(0.20 hodin)
(pokračuje Farský)

Já bych se jenom krátce pozastavil u toho pozměňovacího návrhu, který jsme připravili společně s kolegou Koláříkem. Jde o to, že příští rok zde bude přicházet povinnost České republiky implementovat směrnici Evropské unie, která říká, že osobní bankrot musí proběhnout u živnostníků v tomto případě, ale předpokládá se, že to připadne i na fyzické osoby, do tří let doby. A my jsme přesvědčeni o tom, že to navazuje na tyto změny, navazuje to na tuto krizi, protože je zřejmé, že tato krize pro mnoho lidí bude velice náročnou, složitou a takřka nepřekonatelnou a že mnoho z těchto lidí prostě bude ve finále muset řešit svoji situaci a počet exekucí tím, že bude muset projít osobním bankrotem, bude muset projít oddlužením. (V sále je hluk.)

My jsme přesvědčeni o tom, že než čekat rok na to, až bude tento zákon přijat v České republice - a on bude přijat -, tak je lepší tomu předejít, přijmout už teď toto zkrácení, tak aby lidé, kteří v této nešťastné situaci budou, aby v ní neuvízli na pět let, jak dnešní zákon říká, ale aby to jejich ozdravení bylo tříleté.

To je tedy návrh, který s kolegou Koláříkem podáváme, a já se k němu přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Leo Luzar jako zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, sledoval jsem poctivě debatu k tomuto návrhu zákona a musím říci, že vylepšovat tak shnilý systém exekucí, který v České republice je, považuji za pokrytecké od těch, kteří se na tom podíleli a kteří ho vytvořili. Prostě ten systém se musí zrušit. Parlament České republiky, pane kolego, pod pravicovými vládami vytvořil systém exekucí. Moc dobře si pamatuji ty debaty a zdůvodňování, jak třeba ulehčit soudům, které jsou zavaleny, a dostupnost práva a vymahatelnost práva, a aby ti, co dluží, platili. A kde to skončilo? To jsou slova, která zaznívala tady u tohoto mikrofonu z úst pravice. Mohl bych dodat ještě arbitráže, které se do českých smluv dostaly, a arbitrážní soudy, které tady nikdy nebyly a které přivedly strašně hodně lidí k obrovským finančním problémům. To jsou dědictví minulosti, která tady máme.

Ale nechtěl jsem o tom hovořit a myslím si, že občané už moc dobře vědí, kdo je do těchto - teď mě napadlo sprosté slovo, omlouvám se - kdo do těchto problémů tuto společnost dovedl. Moc dobře to vědí. Teď stojíme ale před tím, jak z toho ven, z toho problému, ke kterému se řítíme.

Milé kolegyně, kolegové, dívali jste se do novin? Sledovali jste elektronická média poslední doby? Kolik se objevilo lichvářů půjčujících peníze chudákům, kterým vypadly příjmy? Kolik reklamy je tady! A my? KSČM má tady návrh na zákaz reklamy finančních produktů. Byl odmítán. Ne, to neexistuje, regulace, Evropská unie. Ale podívejte se, jak je to zneužíváno! Podívejte se, co se děje momentálně v médiích! Jak se lidé, pod tím, že nemají ty prostředky, a v současné době prostě ten problém je, jsou nuceni se zadlužovat. Proto mnoho slov, která tady zazněla, považuji za docela výrazné pokrytectví, a myslím si, že je to špatně, že se snažíme opravovat něco, co je založeno už úplně na začátku jako špatné.

Prostě exekutory bychom měli zrušit a vrátit tu pravomoc zpátky soudu. Soud tu byl, kdo to řešil, a soud by měl - specializovaný soud, exekuční soud - řešit tyto problémy a nenechávat na chudácích vydělávat milionáře a exekutorskou mafii.

Ale chtěl jsem tady hovořit o svém návrhu, který jsem dal jako pozměňovací návrh do systému pod číslem 4879. Bylo mi řečeno, že si tento návrh osvojil ústavně-právní výbor, ale nevím, jestli ten návrh v ústavně-právním výboru projde, proto se k němu přihlásím i samostatně, a pokud hlasování projde, tak samozřejmě netrvám na prohlasování ještě mého návrhu, bude to nehlasovatelné, protože bude začleněn do návrhu ústavně-právního výboru.

Ale v návrhu, který je tady předložen paní ministryni, je tady možnost, že exekutor zastaví i bez návrhu a souhlasu oprávněnou exekuci. A jsou tady výjimky, ve kterých toto zastavení nebude, a jedná se tady o exekuce na výživné na nezletilé dítě, náhrady způsobené poškozením pracovním úrazem, nemoci z povolání, ublížení na zdraví nebo trestným činem, pohledávky z deliktů podle občanského zákoníku, bezdůvodného obohacení a podobně. Ale jsou zde bohužel ještě také pohledávky poskytovatele veřejné služby v přepravě vůči cestujícím nebo pohledávky školy nebo školského zařízení z veřejné služby poskytované podle školského zákona. Tady si myslím, že tyto věci by právě měly spadat do té části toho osvobozování, proto jsem to také navrhl. Jsem rád, že si ústavně-právní výbor toho také všiml, ale myslím, že už byla základní chyba, že se to tam vůbec objevilo. Protože jestli někde vznikají z korunových položek tisícikorunové a statisícikorunové dluhy, a bohužel opravdu statisícové, tak je to právě z jízdného a z podobně bagatelních záležitostí na začátku, které díky poplatkům exekutorů přerostly do enormních rozměrů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já děkuji. Nevidím nikoho dalšího... pardon, já se omlouvám, pan poslanec Ferjenčík se hlásil.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím jen velice stručně reagovat na svého předřečníka kolegu Luzara vaším prostřednictvím, který se tady rozohňoval nad těmi lichváři, co se teď vyrojili a nabízejí ty půjčky. Ale ti lichváři ty půjčky nabízejí, protože lidi nemají peníze.

Vy jste tady mluvil o pokrytectví, tak si vzpomeňte, když se hlasovalo o tom, které skupiny, které teď nemají příjmy, dostanou nebo nedostanou státní příspěvek. A jak hlasovala KSČM, když přišlo na lidi, co pracovali na dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti? Zamítli jste to. Jak hlasovala KSČM, když se hlasovalo tom, že lidi, co měli OSVČ jako vedlejší příjem, aby dostali aspoň něco? Zamítli jste to. Jak hlasovala KSČM, když ČSSD vyřazovala další desetitisíce lidí z té státní podpory? Podpořili jste to, vyškrtli jste ty desetitisíce lidí! Takhle jste vyrobili ty zoufalé oběti těch lichvářů, které teď budou žádat o podporu a shánět peníze! Tak se zamyslete nad tím, co je a co není pokrytectví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy. S přednostním právem pan předseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedající, ministryně, paní a pánové, já budu velmi stručný. Pan kolega Ferjenčík by si měl uvědomit, kolik vyrobí těch zlodějů na státním rozpočtu, když tam dá dohody o provedení práce, které nejsou evidované, ze kterých se neplatí žádná daň, žádná sociálka, nic! Prosím vás, nechte toho! Nechte toho! Vy si vůbec neuvědomujete, co říkáte! Kdybyste aspoň rozlišovali mezi dohodami o provedení činnosti, které jsou alespoň v nějakém režimu, a dohodami o provedení práce. Nejste ochotni připustit to, že vy jste tady vyrobili zločin na státním rozpočtu!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S přednostním právem mám přihlášeného tady pana poslance Bartoše, pana poslance Chvojku. S faktickou poznámkou se mi tady hlásí pan poslanec Dominik Feri. Upozorňuji, že dle gentlemanské dohody nebudou uplatňovány faktické poznámky, ale samozřejmě když tady je, tak bude.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji. Moje reakce na pana předsedu Vojtěcha Filipa bude krátká. Kdyby se podíval na ty naše návrhy, tak se vždy hovořilo o smlouvách u lidí, kteří odvádějí sociální pojištění, takže jsou to evidovaní, jsou to nad tři a nad deset tisíc korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP