(20.20 hodin)

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý pozdní večer. Já bych si dovolil využít přednostního práva. Mně to nedá nereagovat na paní poslankyni Valachovou prostřednictvím pana předsedajícího, která se tady v jistém směru dojímala o pomoci těm nepotřebnějším. A politika, tak jak ji vnímám - proto zde občas sedí nějaký ministr, kterého se týká ten jeho návrh - je přece dohoda vlády o nějakém vyváženém systému.

A když jsme včera probírali osoby samostatně výdělečně činné a když jsme v minulém jednání Sněmovny probírali třeba i nárok na ošetřovné, tak z toho vypadávaly celé skupiny. A včera, potom, co jsme debatovali s ČSSD, že by se aspoň v tom jednorázovém bonusu - 15 tisíc jsme navrhovali - nemělo zapomenout na ty dohodáře, osoby, které pracují na DPP nebo na DPČ, na které se nepamatovalo ani s ošetřovným, tak následně i po této dohodě, že by se tam měli zahrnout, se tyto skupiny zase ořezaly. Takže dohodáři šli ven z toho příspěvku, OSVČ, které byly na vedlejší poměr, které k tomu měly jakoukoli jinou další pracovní smlouvu typu DPP, DPČ nebo částečný úvazek, tak z toho příspěvku šly také ven. Takže my jsme si tady vytvořili tu skupinu lidí, kteří potenciálně nebudou mít na nájem, protože prostě ty peníze nemají. Nemají je z ošetřovného, nemají je v danou chvíli. To jsou ty skupiny, které tady podle mě správně jmenovala poslankyně Valachová prostřednictvím pana předsedajícího jako ty nejohroženější, a na ty se vláda včera vykašlala. A dneska tady říkáme, že jsou to ti, kteří nás nejvíc zajímají.

Já si tedy nemyslím - ještě jednu věc jsem k tomu chtěl dodat, že jsou nějaké skupiny, a skoro to tak zaznělo od poslance Luzara, nějakých jako neetických zlých pronajímatelů. Spousta lidí si pořídila nějaký byt a pak na druhý byt si vzala hypotéku a prostě v jednom bydlí, druhý pronajímá, není to žádní uberrentiér, který prostě má... To také není špatně, že někdo má činžák. Prosím vás, nemalujme to tu tímhle způsobem. Ale pokud člověk byl osoba samostatně výdělečně činná a přišel o ten zdroj příjmu díky vládnímu opatření a zároveň ještě pronajímal nějaký byt na hypotéku, tak on v tu chvíli nemá na vlastní nájem, a dostává do toho svého majitele nemovitosti, v které bydlí, nemá ten příjem, nemá na to, aby hradil případně tu hypotéku, co splácí v tom bytě, kde má toho jednoho nájemníka, takže ještě vstupuje do velkého kontraktu memoranda přes paní ministryni financí Schillerovou, aby si s bankou vyjednal odklady splátek, zatímco penále mu poběží.

Snažíme se tady, kde je nějaký deficit, který vznikl už jen v tom, že ten stát nedokáže těm lidem rychle pomoci pokud možno plošně a bez podmínek, tak si vlastně sami vyrobíme ty skupiny, protože ti lidé, kdyby ty peníze měli, tak ten nájem zaplatí. Co by platili první, je nájem. Druhou věc - zaplatí jídlo, energie třeba počkají.

Jenom abychom se na to vždycky dívali, že to nejsou jednotlivé zákony, které prostě probíráme, a teď se dělají finance, teď se dělá MPSV a teď se dělá MMR, ale je to vždycky spolupráce. I problém dostupného bydlení je vždycky spolupráce MMR, MPSV. A tady to podle mě nefunguje. A už jen třeba i přenastavení toho systému, náhlá pomoc při nějaké situaci, co má MPSV, by se měl výrazně změnit. Nejen ho zdigitalizovat, jak se naštěstí včera podařilo to trochu posunout, ale už jen i cyklus toho vyplácení nebo způsob přiznávání, tam stačí posunout drobně termíny, třeba ty kvartální, do nějakého serióznějšího cyklu specifického pro koronakrizi, a už se nemusíme bavit o tom, jak dlouho budeme dávat tu vakaci, dokdy to bude platit.

Prostě znejisťujeme další skupiny lidí, protože těm potřebným jsme nepomohli v první řadě. A možná si jich vyrobíme celou další řadu tímto opatřením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl zpravodaj s vystoupením nikoliv zpravodajským. Nyní poslankyně Věra Kovářová, připraví se Marian Jurečka.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych zmínila pohled, o kterém se tady možná tolik nehovoří, ale ten zákon bude mít negativní dopady jak na nájemce, tak na pronajímatele. Návrh znemožňuje podání výpovědi z důvodu neplacení nájmu v rozhodné době. A ze zákona zkrátka a dobře nevyplývá, že by zákon posuzoval termín splatnosti. Pokud se tedy nájemce dostane v rozhodné době do prodlení, bude mu dlužná částka narůstat o úrok z prodlení, a to až do úplného zaplacení dluhu. Pronajímateli nic nebrání domáhat se následně zaplacení nájmu u soudu. Dlužný nájem spolu s úrokem z prodlení tak může narůst o náhradu nákladů soudního a případně též exekučního řízení, což by pro většinu nájemníků bylo naprosto likvidační. Nájemce by tak paradoxně dopadl ještě hůře, než je tedy ta myšlená ochrana, která je dána tímto návrhem.

A nyní mi dovolte zmínit některé negativní dopady na pronajímatele. Rovněž nemalá část pronajímatelů se může dostat do ekonomických problémů. O tom tady hovořil pan kolega Bartoš. V mnoha případech je byt zatížen hypotékou, která je právě splácena z nájemného. A dojde-li u majitele právě v důsledku těch mimořádných opatření k výpadku jeho vlastního příjmu, dostává se také do neřešitelné situace, tak jak se tomu může stát u nájemce. Sám pak nebude schopen splácet úvěr. A dá se předpokládat, že může dojít k poklesu cen. On bude nucen byt prodat, a to pod cenou. A jak to známe z té předchozí krize, není vyloučeno, že z kupní ceny nepokryje celou nezaplacenou část úvěru.

Závěrem je tedy možné konstatovat, že důsledky zákona tak mohou být přesně opačné, než je zamýšleno, a mohou přinést pro nájemce a pronajímatele problémy, a také do exekučních problémů. Z tohoto důvodu jsem připravila pozměňovací návrh, který odůvodním v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyně. A nyní poslanec Marian Jurečka, připraví se Olga Richterová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobrý podvečer, nebo už večer, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové. Musím říct, že vlastně kdyby se tady řešilo jádro problému na začátku, to znamená, kdyby tady byla opravdu rychlá masivní podpora vůči firmám, živnostníkům, lidem, kteří jsou na DPP, DPČ, vůči eseróčkům, víceméně průřezově, co tady bylo navrhováno v rámci pozměňovacích návrhů, tak by naprosto drtivá většina lidí mohla mít nějakou jistotu příjmu ze zaměstnání a nemuseli bychom tady řešit, že tady je oprávněná obava lidí v této situaci, jak uhradí své nájmy. Rozhodnutím této Sněmovny byly statisíce těchto lidí, ať už to byli DPP, DPČ a lidé, kteří mají OSVČ na vedlejší činnost, odsouzeni k tomu, že jim výrazně klesají příjmy a budou mít problém s úhradou svých nákladů.

Další krok, kdyby se nepodařilo toto, by podle mě v tom řetězci řešení měla být výrazná úprava příspěvku na bydlení, tak aby člověk, který ztratí práci, mohl velmi rychle o tento příspěvek na bydlení požádat a aby mohl své závazky řádně uhradit, nemusel ten nájemník být v pocitu, že je ve stresu, neví, kde ty peníze vezme, neví, jak bude jednat s pronajímatelem a podobně. A teď přichází tento návrh, který vlastně neřeší příčinu, ale snaží se velmi komplikovaně řešit důsledky toho, že se věci zanedbaly v tom řetězci předtím.

Musím říct, že s tímto řešením za KDU-ČSL mám problém, protože jak jsem upozorňoval, tak se tady daly najít kroky, které by byly daleko efektivnější. Také dítěti, které máme doma, neřekneme ráno, když potřebuje peníze na zaplacení něčeho ve škole, ať si to se školou domluví, že to zaplatí za tři čtvrtě roku, za rok, ale ty peníze se dítěti snažíme dát, aby ty závazky zaplatilo.

Nicméně když už jsme v této situaci, když vláda se rozhodla jít tímto modelem, tak musím říct, že je tady ne úplně dořešena jedna věc, a to je vztah nájemce vůči pronajímateli poté, co skončí tato legislativní úprava 31. května 2021. Proto si dovolím dát tady pozměňovací návrh, který vychází z principu občanského zákoníku, který také určitým způsobem chrání nájemce. Dovolím si tady přečíst přesné odůvodnění.***
Přihlásit/registrovat se do ISP