(17.10 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

chci avizovat, že my nejenom že nepodpoříme tento návrh, ale už máme informace i od kolegů ze Senátu, že ti jej samozřejmě také, pokud projde v té podobě, jak je tady navrhováno, podpořit nemohou. Záměrně to říkám dopředu, abyste si i vzali na mysl, až budete hlasovat, zda skutečně chcete podpořit návrh, který je velmi problematický z hlediska kolize s naším ústavním pořádkem, a obávám se, že to může skončit právě tak, jak tady už také myslím někdo z předřečníků, někdo zmínil, že ještě to může bohužel tedy skončit i u Ústavního soudu, a to vnáší samozřejmě velkou nejistotu i pro samotné nájemce, natož samozřejmě pro majitele.

Myslím, že nemá smysl tady rozvádět ty technické výhrady a výhrady vyloženě hodně právní. Tento velice obecný pohled jsem chtěla sdělit jako naše stanovisko k tomuto návrhu. Věřím tomu, že jsou lepší možnosti, jak řešit ten neblahý stav. Mimochodem třeba některé obce a města jdou tou cestou, že svým nájemcům, kteří jsou v jejich prostorách, nájem buďto odkládají do delší doby a do určitých splátek, nebo dokonce za tu nejhorší dobu, která je v současné době, jej promíjejí úplně. Myslím si, že to je určitá možnost, k jaké se postaví samosprávy. Stát by mohl zase naopak pomoci s úhradou a nečekat na to, že přenese břemeno na majitele samotných prostor. Ostatně ještě se pokusíme vás v této věci přesvědčit o tom, že to má smysl takto řešit a že tento návrh tedy nevzdáváme.

Chci avizovat, přemýšlíme nad tím, jak udělat tuto změnu znovu tak, abyste skutečně pomohli, kde je to potřeba, a nezatěžovali skutečně významně ten zbytek sektoru, který na to doplatí následně, a budeme ho muset také jednou třeba tady zase řešit jinými opatřeními. A myslím si, že to nikdo z nás nechceme dopustit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové, přicházím s návrhem, o kterém jsem přesvědčen, že je tím správným řešením pro malé a střední podnikatele v nastávajících hospodářských problémech. Můj pozměňovací návrh se týká DPH, respektive toho, aby podnikatelé platili DPH pouze u uhrazených faktur. Protože já jsem přesvědčen, že ti, kteří podnikají a mají povinnost platit DPH, tak místo toho, aby peníze investovali a reinvestovali do svých podniků, případně na nákup materiálu, tak jsou nuceni toto DPH odvádět státu i z peněz, které ještě neviděli. Já si myslím, že tohle je velmi jednoduchá a účinná pomoc, kdy poměrně jednoduchým nástrojem pomůžeme těmto podnikatelům. Je to nástroj, který dokonce v průběhu měsíce března nebo koncem měsíce března uváděla i Hospodářská komora jako jeden z účinných nástrojů, jak pomoct malým a středním podnikatelům. Já jsem ho přetavil do pozměňovacího návrhu.

Ten pozměňovací návrh říká, že malé a střední firmy s obratem do 10 milionů měsíčně budou platit DPH pouze z faktur, které jim byly uhrazeny. Já jsem si vědom toho, že to je mimořádný nástroj, a přesto jsem přesvědčen, že je správný, protože se můžeme bavit o tom, že firmám můžeme odpustit nájem a další věci, přesto jsem přesvědčen, že DPH tvoří velkou část jejich finančních prostředků, které právě ve stávající situaci je důležité, aby měli k dispozici a platili ji tehdy, když jim jsou faktury uhrazeny.

Jak zde zaznělo, chtělo by se věřit v dobrou vůli státu, ale dnešní informace, která se týká podnikatele z Ostravska, restauratéra, který požádal o odklad DPH, jednalo se o pouhých 16 tisíc, on požádal o odklad o tři měsíce, a přestože do té doby platil řádně daně a všechny své závazky vůči státu, tak místo pochopení se dočkal toho, že mu finanční úřad obstavil byt. Mě osobně tento postup velmi mrzí, byť tedy pak se píše, že dochází k nějaké nápravě, ale dokud to nebude dáno zákonem, není možné tyto excesy vyloučit. Když jsem to konzultoval s paní ministryní financí, tak ona řekla, že tam jsou nějaké problémy směrem k Evropské unii. Já jsem to nechal prověřit právníky a informace, které mám já, jsou, že to je ze strany českého státu řešitelné, protože když se vezme určitý výsek, na který se vztáhne tato možnost DPH, tak stát tuto možnost má. A myslím si, že toto je spíše o vůli vládní koalice vyjít malým a středním podnikům vstříc. O ničem jiném. Omezme to třeba časem, omezme to na dva roky, ale umožněme podnikatelům dýchat. Já si myslím, že toto je jedna ze zásadních úlev, které pro malé a střední podnikatele, kteří jsou základ ekonomiky, můžeme udělat. Každý, kdo podniká, kdo s tím má zkušenosti, tak ví, o čem mluvím. A tak vás odkazuji na zdravý selský rozum a skutečnou pomoc podnikatelům v České republice, kterou v současné době velmi potřebují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška, kterou registruji. Nicméně pan poslanec Bendl se hlásí. Pan ministr chce s přednostním právem, předpokládám. (Ministr Havlíček dává přednost panu poslanci Bendlovi.) Pan poslanec první. Dobře, jsem rád, že se pánové domluvili. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Aspoň pan ministr bude mít možnost a příležitost třeba rovnou reagovat.

Já myslím, že jsme svědky takové té dětské hry na peška - chodí pešek okolo, nedívej se na něho, kdo se na něj koukne, toho pešek bouchne. A vždycky se říkalo, komu ten pešek vlastně zůstane. Vláda tady říká, že pešek nezůstane nájemci, říká, že pešek zůstane pronajímateli. Já myslím, že v důsledku na to nakonec mohou doplatit oba dva. Jsem přesvědčen o tom, že stát má vzít tohle břímě na sebe a pomoci oběma, neboť se roztočí kruh, ze kterého nebude nikomu dobře.

Já bych se dotázal pana ministra, kdo tedy bude kontrolovat spravedlnost a opravdu tu legitimitu rozhodnutí nájemce, že opravdu není schopen plnit své závazky, které ze smlouvy vyplývají, protože může být řada těch, kterých se poctivě opravdu rozhodnutí vlády dotklo tak, že jim bylo zakázáno podnikání, ale mohou tam být i ti, kteří se s tím jenom svezou, ale řeknou: nás se to týká taky, nájemné teď platit nebudeme. Kdo to bude posuzovat? Jestli se budou muset nájemci obracet na pronajímatele, obracet na soud, nebo jestli to bude rozhodovat nějaký jiný správní orgán? Mě by zajímalo, jak je to s tou spravedlností v tomto ohledu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy v rozpravě ještě pan ministr. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, děkuji za podněty, které byly.

Uznávám jednu věc, že ten zákon není obvyklý. Není. Ona ani ta doba není obvyklá, je to doba, kterou jsme tady nikdy nezažili, a ta podstata, kolem které se točí celá diskuse, ať už tomu budeme říkat pešek, nebo dominový efekt, nebo cokoliv jiného, je jednoduchá. Tu musíme vidět z nadhledu a to je role té vlády. Do 30. 6., plus minus, pokud nenastane nic mimořádného, bude chybět v hotovosti v České republice 600 až 700 mld. korun. Pokud bychom šli tím způsobem, jako například někteří navrhují, to znamená, pojďme to vykompenzovat nájemníkům tak, ať to tedy koná vláda, tak jednoduše říkáme, že kdybychom takhle šli krok za krokem, tak ten schodek nebude 200, nebude 300, možná bude 400, a to podotýkám, že jsme na začátku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP