(21.40 hodin)
(pokračuje Mihola)

Co bych ale chtěl velmi zdůraznit - a také už to kolega Feri, ale já to ještě více zdůrazním - že Brna se to velice týká, pan ministr to určitě ví, a to mě mrzí, že vládní koalice odmítla přijmout usnesení, které KDU-ČSL předložila spolu s Piráty, a další kolegové z opozice to byli ochotni podpořit, ta doprovodná usnesení. Včera, když jsme prodlužovali mimořádný stav, tak jsme chtěli, aby tady byla jasně nastolena nějaká vize ohledně režimu na hranici, a především jsme tam mysleli na zahraniční studenty, ale i české studenty a učitele působící v zahraničí. To není nějaká marginálie a je to věc, která celkem hoří a potřebuje, aby k tomu bylo zaujato nějaké jasné stanovisko v brzké době, protože to jsou tisíce studentů. Já teď pro tu úsporu času opravdu už jenom zdůrazňuji, že se to velmi týká Masarykovy univerzity a především slovenských studentů, ale i našich studentů a učitelů, kteří působí na Slovensku, případně v dalších zemích. Bylo poukázáno tady na ty Erasmy a další. Ten propad by byl obrovský, kdyby se toto nepodařilo vyřešit. Univerzity by byly v problémech, a samozřejmě nejen Masarykova univerzita, ale týká se to vlastně všech univerzit, všude jsou nějací zahraniční studenti a z těch univerzit vyjíždějí do zahraničí.

Především bych chtěl podpořit ten návrh, který ministerstvo od představitelů univerzit obdrželo směrem k měsíci květnu, aby se ke studentům přistupovalo obdobným způsobem jako k pendlerům, aby zde byla možnost po určitou dobu pobývat u nás a vracet se do zahraničí, s tím, že by byly zajištěny podmínky ubytování, včetně případů karantény a případy stravování a další a další věci.

Připomínám ještě také novelu vysokoškolského zákona, kterou jsem připravil v době, kdy se netušilo o nějaké pandemii, a která řeší záležitost projektů, které budeme muset řešit, a chci ji zařadit pevně na už tu další, příští schůzi, která nebude mimořádná.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane poslanče. Čas vypršel.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vypršel mi čas, takže děkuji za pozornost a prosím tedy, aby především ti zahraniční studenti a učitelé byli ministerstvem a vládou velmi zohledněni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Martin Baxa vystoupí v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Bartoň. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové. Budu mít velmi stručné vystoupení, které se týká předloženého pozměňovacího návrhu mojí kolegyně poslankyně Ilony Mauritzové, která je dnes z jednání Sněmovny omluvena, tak jsme se domluvili, že její pozměňovací návrh představím.

Jedná se o sněmovní dokument 4836, k němuž se v podrobné rozpravě přihlásím a který se týká speciální záležitosti, a to je studentů, kteří pobírají sirotčí důchod. Je v zásadě navrženo, aby se zohlednila jejich situace tak, kdy u sirotčích důchodců, kteří jsou současnými studenty a kteří se ne vlastní vinou, tedy tou současnou situací, mohou dostat do situace, kdy budou muset prodlužovat studium, a zároveň by překročili 26 let věku, tak by se mohli ocitnout bez tohoto sirotčího důchodu, což by je samozřejmě postavilo do nerovné pozice se studenty, kteří třeba ještě mají nějakou přímou ekonomickou podporu od svých rodičů. Takže je to vlastně taková jakoby dílčí novela, ale směřující k tomu, aby se podpořili ti, kteří se kvůli koronavirové krizi při studiu na vysokých školách dostali do takové tíživé situace. To je tedy návrh paní poslankyně Ilony Mauritzové, a chtěl bych i za Občanskou demokratickou stranu říci, že tento návrh podporujeme, protože vlastně upravuje v této složité situaci studium na vysokých školách v roce 2020, kdy se stejně jako u jiných typů škol i vysoké školy ocitly v takovéto komplikované situaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lukáš Bartoň, v tuto chvíli poslední přihlášený v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Také vítám předložení tohoto zákona. Proti nezapočítávání doby nouze do všech standardních dob asi nelze nic říct. Za nás výborné. K tomuto zákonu jsme ještě navrhovali tři pozměňující návrhy. Dva z nich již schválil školských výbor, a jsou tak výborové. Zejména bych rád ocenil přístup ministerstva k změně ve lhůtě, dokdy je potřeba dodat doklad o maturitním vysvědčení, pokud se tedy maturita bude konat, který umožňuje to, že i studenti, kteří budou dělat opravný termín na podzim a hlásí se na školy, které mají začátek akademického roku od 1. září, tak budou moci být přijati a mají dostatek času míti úředně ověřené vysvědčení a dodat to své škole.

Návrh, který ale školským výborem nebyl přijat, se týká přijímacích zkoušek. Podáváme ho tedy do druhého čtení znovu. Vládní návrh počítá s tím, že se přijímací zkoušky mohou dělat distančně, s čímž plně za standardní situace souhlasím, protože studenti, kteří nemají, nejsou z rodiny, která má přístup k technickým prostředkům, přes které lze distančně dělat tyto přijímací zkoušky, by za standardní situace šli do knihovny, šli na střední školu svoji původní, ale ty jsou nyní všechny zavřené. Nyní jsou postaveni před to, že mají dělat distančně zkoušku, ale nemají ty prostředky k tomu. Proto navrhujeme jednoduchou větu. Nelze-li tuto zkoušku vykonat právě z těchto důvodů distanční formou, tak bude zajištěna poté prezenčně. Nicméně to ve výsledku bude znamenat, že vlastně tu odpovědnost zajistit si ty prostředky trochu přeneseme na vysoké školy a ta vysoká škola se začne starat o to, aby bylo možno tu zkoušku udělat distančně. Lze to, že zmírní nároky, že se to bude dělat místo přes internet po telefonu, že uvolní třeba i prostory na svých vysokých školách, kam mohou studenti dojet a dělat z této učebny distančně tuto zkoušku stejně s ostatními studenty. Prosím o podporu tohoto návrhu.

Ještě bych dodal jednu zajímavou skupinu studentů, pro které by to bylo výhodné, nejen pro ty ze sociálně slabších rodin, které nemají to technické vybavení, ale i pro studenty, kteří sice mají technické vybavení, mají doma to železo, ale jsou z odlehlých vesnic, kde nemají rychlý internet. Tam mají problém taky potom dělat distančně zkoušku, pokud bude prostřednictvím internetu a pokud vysoká škola nezajistí to, že bude možné tuto zkoušku dělat distančně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Ano, pan poslanec Zdeněk Ondráček se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych také chtěl v podstatě poděkovat za ten materiál, který opravdu reflektuje tu potřebu, která tady je. Jsme velmi rádi, že jsme, přestože jsme neměli na jednání výboru svého zástupce, ale mohli věc konzultovat velmi podrobně s panem zpravodajem, takže jsme připraveni k hlasování. Teď se ještě důkladně seznámíme s návrhy, které představil pan poslanec Dominik Feri a pan kolega Martin Baxa. Druhý návrh od pana kolegy Lukáše Bartoně už známe. Takže jenom předem avizuji, že u těch pozměňovacích návrhů, které jsou ze školského výboru, ať to zkrátím, bych požadoval, abychom hlasovali o těch třech věcech samostatným hlasováním, protože jste měli možná za mě to vzít jako hlasování výboru. Už teď do procedury žádám, abychom o těch třech bodech, které tam jsou z výboru pro školství, hlasovali samostatně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Závěrečné slovo. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji moc. Děkuji za přístup, který jste zvolili. Jedna věc, která tady zazněla ve vztahu k zahraničním studentům, tak věřte, že jsme již 2. 4., tedy před týdnem, vešli v komunikaci s Ministerstvem vnitra, protože tuto záležitost intenzivně řešíme s rektory, konkrétně s panem rektorem Barešm jsme o tom vedli několik diskusí, jakým způsobem bychom zabezpečili kombinaci, aby zahraniční studenti mohli přes hranice, zároveň dodrželi ty standardy Ministerstva zdravotnictví, tedy nějaký ten režim karanténního typu, a zároveň aby bylo možné z pohledu vysokých škol zabezpečit ty zkoušky a další věci. Takže to, co tady říkal pan poslanec Mihola, je záležitost, kterou už řešíme, a samozřejmě na ni nezapomínáme v tom režimu rozvolnění těch opatření, nebo nastavení opatření, zvlášť u škol, kde podstatnou část tvoří nejenom slovenští studenti, ale obecně zahraniční studenti, ať už samoplátci, anebo v případě Slováků to samozřejmě nejsou samoplátci. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP