(20.10 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, vážený pane přesedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážená paní ministryně, já bych chtěla podpořit změny, které jsou navrženy s jedním jediným cílem. Cílem je ochránit nájemce v tento čas, kdy velká řada pracujících má výpadek z příjmů, z toho, že by mohli přijít o bydlení, řada z nich nevratně o bydlení. Upřímně řečeno, vycházíme z nehezké zkušenosti, co se dělo v letech 2009, 2010, 2011, a chceme zabránit tomu, aby lidé v důsledku poklesu příjmů, který nikterak nemohli ovlivnit či nezavinili, o bydlení přišli.

Podporuji také úpravy, tak jak o nich hovořila kolegyně paní profesorka Válková a jak je avizovala už i paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Pokud se jedná o zkrácení onoho mimořádného období, to znamená, že chráníme případné neúplné placení nájemného - podotýkám pouze nájemného, netýká se to splátek za energie a služby - do 31. 7., je to opravdu nezbytný čas, kterým chceme v této mimořádné době chránit nájemce před ztrátou bydlení, a tím jediným, co zavádíme, je zákaz výpovědi z nájmu.

Také bych chtěla připomenout jako právnička, že obecně také platí, že musíte tedy neplatit po dobu tří měsíců, abyste byli ohroženi podle soukromého práva výpovědí z nájmu bytu. I tady každý vidí, že opravdu je naším cílem, řekněme, nemířit na poctivé pronajímatele, poctivé vlastníky bytů, ale spíše na ty, kteří bohužel - a i ti jsou, protože takto se na nás řada nájemců obrací, řada jednotlivců či rodin - kteří bohužel, byť všichni čelíme koronavirové krizi, nyní přistupují opravdu k velmi nepěkným praktikám a po nějakém zaváhání nájemce v důsledku ztráty práce usilují o výpověď či vyklizení takového nájemce z bytu. Takže tomu my chceme zabránit.

Také jsem ráda, že jsme se dohodli na tom, že nejpozději do konce roku dojde k narovnání případně takto zpožděných plateb. Také si myslím, že i toto zkrácení určitě přispěje k tomu, aby bylo všem jasné, že chceme po nezbytný čas chránit to, co není podle mého soudu obyčejným statkem, a to je tedy bydlení a právo na bydlení.

Co se týká, řekněme, toho obecného stavu, jaký v tuto chvíli je, tak jak to vnímám a jak se na mě řada občanů obrací, tak na jedné straně je řada skvělých, poctivých pronajímatelů, vlastníků bytů, kteří se sami snaží s nájemcem domluvit na tom, jak si uspořádají svůj nájemní vztah, a já věřím, že jich je bezpochyby většina, ale jsou i tací - jak říkám, obracejí se na mě lidé s těmito starostmi -, kteří se snaží toho svého postavení i v tuto chvíli, byť je to zarážející, využít, nebo dokonce zneužít.

Co se týká toho, co se bude dít, pokud nájemce případně nějakou část nájmu nezaplatí, jak potom bude řešit v uvozovkách takovýto dluh. Také se někdo obává, že potom takový nájemce skončí v nějaké dluhové pasti, spirále, nebude mít možnosti, jak to vyřešit. Tak tady bych chtěla informovat, že jsme samozřejmě o tom pečlivě diskutovali s ministryní pro místní rozvoj a s ministryní práce a sociálních věcí, a i proto bylo stanoveno to období do 31. 7., tak abychom měli jistotu, že potom už pro ty, kteří by nemohli nadále splácet, bude existovat pomocná ruka skrze náš systém sociální pomoci, ať je to příspěvek na bydlení, ať je to doplatek na bydlení, ať je to mimořádná okamžitá pomoc.

Pro pronajímatele a klid v jejich duši ještě chci připomenout, že tam, kde by se dlouhodobě - nebo by bylo riziko - potýkali s tím, že nájemce nenahradí celý nájem, a řekněme, jsou tam nějaké další sociální problémy, tak chci jen připomenout, že v rámci sociální pomoci máme institut zvláštního příjemce, máme přikázání nákladů na náhradu služeb. A toto jsou všechno instituty, které by tomuto měly zabránit.

Na závěr chci ubezpečit nájemce i pronajímatele, že nám jde skutečně o to vnést do zajištění práva na bydlení klid, byť čelíme koronavirové krizi, a věřím, že se nám to společně podaří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. K vystoupení je připraven nyní pan poslanec Leo Luzar, připraví se Věra Kovářová. Pane poslanče, máte slovo. (O slovo se hlásí zpravodaj.) Před paní Věrou Kovářovou. Reagovat? Ale to už jsem udělil slovo panu Luzarovi. Dobře.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych na začátek řekl, že já osobně považuji právo bydlet za základní lidské právo a jakékoliv ohrožení tohoto pro mě základního lidského práva považuji za velice varovné. Jsme svědky dnes a denně různých osobních tragických příběhů, které se týkají nájemníků ve vztahu k pronajímateli. Tyto věci řeší soud, tyto věci řeší policie, mnohdy se i po mnoha letech dobereme spravedlnosti a dobereme se k řešení.

Ale jsme ve výjimečné situaci, která je vyvolána věcmi vyšší moci. Tato výjimečná situace mnoho lidí uvrhne do existenčních problémů, příjmových existenčních problémů, kdy musí řešit, jak vyjdou s penězi každý měsíc. Ten výpadek může být opravdu třeba jenom těch 20 %, ale i těch 20 % je natolik významných, že nebudou moci uhradit veškerý náklad, který je spojený s bydlením.

Automaticky se tady předpokládá, že pronajímatelé toto budou provozovat, nebo vnímat, jako masovou akci. Já osobně si myslím, že to budou jednotlivé případy, protože většina lidí k tomu bydlení přistupuje velice zodpovědně a je si vědoma rizik spojených s tím, že by mohli skončit bydlet. Co ale považuji z mého pohledu za problémové, stejně jako, předpokládám, většina z vás zde přítomných, je, že dostáváme emaily od lidí, kteří předpokládají, že každý nájemník je lump. Dostáváme srdceryvné emaily o tom, jak celý život spořili, aby na důchod... Oni si na důchod pořídili pět investičních bytů a automaticky počítají, že z těch pěti bytů budou mít trvalý příjem. A teď vyčítají vládě, že všech těch pět bytů bude postižených tady tím a že nedostanou peníze.

Znovu se ptám, je z investice povinnost mít zisk, není to i určité riziko? Z druhé strany, nejsou tyto příjmy, anebo nemají tyto příjmy sloužit také k nějaké rezervě, kterou by si tito lidé vytvářeli? Protože vláda neříká nic jiného než to, že žádá, svým způsobem neumožňuje těm pronajímatelům dát výpověď v omezené krátké době spojené s tímto řešením koronavirového problému.

Ale vystoupil jsem zde z jednoho prostého důvodu, protože ten návrh - a jsem rád, že tady už od předřečníků zaznělo, že bude upravován - pro mě přestavuje jeden drobný problém. Je tady slabá strana, to jsou nájemníci, a je tady silná strana a tou je pronajímatel. Obvykle to tak je a málokdy je to v opačné rovině. Nedokážu si představit, jak ta slabá strana, ten nájemník, dokládá tomu pronajímateli, který nemusí být vždy seriózní, všechny podklady tak, aby se spolu domluvili. Proto bych byl strašně rád, kdyby do tohoto problému, pokud dojde k tomu problému, vstoupila třetí, úřední osoba, potažmo v mém návrhu Úřad práce, který by měl být ten, doufám že jenom arbitr toho, aby zhodnotil, jestli argumenty, které předává nájemník, odpovídají tomu, jak je tento zákon postaven. Proto také ve svém návrhu hovořím, že ty pokyny, které, nebo tu formu a ty pokyny toho, co by měl ten nájemník dokládat, by měl stanovit prováděcí předpis nebo prováděcí pokyn Ministerstva pro místní rozvoj. Abychom se vyhnuli veškerým problémům do budoucna, kdy pronajímatel řekne ne, ne, ne, to je málo, já ti nevěřím, to čestné prohlášení nepovažuji za důležité a já vím, že... A začnou pře a soudní spory, kde ten nájemník je vždycky slabší. Tomu bychom měli zabránit, a proto jsem připravil pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím v rámci podrobné rozpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Nyní pan zpravodaj Ivan Bartoš, poté paní poslankyně Věra Kovářová. Máte slovo, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP