím návrhům. Znova bych to uzavřel. Zeptal bych se na závěrečná slova, která asi nebudou. A začneme třetím čtením.

Ale pan předseda poslaneckého klubu ODS chtěl vystoupit, tak prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže formálně navrhuji, abychom rozhodli o vrácení tohoto tisku do druhého čtení, podle jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Takže budeme hlasovat. Já zagonguji. (Dohady v sále. Předseda Vondráček hovoří s mpř. Okamurou.) Já bych to asi jenom přejmenoval, že bych navrhoval, abychom hlasovali o návrhu na otevření druhého čtení. (Konzultace s předsedou PS Vondráčkem mimo mikrofon.) Ano. Ano, je to tak, jak jsem říkal. Sněmovna - dotaz zní, zdali Sněmovna souhlasí se znovuotevřením druhého čtení. (Dohady.) Tak. Tady byla nějaká zvyklost, čtrnáct dní zpátky, o které jsme hlasovali. (Poslanec Stanjura již začíná hovořit.) Okamžik, já vám udělím slovo, teď jsem ještě hovořil já. Tak prosím, máte slovo. (Pobavení v sále.) No, to je v souladu s jednacím řádem. Tak prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP