(21.30 hodin)

 

Poslanec Karel Rais: Dobře, takže já se budu věnovat jenom procesní stránce věci. Vláda schválila na své schůzi 30. března letošního roku návrh zákona a následující den jej přeložila Poslanecké sněmovně. Návrh byl poslancům rozeslán ten samý den jako sněmovní tisk 803. A na základě usnesení vlády dále požádal pan premiér předsedu Poslanecké sněmovny, aby tento vládní návrh byl projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze. Takže nám to jako výboru předseda sněmovny následně přikázal a my jsme se s tím zabývali v úterý 7. 4. ráno. S následujícím závěrem. (Obrací se na předsedajícího.) Mám přečíst to usnesení?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V tuto chvíli nemusíte, ale nechám to na vás, pane zpravodaji. Není to nyní nutné. (Zpravodaj: Tak to dáme na potom. Děkuji.) Ano.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kubíček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako tradičně, prosím o omezení doby pro jednotlivé poslance v obecné i podrobné rozpravě na pět a pět minut a pouze jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, já jsem opět přivolal ty, kteří nejsou v sále, aby se mohli zúčastnit hlasování. Návrh zazněl, je jasný. Dám o něm hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 151, přihlášeno 92 poslanců, pro 60, proti nikdo. Návrh byl přijat. Schválili jsme tedy tento limit pro vystoupení jednotlivých poslanců.

 

Rozprava byla otevřena. První se do rozpravy přihlásil pan poslanec Dominik Feri, připraví se paní poslankyně Hyťhová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pět minut je schváleno Sněmovnou, já mám dovoleno pět vět od mé předsedkyně strany. (Pobavení v sále.) Já jsem byl v minulosti vždy - poděkoval bych vám, ale vyplýtval bych si větu. Tak.

Já jsem byl v minulosti ohledně informování ministerstvem velmi kritický. Ale přijde mi, že se pan ministr velmi zlepšuje. A přijde mi, že ten návrh, který sem byl předložen, je ze všech ostatních... (Směje se.) vy to počítáte, pane kolego prostřednictvím předsedajícího. Bude jich víc. Teď chválí.

Přijde mi, že tady ten návrh je ze všech těch ostatních legislativně nejzdařilejší. A to nejenom po té stránce technické, ale po stránce toho, co řeší, v jaké době to řeší a že řeší toliko věci, které je potřeba vyřešit aktuálně. Že prostě není tak jaksi rozmáchlý a neřeší ty věci, které zvládneme jindy, mimo legislativní nouzi. Přesto ale vznikly nějaké nedostatky, podněty z praxe. Tady to nebude o žádné velké politice. Zkrátka oslovili mě mí kolegové - studuji Právnickou fakultu Univerzity Karlovy - a zástupci akademických senátů, že jsou tam nějaké nedostatky, které jsem zpracoval do čtyř pozměňovacích návrhů. Obsahově jde za prvé o úpravu ukončování kurzů celoživotního vzdělávání a mezinárodních kurzů. Za druhé rozšíření způsobilých orgánů jednat distančně i o oborové rady doktorských studijních oborů. Za třetí úprava rozhodování per rollam. A za čtvrté jednání distančně i pro Radu vysokých škol a Českou konferenci rektorů. To jsou skutečně technické věci.

Nad rámec tady toho jsem ještě poprosil pana ministra - říkám to tady na mikrofon, možná se na vás také obracejí spoluobčané ve věci umožnění přechodu těm, kteří studují v zahraničí, studentům, buď denní studium, například nějaká gymnázia, Pirna kupříkladu. Nebo dojíždějí týdenně, nebo Erasmy. Pan ministr slíbil, že nás o tomto bude informovat, že se zeptá, jaký bude další režim. Blíží se např. maturity. A děkuji panu ministrovi, že byl v tomto tak vstřícný.

My tento návrh podpoříme a předkládáme čtyři technické pozměňovací návrhy. Věřím, že se tady setkají s podporou. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Tereza Hyťhová je na řadě a připraví se pan poslanec Mihola. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Tak já bych chtěla poděkovat za slovo. Za nás samozřejmě, my tento návrh podporujeme. Myslíme si, že je také napsán správně a řeší aktuální situaci. Na druhou stranu vím, že to třeba úplně není teď k tomuto bodu, ale celkově ke školám, vlastně ke všem stupňům vzdělávání. Myslím si, že tyto věci by měly být i konzultovány s vedením škol, s řediteli škol, protože oni nevědí v podstatě, co bude, kdy půjdou do školy, a to i na vysoké škole, na základce, na střední atd. Zkrátka nic se neví. Nebo neustále mně někdo píše kvůli tomu, volají mi lidé. Já jim musím neustále opakovat, že nevím, jaká situace nastane, atd. Takže pevně věřím, že nadále tyto věci budou více konzultovány s vedením škol, a to i se základními školami, i s vysokými školami.

Jinak si myslíme, že tento návrh, samozřejmě tyto kroky jsou velmi podstatné a důležité, nevyhnutelné a určitě to studentům na vysokých školách pomůže. Jinak obhajoba dizertační práce a splnění státní závěrečné zkoušky, souhlasíme s tím, že by mohly probíhat distanční formou. Myslíme si, že to je samozřejmě správně. A také velmi kvitujeme to, že půlrok od 1. března do 31. srpna nebude započítán studentovi do jeho doby studia, což si myslím, že je opravdu správný krok, a moc za to panu ministrovi děkuji.

Jinak s tímto souhlasíme. A teď jsem se dozvěděla o dalších pozměňovacích návrzích, o kterých se tedy ještě pobavíme. Ale co se týče některých pozměňovacích návrhů, které byly na školském výboru včera, tak jsou některé, s kterými máme problém, pro ty ruku nezvedneme. Týká se to konkrétně rektorů a děkanů. Ale jsou některé, které podpoříme, které to ještě zlepšují. Takže potom si řekneme v dalším čtení.

Já děkuji panu ministrovi za toto předložení a věřím, že i nadále bude takhle aktivní a bude všechno konzultovat se školami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jiří Mihola, připraví se pan poslanec Baxa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, naštěstí mně předseda strany neporučil, že můžu maximálně pět vět, takže jich bude asi trošičku více. Ale připojím se obecně za klub KDU-ČSL s podporou tohoto předloženého vládního návrhu zákona o zvláštních pravidlech vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020, protože je situace opravdu mimořádná. A mimořádná situace vyžaduje mimořádná řešení.

Nicméně stejně jak jsem to tady zaregistroval u někoho z předřečníků, myslím si, že trošičku rezerva bylo - myslím to teď dobře, pane ministře, já jsem vás k tomu vyzýval svým dopisem. Mnohé věci by mohly být ještě lépe sladěny, a je to docela zapotřebí, protože víme všichni, jak je školství citlivé, kdyby se k těm termínům a k těm stěžejním záležitostem, které jsou zejména tedy v tom blízkém časovém horizontu, sešli zástupci, delegovaní zástupci základních, středních, vysokých škol. Jsou to vlastně provázané věci, spojité nádoby. A nevím, možná se to někde odehrálo za zavřenými dveřmi a nevím o tom a neví o tom veřejnost. A mnohé věci se mohly posunout rychleji. Já si myslím identicky, jak přistupujeme k řešení poměrně elegantně na vysokých školách, tak jsme mohli třeba i u těch středních k maturitám, ale nemáme tohle téma teď tady, tak na to poukazuji tak všeobecně.

Pro mě je u toho zákona nejpodstatnější ta skutečnost, že vychází vstříc vysokým školám a studentům samotným a akceptuje vlastně požadavky, nebo asi je to i na základě diskuze a podnětů představitelů univerzit a nemusíme je ani všechny vyjmenovávat. Takže proto my jsme připraveni podpořit ty pozměňovací návrhy, jsou většinou technického charakteru. S některými nemám problém. Některé jsou možná zbytečné. Ale ta podstata vězí v tom návrhu samotném. Dala by se samozřejmě diskutovat otázka plateb ohledně studia, protože tam ne všechno musí být nutně zaviněné koronavirem, ale to lze asi ošetřit samostatným přístupem těch hlav fakult nebo univerzit, protože ty mají možnost vždycky do toho nějakým způsobem sáhnout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP