(17.30 hodin)

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se omlouvám, že jsem tady nebyla chviličku. My jsme vydali liberační balíček I a II - pane předsedo Jurečko, reaguji teď na vás - kde jsem poměrně plošně na základě mandátu vlády, který jsem dostala, prominula veškeré správní poplatky spojené s jakýmikoli žádostmi, prominula jsem plošně celou řadu pokut. Například dneska Finanční správa nemůže prominout pokutu za pozdní podání daňového přiznání, takže já jsem to prominula, využila jsem práva, které mi dává § 260 daňového řádu a který byl aktivován od povodní podruhé. Zavedli jsme, prominula jsem zálohy na dani z příjmů a Finanční správa do svého pokynu D44, což je pokyn, který upravuje jednotná pravidla pro promíjení příslušenství daně, která musí být přijata kvůli veřejné podpoře, zkoumání veřejné podpory, dala nový bod koronavirus a promíjí příslušenství ve 100 procentech, pokud samozřejmě se nejedná o nějakého chronického dlužníka před pandemií. To znamená, že mám informaci z Finanční správy, požádala jsem i o statistiku, že v podstatě pokud požádá subjekt konkrétně u DPH z důvodu právě pandemie, tak je ve 100 procentech vyhovováno.

Ten případ, co se stal v Ostravě, mě velmi mrzí. Já jsem to řešila už tady během, jak jsem tady seděla, tak s paní generální ředitelkou jsme si psaly. Ona vydala někdy před dvěma hodinami prohlášení do ČTK, kde se omluvila za Finanční úřad v Moravskoslezském kraji. Teď nařídila kontrolu, kde došlo k selhání, protože všichni byli informováni. Jak mě informovala, ona má pravidelně s nimi několikrát týdně videokonferenci, s těmi řediteli, všichni mají pokyny, jak mají aplikovat v praxi liberační balíček, a vyjádřila se i v médiích, že se to prostě nesmí opakovat. Okamžitě když se to stalo, a je to neomluvitelné, já to říkám, je to neomluvitelné, to říkám otevřeně a budu chtít vyjádření, jak se to mohlo stát, když máme tady liberační balíček a jasně nastavená pravidla, takže budu čekat na to vyjádření, a okamžitě se pracovníci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj spojili s tím člověkem, ta zástava byla zrušena, bylo to narovnáno. Nesmí se to opakovat. Ale tím liberačním balíčkem, což byla jedna z prvních věcí, (ke) které vláda mi dala mandát, ať vydám tato rozhodnutí, tak byla nastavena pravidla, která takto fungují.

A já bych navázala na pana vicepremiéra Havlíčka - ono v podstatě DPH je neutrální, že ano? Pronajímatel platí, nájemce si nárokuje odpočet. Ta daň je neutrální, takže tam nemáte co získat. Velice často byly v praxi případy, to mám z Finanční správy, že třeba se i započítává na ten nájem. A z těch faktur, to je téma, které se vrací 25 let pořád na stůl, platit DPH jenom ze zaplacených faktur. Ono to nejde. Šlo by to jenom u faktur, tuším, do 10 tisíc, nechci se mýlit, a je to v podstatě komplikované, neřeší to žádný problém, je to v rozporu se směrnicí Evropské unie. Já to téma mám na stole, říkám, a 25 let se s tím setkávám, že pořád to někdo navrhuje, někdo to vrací do hry.

Takže kdo požádá, bude mu vyhověno, bude mu prominuto jakékoliv příslušenství daně, protože mají nový bod koronavir. Když prostě bude podávat žádosti, nebude platit správní poplatek, to jsem plošně prominula. Když mi podal pozdě to přiznání, tak jsem plošně prominula pokuty. A ten případ, skutečně, říkám, mrzí mě, paní generální ředitelka se omluvila, nesmí se to opakovat a vyšetřuje se, jak se to mohlo stát, aby se to právě neopakovalo. Děkuji mockrát.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Jurečka s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych to chtěl ocenit. Chtěl bych poděkovat za to promptní vyřízení tohoto případu, ale zároveň tady vznáším ještě i takto opravdu oficiálně velký apel, velkou prosbu na vládu, na vás, paní ministryně, na vás, pane ministře, abyste zvážili teď v dubnu úpravu - a je to ještě stihnutelné i legislativně - aby platba DPH vůči státu ze strany podnikatelů teď v dubnu mohla být odložena až se splatností do ledna příštího roku, protože by to byla jedna z nejrychlejších, nejefektivnějších cashových podpor pro podnikatele v České republice - malé, střední, velké živnostníky.

Prostě myslím si, že s ohledem na ty problémy, které vidíme, že se nedaří úplně jednoduše zadministrovat žádosti v rámci COVID I, COVID II, vzhledem k tomu, že očekávání těch podnikatelů byla velmi rychle vyčerpána, v řádu hodin, byť já tu snahu oceňuji, že tady je, tak si myslím, že tato pomoc ponechat tu platbu DPH vůči státu u podnikatelů by byla opravdu velmi, velmi rychlá, odložit jim to vlastně o toho tři čtvrtě roku a ty cashové prostředky v těch firmách ponechat. Velmi bych se za to přimlouval. Vím, že po tom volají také i zástupci nevládních organizací jako Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy. Prosím pěkně, zvažte to z hlediska politické podpory, věřím tomu, že tady by napříč celou Sněmovnou politická podpora pro toto opatření byla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do obecné rozpravy, v tuto chvíli obecnou rozpravu končím. Zeptám se na případná závěrečná slova pana ministra, pana zpravodaje. Není zájem. Otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

O slovo se přihlásila paní poslankyně Kořanová. Dal jsem si pozor na krátké a. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji moc, pane místopředsedo, jste hodný. Takže já bych se ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který se týká § 3 odstavce 1, a jde v podstatě o vyškrtnutí části věty "nebo služeb spojených s užíváním prostoru sloužícího k podnikání" a je nahrán v systému jako sněmovní dokument číslo 4733. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Šafránková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému nahrát pod sněmovním dokumentem číslo 4714, a prosím vás o jeho podporu, protože tento pozměňovací návrh je alespoň trošku spravedlivější směrem k pronajímatelům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych se chtěla přihlásil k pozměňovacímu návrhu svému a pana kolegy Farského. Jsou to dva pozměňovací návrhy, který - tedy ten první - podávám s ním a je veden pod sněmovním dokumentem 4727 a ten druhý podávám sama a je veden pod sněmovním dokumentem 4849. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já dokončím tu myšlenku z obecné rozpravy a na to navazuje i jeden z pozměňovacích návrhů.

Tady bohužel došlo u mnoha lidí k vytvoření falešného očekávání, že se jedná pouze o odsunutí nájemného v čase bez sankce, nicméně podle názoru mnoha právníků i podle názoru ministerstva se budou i na takto odložené nájmy vztahovat třeba úroky z prodlení, smluvní sankce a podobně, takže pro toho nájemce je to spíše takové nabalování koule, která se bude zvětšovat a zvětšovat. Proto my navrhujeme, že daleko lepším řešením by byla přímá pomoc těm nájemcům, například vytvořením nového programu podpory malého a středního podnikání podle zákona o podpoře malého a středního podnikání, a tento pozměňovací návrh najdete pod číslem 4744.

Dále navrhujeme ve dvou variantách státní záruky, v jedné variantě 100 procent za nedobytné pohledávky, 4743, nebo v druhé variantě 80 procent za dluhy, 4842, a to z toho důvodu, že zejména v podnikání může během té ochranné lhůty dojít k nějakým pohybům, může dojít třeba i k řízenému ukončení činnosti nájemce nebo insolvenci, krachu, a potom by samozřejmě na tom pronajímateli byla kumulovaná nedobytná pohledávka, takže proto navrhujeme státní garance.

Dále - a to se shodneme tady s některými z kolegům - navrhujeme vyjmutí služeb z návrhu zákona a ten pozměňovací návrh je pod označením 4843.

Další návrh je srovnání délky ochranné lhůty s vládním návrhem na byty, to znamená, do 31. 5. 2021, to je právě proto, aby se nenabalovala neustále dlouho ta příslušenství na ty dluhy. To najdete pod číslem 4841.

Dále, to je spíš technický pozměňovací návrh, navrhujeme srovnat názvosloví s ostatními právními předpisy, to znamená, pohledávky vyměnit za slovo dluhy. To je návrh pod označením 4844.

Dále navrhujeme, stejně jako mnozí kolegové, aby se na ty pohledávky nezaplacené nevztahovaly daňové povinnosti, tady jsem mluvil o DPH, 4845.

A poslední pozměňovací návrh, pod označením 4846, je upřesnění povinnosti nájemce, prokazování toho, že je ve skutečné nouzi v důsledku epidemie, například nějakými listinami, je to dostatečně široce vymezeno, a jednoznačné prokázání skutečnosti, že nájemce skutečně spadá do toho ochranného režimu, a je to prevence, řekněme, proti nějakému zneužívání nebo chronickým neplatičům tohoto institutu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane poslanče, za dodržení času a poslední přihlášená v podrobné rozpravě je paní poslankyně Helena Válková, které dávám tímto slovo. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP