(0.10 hodin)
(pokračuje Blažek)

Bohužel totéž nemohu říci o návrhu, který je z naprosto stejné kategorie, který hovoří o tom, že by se z důvodů, které vůbec nemohou nijak souviset s tou dnešní krizí, a to je návrh, aby se nemohly podávat exekuční návrhy. A k tomu mně dovolte říci pár slov.

Kdyby se to týkalo jakýchkoli dluhů, které vznikly teď v souvislosti se situací, v jaké se nacházíme, tak je to základ debaty. Tento návrh ovšem postihuje věřitele, kteří se mnohdy mnoho let soudili s nějakým dlužníkem o to, aby mohli uplatnit svůj návrh na exekuci, a teď my z důvodů, které nedávají vůbec žádnou logiku ani selským rozumem, navrhujeme, aby dluh, který vznikl někdy třeba v roce 2015, poté pět let souzený, se zcela nesmyslně nemohl ani podávat k vyřízení.

A prosím vás, co je to to vyřízení? To funguje tak, že ten věřitel se obrátí na exekutora, ten to zpracuje, posílá to na soud a ten potom pověří toho exekutora nějakým výkonem. V dnešní situaci - a to je chvála číslo dvě paní ministryně, a bude taková trošku ironická - jsem si zcela jist, že soudci poprvé v dějinách poslechli výkonnou moc a omezili svou práci na minimum, to znamená, že lze reálně očekávat, že se nařizování exekucí stejně zpomalí. Když tento návrh přijmeme, tak zdaleka se nebavíme o lhůtě do 30. 6., bavíme se o lhůtě mnohem delší, bude následovat léto a soudy, ne soudy, naše rozhodnutí posune ty věřitele v čase řádově o mnohem víc než do toho 30. 6.

Další důvod, který mě rozčiluje, spočívá v tom, že my - není to dnes první případ tohoto typu - omezíme soukromé subjekty, aby nemohly vymáhat své objednávky, ale neřekli jsme ani slovo o tom, že stát v dnešních daňových a dalších veřejnoprávních řízeních nemůže ta rozhodnutí vydávat. To znamená. stát může vesele vydávat dál různá rozhodnutí o exekucích v daňových a dalších věcech, zatímco majitel domu, kde mu dluží někdo za nájemné a ještě v tom domě bydlí, teď ten návrh podávat nemůže, byť ten dluh vznikl dávno. Čili ten návrh je ještě nespravedlivý a vyvolává nerovnost, když třeba bez jakéhokoli důvodu zvýhodňuje stát, který je úplně stejný věřitel, když se bavíme o tom, že jsme v krizové situaci, jako ty soukromé osoby. Tady bych rád řekl, že to je vlastně ten důvod, proč tento návrh já podporovat v žádném případě nemohu, a jsem si téměř jist, že pokud nějaký věřitel se obrátí na soud, že toto respektovat nehodlá, protože to nespadá do stavu legislativní nouze, tak má velkou naději na úspěch.

Ta dnešní krize se nedá řešit zákony, to je hluboký omyl. Naprosto chápu to rozhodování, že jsme pomohli našimi rozhodnutími, lidmi, finančně apod. a možná i nějakou ochranou. Ale představa, že předstižně vyřešíme nějaké problémy novelou zákona tohoto typu nebo nějakým příkazem, je zcela mylná. Nepomůžeme tím ani těm dlužníkům, ale ti věřitelé budou mít možná ty problémy úplně stejné jako ti jejich dlužníci, protože se situace změnila, a my jim zabráníme v tom, aby vymáhali svoje - opakuji se teď již - vysouzené nároky. Nikoliv nároky, které vznikly dnes, ale vznikly před mnoha lety.

Čili ten návrh podpořit podle mě nelze, nespadá do toho režimu, je nespravedlivý a vyvolává nerovnost. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já děkuji za to, že se snažíme dodržovat čas, který dávám jen tak orientačně, jak říká můj předřídící pan místopředseda Pikal, motivačně.

Pan Lukáš Kolářík vystoupí v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych tady chtěl úvodem poděkovat ministerstvu za ten návrh, že s ním přišlo, to už se tady objevilo několikrát, je to opravdu kvalitně zpracované, nicméně v některých těch částech se dle mého názoru a názoru Pirátů drželo příliš zkrátka. Následně potom proběhla diskuse - a to bych chtěl poděkovat kolegům, kteří už tady byli několikrát také zmíněni, za korektní diskusi. Z této diskuse vypadlo několik návrhů, na kterých byla shoda a které jsou potom obsažené buď v tom společném pozměňovacím návrhu, který jde z ústavně-právního výboru, nebo byly potom podané společně posléze. Já už je tady nebudu jmenovat, myslím, že to zaznělo několikrát, myslím, že se celkem po té diskusi povedlo vyladit do takové varianty, u které je jistota, že to v té legislativní nouzi je obhajitelné a že se to podaří schválit a nebude to potom nějakým způsobem napadáno.

Nad rámec těchto pozměňovacích návrhů bych chtěl upozornit ještě na jeden pozměňovací návrh, který překládáme s kolegou Janem Farským, on si ho pravděpodobně potom odůvodní sám. My tam jdeme potom trošičku dál u těch insolvencí, kdy zkracujeme tu dobu pro oddlužení a rušíme tam to povolení soudu na konci, abychom nezahlcovali soudy a těm lidem to bylo oddluženo právě díky tomu, že je zasáhla takováhle nenadálá situace jako nás všechny, oddluženo automaticky a nebylo tam to posuzování.

Tím to ale nekončí. Já bych chtěl upozornit na to, že tohle byly drobné úpravy, které můžeme udělat hned v té legislativní nouzi, ale je třeba se podívat pravdě do očí a zjistit, že ten problém a ta ekonomická krize, která nastane s největší pravděpodobností, slyšíme to ze všech stran, bude trvat, a ten náš exekuční systém, který v této chvíli máme nastavený, tak nefunguje, to je pravda, protože ta vymahatelnost klesá, věřitelé svoje peníze nedostávají, dlužníci se nám v tom systému kupí a padá jim tam další a další exekuce na hlavu a v podstatě s tím nikdo není spokojen. Takže evidentně tam nějaký problém je a měli bychom ho opravit dřív, než nám do něj začnou vstupovat noví dlužníci, kteří pravděpodobně budou velice brzo přibývat.

Proto se i já se připojuji k tomu apelu - a jsem rád, že už předsedové podvýboru, tak výboru svolali ta jednání a budeme moct tu práci dokončit na půdě ústavně-právního výboru a podvýboru pro insolvence a exekuce. Je tam několik velice dobrých návrhů, mezi tím i náš návrh místní příslušnosti exekutorů, která samozřejmě by do budoucna ten systém zpřehlednila a zefektivnila, takže by došlo samozřejmě k lepšímu vymáhání těch pohledávek. A je opravdu třeba ten systém změnit do té doby, než nám tam začnou padat ti noví dlužníci. Proto opravdu záleží na tom, jak ta debata bude probíhat, a my jsme ji s kolegy načali. Celkem se nám to daří, ta témata diskutujeme, zapracovat do toho tisku 545.

Pak bych se ještě krátce vyjádřil k tomu návrhu kolegy Patrika Nachera o zastavování těch bagatelních exekucí. My jako Piráti samozřejmě podporujeme zastavování marných exekucí, které jsou dlouhodobě nevymahatelné a které zbytečně ten systém zatěžují. Stojí to samozřejmě nějaké peníze a nic se nevymáhá. Nicméně tak jak je to představeno, je to podle nás špatně, podle mě určitě, protože to nic neřeší, je to nějaká symbolická změna. Protože člověku, který má osm exekucí, a my mu zastavíme jednu, a ještě tu nejmenší, to samozřejmě nepomůže, maximálně nám to zefektivní statistiky, že to ubylo, ale žádná velká pomoc to není. Co je na tom také špatně, tak v podstatě tyhle malé pohledávky jsou většinou dluhy z jízdného nebo z nemocnice, regulační poplatky nebo poplatky z pohotovosti a ty už jsou ve velké míře dávno přeprodány většinou anonymním společnostem do daňových rájů a těm bychom poslali vlastně další peníze za to vymáhání, a samozřejmě i těm exekutorům, kteří se tomuto vymáhání věnují dlouhodobě. Jsou to v podstatě desítky milionů pro jednotlivé exekutory a s tím se opravdu nemůžeme ztotožnit. Nicméně o tom určitě budeme ještě dál debatovat.

Takže já ještě jednou děkuji ministerstvu, děkuji kolegům za korektní diskusi a těším se, že bude pokračovat v tom tisku 545, že se zaměříme na ty další problémy, které je třeba změnit systémově. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych navázal na kolegu Koláříka, se kterým jsme připravovali jeden pozměňovací návrh, ale předtím se ještě připojím k díkům Ministerstvu spravedlnosti, které na tu aktivitu skupinky poslanců, která tady byla opakovaně jmenována, zareagovalo velice rychle, kvalitně a díky tomu tady dnes máme také co projednávat u této tak závažné agendy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP