(17.20 hodin)
(pokračuje Havlíček)

V kategorii toho zdraví jsme naštěstí zřejmě všechno zvládli, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale jsme na začátku ekonomických problémů. To znamená, ta role toho státu je jediná a zásadní - rozložit mezi všechny aktéry té ekonomiky ten závazek, který nám tady vznikne, a každý si ho na sebe musí částečně vzít, počínaje tím státem, o tom není nejmenší diskuse. Proto kurzarbeit, proto ti živnostníci. A můžeme se bavit, co se udělalo lépe, co se udělalo hůře, a můžeme se bavit o tom, co tam ještě doplnit. To je naprosto v pořádku a to je zcela relevantní diskuse, ale nemůže ten stát vzít na sebe všechno, na to prostě a jednoduše mít nebude. Jinými slovy je třeba, aby stát určitými opatřeními toho fiskálního charakteru udělal to, že na sebe převezme tu základní tíhu, což činí mimo jiné i tím schodkem rozpočtu, ad 1, a ad 2 se pokusil určitými nástroji rozložit to břímě mezi všechny aktéry. Zjednodušeně řečeno tak, aby od toho stolu odešli všichni možná trošku naštvaní, ale nikoliv tak, že někoho úplně zabije a někdo v tom zůstane jako vítěz. Ano, není to vždycky spravedlivé, s tím souhlasím, ani to není jednoduché. Proto do toho zapojujeme banky a snažíme se prostě ten odklad udělat.

Mimo jiné tím reaguji i na to, že nemůže nastat tím pádem ta situace, že by ten pronajímatel neměl na hypotéku, protože jsme to udělali pouze a jedině tehdy, když to šlo paralelně s tím zákonem, který odkládá splátky těm bankám. Současně to částečně převádíme pochopitelně i na ty podnikatelské subjekty, které pochopitelně to něco stát bude, a na další aktéry, zejména zásadní dodavatele služeb, např. pronajímatele.

Padlo zde celkem správně: řešme jejich fixní náklady. Co je hlavním fixním nákladem pro toho nájemce? Jsou to dva hlavní fixní náklady. První jsou mzdy a ty řešíme, ten stát je řeší tím, že dostávají všichni tito zaměstnanci, resp. firmy, které tam mají zaměstnance, 80 % ze superhrubé mzdy, čili včetně zdravotního a sociálního. Ten klíčový náklad je vyřešen částečně, ale z velké části právě prostřednictvím státu. Ten další fixní náklad je jasný a je to nájemné. To znamená, v tuto chvíli se snažíme nikoliv někoho o něco obrat, tady ani jednou nepadlo přece to, že někdo o něco přijde, kdo je ten chudák. Tady je to o tom, že pouze v té době ochranné, kterou jsme odhadli úplně stejně jako v tom Německu, my jsme de facto opsali produktově ten německý zákon, ten je v podstatě shodný, do 30. 6. že nemůže dostat výpověď. Ta otázka, kdo ano a kdo ne, je jednoduchá. Ten, kdo byl zavřen, tzn. ten, kdo nemůže provozovat. Nikdo jiný o to nemůže požádat. Pokud se jakkoli dohodnou jinak, je to zcela v pořádku, je to bez větších problémů. Ale ta ochrana není v tom, že v tu danou chvíli z někoho děláme chudáky a z někoho boháče. Ta je jedině v tom, že po nezbytně nutnou dobu, která si myslím, že je férově do 30. 6., nemůže dostat výpověď. Znovu říkám, je to úplně stejné jako v tom Německu.

Celá řada těch připomínek, které zde byly, byly věcné, byly správné a my k nim určitě přihlédneme. Služby, ano, budeme reflektovat, aby v tom služby nebyly. To DPH se zde točí stále dokola. Ano, může být názor, diskutujme, jak to bude s DPH, ale než to v tuto chvíli narychlo řešit lex DPH kvůli nájemníkům proto, abychom vyřešili problém, jestli DPH ze zaplacených, nebo nezaplacených faktur, tak to je daleko elegantnější a rychlejší řešení učinit to tak, že ti, kteří se do toho problému dostanou, zažádají a bude jim v tomhle vyhověno, je to rychlejší, není na to zákonná cesta. A někdy v budoucnu se můžou řešit další systémové věci. Ale neudělejme systém z něčeho, co se dělá v nesystémovém prostředí, to by nedávalo smysl.

Co se týká té daně z příjmu, tady to nebylo úplně správně tak řečeno. Ta daň z příjmu nebude teď, ta daň z příjmu bude až k 30. 6. 2021 za rok 2020, což v té době už by mělo být vyřešeno. To znamená, v dané chvíli nehrozí to, že by nikdo neměl daň z příjmu z nezaplacené pohledávky. (Ministryně financí mimo mikrofon doplňuje.) Samozřejmě jedná se ještě o zálohy atd. Takže to jenom k dani z přidané hodnoty a k dani z příjmu.

Jinak považuji za rozumný návrh, který zde padl a byl od paní poslankyně Válkové. Obecně všechny ty pozměňovací návrhy, které z její strany byly, budou z naší strany akceptované, včetně tady toho kompromisního návrhu, a to je, že ta ochranná lhůta bude do 30. 6. 2021. Čili nepřenášíme na nikoho důsledky, stát pouze se snaží v dané chvíli ochránit po dobu několika týdnů skupinu několika desítek tisíc subjektů, které mají vážný problém a kterým pomáhá tím, že jim zaplatí ty zaměstnance, ale současně se podělí s pronajímatelem pouze po dobu několika týdnů o to, že se jim to odloží a následně se pochopitelně všechno zaplatí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Jurečka se přihlásil ještě do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne. Já děkuji za tu reakci tady teď panu ministrovi, ale musím se vrátit o pár hodin zpátky v naší rozpravě ve sněmovně. Před 13. hodinou tady předseda poslaneckého klubu ODS pan Stanjura uvedl konkrétní příklad podnikatele z Ostravska, který požádal z důvodu ukončení nebo přerušení své činnosti v pohostinství o to, aby mu finanční úřad posečkal se zaplacením DPH, byla tam částka 16 tisíc korun. Finanční úřad nestihl projednat jeho žádost, ale stihl rozhodnout o obstavení jeho majetku.

Paní ministryně teď odešla, ale já bych byl velmi rád, aby tady zaznělo nahlas, že tady půjde v této mimořádné situaci nějaké jasné vydání, případně metodický pokyn, jak by finanční úřady a jejich pracovníci v této výjimečné době měli postupovat vůči podnikatelům, kteří žádají o posečkání se splatností DPH. Protože to, co se tady dnes mediálně popsalo, myslím, nebude asi ojedinělý problém a bylo by dobré, abyste na to jako vláda reagovali. Protože vy jste tady popsal, jak by to mělo být. A zrovna dnes se ukázalo, jak to bohužel nefunguje. A já bych obecně ocenil, aby i ostatní dozorové orgány v této mimořádné době - neříkám, aby zavíraly oči přede vším, ale aby měly pochopení pro to, když podnikatelé nestíhají plnit veškeré své zákonné povinnosti, pokud vláda nestíhá reagovat odkladem některých lhůt, aby byl v této mimořádné situaci alespoň interní pokyn, který by vytvořil určitý prostor pro pochopení toho, v jaké mimořádné situaci jsme. Byl bych rád, kdybyste na to ještě, pane ministře nebo paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího mohli reagovat, protože si nemyslím, že to, co se dneska objevilo v médiích, je něco, co bychom měli přejít, co je normální. Já to za normální nepovažuji, považuji to za velkou chybu postupu finančního úřadu, který takto k tomu podnikateli přistoupil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan předseda Bartošek s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Krátká reakce na pana ministra. No, pane ministře, samozřejmě diskutujme, ale především pomáhejme. Pochopil jsem, že říkáte, že kdo požádá o odklad DPH, tak mu bude vyhověno, tak z toho jsem lehce usoudil, že už mluvíte za třetí ministerstvo. Samozřejmě tuto vstřícnost státu bych uvítal, ale dnešní příklad ukazuje, že praxe je úplně jiná.

Chci zde říct, že co se týká DPH, tak se jedná pouze o odklad platby, ne o propuštění, prominutí nebo cokoli jiného. A chci také říct, že v konečném důsledku to v praxi bude znamenat, že stát si v podstatě bezúročně půjčí od podnikatelů, a tím říká: ber kde ber, protože já od tebe DPH chci a víceméně mě nezajímá, kde na to vezmeš, i když nemáš zaplacenou část faktur. Taková bude realita. Ptal jste se, kde na to vzít. No samozřejmě ta možnost existuje. Kdybyste mnohem víc vedli ke společenské zodpovědnosti banky, tak v tom případě bychom se samozřejmě mohli bavit o tom, že společenská odpovědnost bank by nám značným způsobem pomohla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní vicepremiérka Schillerová se přihlásila s přednostním právem. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP